Hopp til innhold

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto työskentelee koko Euroopalle yhteisten demokraattisten periaatteiden luomiseksi vuonna 1950 hyväksytyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen pohjalta.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949, ja se koostuu kolmesta eri tasosta, joilla jäsenmaiden edustajat tapaavat. Ylin elin on ministerikomitea, johon kaikki jäsenmaiden ulkoministerit kuuluvat. Lisäksi Euroopan neuvostolla on kokouksia, joihin jäsenmaiden kansan valitsemat parlamenttiedustajat osallistuvat, sekä kongressi jäsenmaiden kansan valitsemille kunnallis- ja aluetason edustajille.

Euroopan neuvosto pitää yllä myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuinta (EIT), joka toimeenpanee Euroopan ihmisoikeussopimusta (ECHR).

Jäsenvaltiot (47)

Lim inn på din egen nettside

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017