Hopp til innhold

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF

Kansainvälinen valuuttarahasto perustettiin vuonna 1944. Rahaston tavoitteena on varmistaa maailmantalouden vakaus ja ennustettavuus.

IMF

Maailmanpankin tavoin myös Valuuttarahasto perustettiin Bretton Woodsin konferenssin yhteydessä vuonna 1944. Tuolloin 49 maailman rikkainta valtiota päätti luoda kansainväliselle kaupalle yhteisen säännöstön. Sekä maailmanpankin että valuuttarahaston perustamisen päätarkoituksena oli hillitä maailmantalouden heilahteluja ja ehkäistä tulevia talouskriisejä. Rahaston jäsenyys on pakollinen niille maille, jotka haluavat liittyä jäseneksi maailmanpankkiin.

Valuuttarahaston tärkein tehtävä on pitää kansainvälinen raha- ja kauppajärjestelmä tasapainossa. Kaikkien jäsenmaiden vuotuisten raporttien pohjalta rahasto arvioi, mitä toimia sen täytyy tehdä maailmantalouden ylikuumenemisen välttämiseksi. Rahasto antaa teknistä ja taloudellista tukea sekä lainaa rahaa vaikeuksissa oleville maille.

Maailmanpankin tavoin valuuttarahastoa on usein kritisoitu voimakkaasti sen tekemästä työstä köyhyyden vähentämiseksi. Köyhille maille suunnatun tuen ei usein ole katsottu toimineen tarkoituksenmukaisesti, lainojen takaisinmaksuvaatimuksia pidetään kohtuuttomina ja rahojen jakautuminen eri maiden kesken on vääristynyt ja pohjautuu poliittisiin motiiveihin.

Jäsenvaltiot (188)

Lim inn på din egen nettside

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017