Hopp til innhold

YK:n vuosituhattavoitteet

Globalis tarjoaa päivitettyä tilastotietoa siitä, missä vaiheessa maailma on YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Kahdeksan konkreettista tavoitetta on tarkoitus saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä – Globalis kertoo, missä mennään ja kuinka lähelle kutakin tavoitetta päästään. Osa tavoitteista on kuitenkin jo toteutunut (esim. äärimmäisen köyhyyden puolittaminen).

1.  Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen 2.  Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille 3.  Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen 4.  Lapsikuolleisuuden vähentäminen 5.  Parantaa odottavien äitien terveydentilaa 6.  Hiv/aids:in, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu 7.  Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen 8.  Luoda globaali kumppanuus kehitykselle

Voit tarkastella valitsemaasi vuosituhattavoitetta klikkaamalla jotakin ylläolevista ikoneista tai valita tarkasteluun yksittäisen maan alasvetovalikosta oikealta.

Vuonna 2000 YK laati oman reseptinsä köyhyyden poistamiseksi maailmasta. Tuloksena syntyivät vuosituhattavoitteet, kahdeksan maailmanlaajuista päämäärää, jotka on määrä saavuttaa vuotden 2015 loppuun mennessä. Kaikkia tavoitteita ei kuitenkaan onnistuta saavuttamaan, ja siksi YK:n jäsenvaltiot sopivat syyskuussa 2015 uudesta kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta, joka jatkaa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tehtyä työtä. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja ne astuvat voimaan vuoden 2016 alusta.

Vuosituhattavoitteiden historia

Vuosituhattavoitteet syntyivät osana 1990-luvulla alkanutta aktiivista YK-konferenssien aikakautta, jolloin vakiintui yleinen näkemys siitä, että köyhyyden vähentämisen tulisi olla keskeinen kansainvälinen kehitystavoite. Sellaiset merkittävät tapahtumat kuin esimerkiksi Rion ympäristökokous 1992 ja Kairon väestö- ja kehityskonferenssi vuonna 1994 loivat askel askeleelta enemmän voimaa kehitykselle, joka huipentui vuonna 2000 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttyyn vuosituhatjulistukseen (Millennium Declaration) ja siinä muotoiltuihin kahdeksaan kehitystavoitteeseen (vuosituhattavoitteet, Millenium Development Goals, MDGs). Kokous oli historiallisesti merkittävä, sillä kaikki YK:n jäsenmaat allekirjoittivat vuosituhatjulistuksen.

Vuosituhattavoitteissa uutta on se, että ne ovat konkreettisia, ajallisesti määriteltyjä ja mitattavia kehitystavoitteita. Kun tavoitteessa on määritelty mitä, miten ja milloin, voidaan tarkastella myös työn tuloksia. Vuosituhattavoitteet ovat tässä ohjenuora kansallisille viranomaisille, YK:lle ja muille organisaatioille, jotka työskentelevät maailman köyhyyden vähentämiseksi.

Vuosituhattavoitteet huomioivat myös rikkaiden maiden vastuun. Tavoite 8 koskee sitä, miten rikkaat maat voisivat auttaa köyhiä maita tavoitteiden 1-7 saavuttamisessa muuttuvissa olosuhteissa.

Näytä maat

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017