Hopp til innhold

Energia ja resurssit

Maailman luonnonvarojen hallinta ja energian käyttöön liittyvät haasteet ovat keskeisiä kysymyksiä jokaiselle maapallon asukkaalle.

Energia ja resurssit

Resurssien jakautuminen ja saastuttavien energialähteiden päästöt ovat nykypäivänä kohdistuneet hyvin epätasaisesti, mikä vaatii suuria muutoksia. Köyhimmät maat kärsivät eniten rikkaiden maiden päästöistä, samaan aikaan kun köyhimmillä mailla ei ole samoja resursseja käytössään.

Näiden erojen tasoittamiseksi tulee rikkaiden maiden nostaa tärkeysjärjestyksen huipulle kestävä resurssien käyttö ja panostaa uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Köyhille maille tulee antaa mahdollisuus oman teollisuuden kehittämiseen sen sijaan, että ne joutuisivat viemään kaikki arvokkaat luonnonvaransa ulkomaille.

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017