[[suggestion]]
Bahrain
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Manama

Etniset ryhmät

bahrainilaiset 62,4 %, muut 37,6 %

Kieli

arabia (virallinen), englanti, farsi, urdu

Uskonto

muslimit (shiia ja sunni) 81,2 %, kristityt 9 %, muut 9,8 %

Väkiluku

1 234 571

Valtiomuoto

perustuslaillinen monarkia

Pinta-ala

765 km2

Valuutta

Bahrainin dollari

Kansallispäivä

16. joulukuuta

Muut maasivut

Maantiede

Bahrainin maa-alasta 92 prosenttia on hiekkaista erämaata. Vain 2,9 prosenttia maa-alasta on viljelykelpoista. Aavikkoisuudesta huolimatta Bahrain on vihreämpi kuin monet muut saman alueen maista, sillä monet kasvilajit ovat sopeutuneet aavikkoon ja suolaiseen ympäristöön. Silti aavikoituminen on yksi keskeisistä ympäristöön liittyvistä huolenaiheista. Bahrainin vaarallisin luonnonilmiö on hiekkamyrskyt aavikkoalueilla. Bahrain on pieni saarivaltio Persianlahdella. Se sijaitsee lähellä rannikon Saudi-Arabiaa ja Qataria, joihin sillä on siltayhteys. Bahrain koostuu yhteensä 33 saaresta, joista pääsaari on selkeästi suurin. Kuudella saarella on ihmisasutusta. Bahrainin merialueilla on runsas kalakanta.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.8 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Bahrain, tarvitsisimme 4.8 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ottomaanit ja britit tunnustivat vuonna 1913 Bahrainin itsenäisyyden. Maa pysyi kuitenkin Ison-Britannian suojeluksessa. Bahrainin modernisoituminen alkoi vuonna 1932, kun maasta löydettiin runsaasti öljyä. Britannia poistui Bahrainista vuonna 1971, jolloin Bahrain itsenäistyi lopullisesti. Maassa on shiiamuslimienemmistö, mutta sitä johtavat sunnimuslimit, mikä on aiheuttanut sisäisiä levottomuuksia. Kun Irak valtasi Kuwaitin vuonna 1990, liittyi Bahrain liittoutuneiden puolelle. Vuonna 1994 syttyi väkivaltaisia mellakoita, kun naiset ottivat osaa urheilutapahtumaan. Naisten asema parani merkittävästi vuonna 2002, jolloin järjestettiin parlamenttivaalit, joissa naiset saivat asettua ehdolle. Vaalit olivat ensimmäiset Bahrainissa kolmeen vuosikymmeneen.

Yhteiskunta ja politiikka

Poliittiset puolueet ovat Bahrainissa kiellettyjä, mutta poliittiset yhdistykset ovat sallittuja. Käytännössä nämä yhdistykset toimivat puolueiden tapaan. Raporttien mukaan Bahrainin hallitus rikkoo sanan- ja lehdistönvapautta säännöllisesti. Tilanteen on kuitenkin myös arvioitu parantuneen viime aikoina. Bahrain on perustuslaillinen monarkia, jonka ylin hallitsija on kuningas ja tämän suku. Sheikki Hamad bin Isa-al Khalifah on hallinnut maata vuodesta 2002, jolloin hänen isänsä kuoli. Al-Khalifan suku on hallinnut Bahrainia vuodesta 1783 lähtien. Sunnimuslimeihin kuuluvan kuninkaan suvun hallussa on merkittäviä poliittisia ja sotilaallisia virkoja. Bahrainin yhteiskuntaa ravistelevat sunnimuslimeiden ja shiiaopposition väliset konfliktit, joilla on pitkä historia. Vuonna 2002 järjestettiin parlamenttivaalit, joissa valittiin 40 poliitikkoa parlamenttiin. Vaalit olivat Bahrainin ensimmäiset 30 vuoteen. Vuoden 2011 Arabikevään yhteydessä Bahrainissa järjestettiin useita mielenosoituksia, joissa vaadittiin laajempaa poliittista vapautta ja yhtäläisiä oikeuksia kansalaisille. Bahrainin turvallisuusjoukot iskivät mielenosoittajia vastaan kovin ottein. Bahrainilla on myös vuoden ajan ollut rajakiistoja naapurimaansa Qatarin kanssa useista saarista.

Talous ja kaupankäynti

Bahrain on rikas valtio, kiitos sen mittavien öljy- ja maakaasuvarojen. Maan tuloveroprosentti on nolla. Bahrainin merkittävintä luonnonvaraa öljyä löydettiin alueelta ensimmäisen kerran vuonna 1932. Sitä ennen maan talous perustui kaupankäynnille. Sittemmin öljy on ollut maan talouden perusta. Öljy- ja maakaasuvarat alkoivat ehtyä 1970-luvulla, joten valtio päätti panostaa myös muihin talouden aloihin. Näin ollen Bahrainista on tullut myös yksi Persianlahden merkittävimmistä pankkikeskuksista. Bahrainissa on vuodesta 2004 lähtien järjestetty Formula 1 –kilpailu, mikä on myös vahvistanut maan asemaa kansainvälisenä keskuksena. Maanviljely tuottaa vain prosentin Bahrainin bruttokansantuotteesta, sillä maa-alasta vain 2,9 prosenttia on viljelykelpoista.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Bahrain koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  58 220 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  88,6
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  31 338
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  23,45
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,437
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  36
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  61,31
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  64,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  4,1
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  7
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  75
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  12
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  3
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  14
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  12
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  94,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  94,9
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  97,4
  Prosenttiosuus
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  20,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  7,50
  Prosenttiosuus
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  98,7
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  5,6
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  1,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  35 432 686 170
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  23 739
  Primaarisektori
  0
  Prosent
  Sekundaarisektori
  41
  Prosent
  Tertiaarisektori
  59
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  95,9
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Bahrain

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  42
  Henkilöä
  Väestömäärä
  1 566 993
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  681
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  367
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,846
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  76
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  75
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,20
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)