[[suggestion]]
Armenia
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Jerevan

Etniset ryhmät

armenialaiset 97,9 %, kurdit 1,3 %, venäläiset 0,5 %, muut 0,3 %

Kieli

armenian kieli (virallinen) 87,7 %, kurdi % 1 %, venäjä 9,9%, muu 0,4 %

Uskonto

Armenian ortodoksit 94,7 %, muut kristityt 5 %, yezidit 1,3 %

Väkiluku

3, 1 miljoonaa

Valtiomuoto

tasavalta

Pinta-ala

29 743 km2

Valuutta

Dram

BKT per asukas

8 833 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

21. syyskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Armenia on Aasiassa sijaitseva sisämaavaltio, jonka lähettyvillä on Mustameri ja Kaspianmeri. Armenialla ei kuitenkaan ole rantaviivaa merelle, mutta maassa on järviä. Koko Armenian maaperä on vähintään 400 metriä merenpinnan yläpuolella. Maan korkein kohta on 4095 metriin kohoava Aragats-vuori. Korkeapintainen Armenia on suurilta osin vuoristoinen maa, jossa on järviä, erämaata ja metsää. Vuoristoinen maaperä tekee Armeniasta alttiin maanjäristyksille, jotka ovat aiheuttaneet maassa tuhoa. Armeniassa vallitsee mannerilmasto, johon kuuluvat kylmät talvet ja kuumat kesät. Armenia on pienin entisen Neuvostoliiton maista.

Earth Ecoprint

1.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Armenia, tarvitsisimme 1.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Armenia oli yksi maailman ensimmäisistä valtioista, joka otti kristinuskon valtionuskonnokseen. Tämä tapahtui vuonna 301. Keskeisen sisämaan sijaintinsa takia Armenia osui monien eri kansojen kulkureitille, ja monet eri kansat valtasivat alueen itselleen vuosisatojen saatossa. Ottomaanien Turkki valtasi suuren osan Armeniaa 1500-luvulla. Persialle kuulunut osa Armeniaa liitettiin vuonna 1813 osaksi Venäjän keisarikuntaa. 1800-luvun lopulla armenialaiset ryhtyivät vaatimaan itsenäisyyttä. Vuosi 1915 oli armenialaisessa historiassa synkkä. Arvioiden mukaan 0,3–1,5 miljoonaa armenialaista tapettiin kansanmurhassa, joka toteutettiin Ottomaanien/Osmanien valtakunnassa eli nykyisessä Turkissa. Kansanmurha hiertää yhä Armenian ja Turkin välejä, sillä Turkki ei ole tunnustanut kansanmurhaa. Ensimmäisessä maailmansodassa sekä Venäjä että Turkki kuuluivat häviäjiin, ja rauhansopimuksissa tunnustettiin Armenian itsenäisyys. Yhdessä Georgian ja Azerbaidzanin kanssa maa muodosti Transkaukasian liittotasavallan, jonka hajottua keskinäisiin riitoihin Armenia itsenäistyi 1918. Itsenäisyys jäi lyhytaikaiseksi, sillä maa liitettiin Neuvostoliittoon vuonna 1922, ja se tunnettiin nimellä Armenian sosialistinen neuvostotasavalta. Se kuului Neuvostoliittoon aina vuoteen 1991, jolloin Neuvostoliitto hajosi. Armenia itsenäistyi, mutta ajautui sotaan Azerbaidžanin kanssa 1992–1994 Vuoristo-Karabahin alueesta. Se sijaitsee Azerbaidžanissa, mutta väestö on pääosin armenialaisia. Kiista Vuoristo-Karabahista on ns. jäätynyt konflikti. Suhteet Turkkiin normalisoitiin vuonna 2009.

Yhteiskunta ja politiikka

Armenia on kartalla Aasiassa, mutta poliittisesti se on liitetty useimmiten Eurooppaan. Armenian tärkeimmät poliittiset liittolaiset ovat Iran ja Venäjä. Armenia on entisen Neuvostoliiton maista toiseksi tiheimmin asuttu, mutta maastamuutto on alentanut maan väkilukua. Myös syntyvyys on laskenut. Armenian hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen rakentaa maasta länsimainen, parlamentaarinen demokratia. Armenian vaaleja on kuitenkin epäilty vilpillisiksi läpi sen itsenäisyyden. Kaiken kaikkiaan Armenian arvioidaan silti olevan yksi entisen Neuvostoliiton maiden demokraattisimmista valtioista. Armeniassa presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla viideksi vuodeksi. Presidentti nimittää pääministerin, jolla tulee olla parlamentin luottamus. Maan parlamentissa on 131 paikkaa ja se on yksikamarinen.

Talous ja kaupankäynti

Armenialla on ollut vaikeuksia saada taloutensa kuntoon. Naapurivaltioiden Turkin ja Azerbaidzhanin asettamat kauppasaarrot ovat vaikeuttaneet maan taloudellista tilannetta. Vuoden 1988 tuhoisa maanjäristys, joka tappoi tuhansia ja saattoi puoli miljoonaa armenialaista kodittomaksi, on edelleen riippakivi maan taloudelle. Työttömyys ja köyhyys ovat suuria ongelmia. Armenia pyrkii yhä löytämään vaihtoehtoisia elinkeinoja korvaamaan neuvostoajan teollisuutta. Turismi on yksi Armenian mahdollisuuksista, ja tilastot osoittavat, että matkailu maahan on lisääntynyt. Maan talouskasvu on ollut vakaata vuodesta 1995 lähtien, mutta talous on yhä hyvin riippuvainen tuonnista ja ulkomailla asuvien armenialaisten rahansiirroista. Armenian ulkopuolella asuu n. 7 miljoonaa etnistä armenialaista.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Armenia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  255 400 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  1,8
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  29,40
  prosenttiosuus
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  64,1
  Slummit, kaupunkiväestö
  14,4
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  5 530
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,90
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  4
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,287
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  35
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  28,98
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  69,5
  Indeksi (0-120)
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  4,0
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  4,3
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  4,2
  Prosenttiosuus
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  13
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  74
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  31
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  7
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  24
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  36
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,7
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  11
  År
  Peruskoulunkäynti
  92,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  46,0
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  18,10
  Prosenttiosuus
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  60,6
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  2 465
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  37,8
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  17,7
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  11 536 590 636
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  3 937
  Primaarisektori
  15
  Prosent
  Sekundaarisektori
  25
  Prosent
  Tertiaarisektori
  51
  Prosent
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  69,7
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Armenia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  71
  Henkilöä
  Väestömäärä
  2 934 152
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  25 725
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  18 043
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,755
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  8 400
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  77
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  71
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,56
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)