[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Dhaka

Etniset ryhmät

bengalit 98%, muut 2% (1998)

Kieli

bengali, englanti

Uskonto

muslimit 83%, hindut 16%, muut 1% (1998)

Väkiluku

154,7 miljoonaa

Valtiomuoto

parlamentarismi

Pinta-ala

147 569 km2

Valuutta

Taka

BKT per asukas

3 580 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

26. maaliskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Bangladeshin maaperä on hedelmällistä, ja se koostuu Brahmaputra- ja Ganges-jokien suistoalueista. Trooppisen monsuuni-ilmaston johdosta kesäisin sataa runsaasti, ja viimeisten vuosikymmenien aikana tulvat ovat aiheuttaneet suuria ongelmia. Tulvat koettelevat eniten köyhää väestöä, joka useimmiten asuu juuri suistoalueilla. Tulvien arvellaan olevan yhteydessä naapurimaiden Nepalin ja Bhutanin metsien hakkuisiin, vaikkakin tuhoisimmat tulvat ovat olleet Intian valtameren hirmumyrskyjen eli syklonien aiheuttamia. Vuoden 1991 suurtulva aiheutti 100 000 ihmisen kuoleman. Sitäkin vakavampi tulvakatastrofi koettiin vuonna 1970, jolloin alueella raivonnut Bholan sykloni hukutti jopa puoli miljoonaa bangladeshilaista. Veden runsaudesta huolimatta puhtaasta juomavedestä on pulaa. Kaivoja poraamalla on pyritty hankkimaan puhdasta juomavettä saastuneen pintaveden tilalle. Kaivoveden on kuitenkin viime vuosina huomattu saastuneen maan kallioperän sisältämästä arseenista.

Ecoprint

0.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Bangladesh, tarvitsisimme 0.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Vuonna 1947 Intian aika Iso-Britannian siirtomaana oli ohi, ja maa jaettiin kahtia. Alueesta, jolla muslimit olivat enemmistönä, tuli Pakistan, hinduenemmistöisestä alueesta muodostettiin Intia. Bangladeshista tuli osa Pakistanin valtiota, sen itäinen osa eli Itä-Pakistan. Itä-Pakistan eli Bangladesh poikkesi valtion länsipuolikkaasta suuresti. Esimerkiksi 98 prosentilla väestöstä on äidinkieli bengali. Kun valtion länsipuolikkaan valtakieli urdu julistettiin Pakistanin ainoaksi viralliseksi kieleksi, Itä-Pakistanissa syntyi mellakoita asian johdosta. Alue julistautui sitten riippumattomaksi niin kutsutusta Länsi-Pakistanista maaliskuussa 1971. Lyhyessä mutta verisessä sodassa Intia tuli lopultakin Bangladeshin tueksi, ja maa itsenäistyi. Itsenäistyneen Bangladeshin lyhyttä historiaa ovat muokanneet vallankaappaukset ja pääministerien murhat.

Yhteiskunta ja politiikka

Maan ensimmäiset demokraattiset vaalit pidettiin vuonna 1991. Politiikkaa hallitsevat jatkuvat konfliktit kahden suurimman puolueen, Bangladesh Nationalist Partyn (BNP) ja Awami Leaguen (AL), välillä. Puolueiden poliittiset erot ovat pieniä, ja valtataistelua leimaavatkin ennen kaikkea poliitikkojen henkilökohtaiset pyrkimykset. Poliittiset murhat, uhkailu ja väkivalta ovat osa arkipäivää, samoin lahjonta. Transparency International -järjestön tilaston mukaan maa on yksi maailman korruptoituneimmista. Arkielämän turvattomuus ja mielivaltaisuus tekevät köyhän bangladeshilaisväestön elämän epävarmaksi. Monet kokevat myös poliisin uhkana turvallisuudelleen. Uskonnolliset ääriliikkeet ovat viime aikoina aiheuttaneet ongelmia perinteisesti suvaitsevaisessa ja maltillisessa maassa.

Talous ja kaupankäynti

Bangladesh on yksi maailman köyhimmistä maista. Noin 2/3 maan pinta-alasta on viljeltyä, ja siitä noin 80 % hyödynnetään riisin viljelyyn. Juutti ja tee ovat perinteisesti olleet maan tärkeimpiä vientiartikkeleita, mutta nykyisin maan vientituloista 3/4 tuo vaatetusteollisuus. Noin 2/3 väestöstä työskentelee maanviljelyn parissa, mutta vain harvat omistavat maata. Viimeisten vuosikymmenien tulvat ovat kasvattaneet varallisuuseroja entisestään, koska pienviljelijät ovat joutuneet myymään maitaan useiden peräkkäisten katovuosien seurauksena. Vaikka kansantuote on kasvanut viime vuosikymmenenä tasaisesti, ei köyhyys ole kuitenkaan vähentynyt oleellisesti. Sen sijaan rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on kasvanut. Vaikka maa on viime vuosina laskennallisesti pystynyt tuottamaan kaiken tarvitsemansa ruoan, silti 35 % väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Hieman helpotusta köyhyyteen tuo professori Muhammad Yunusin ideoima mikroluotto, jonka piirissä on viitisen miljoonaa ihmistä. Yunus sai ideastaan Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2006.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Bangladesh koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  3 740 010 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  14,8
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  24,30
  prosenttiosuus
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  27,9
  Slummit, kaupunkiväestö
  55,1
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  73 190
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,46
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  47
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,084
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  10
  Korruptio
  26
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  50,74
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  90,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,4
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  15,2
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  14,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  32
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,0
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  69
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  125
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  18
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  78
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  221
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  93,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  72,9
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  11
  År
  Peruskoulunkäynti
  90,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  30,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  20,29
  Prosenttiosuus
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  55,7
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  11,8
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  249 723 862 487
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  1 517
  Primaarisektori
  13
  Prosent
  Sekundaarisektori
  28
  Prosent
  Tertiaarisektori
  56
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  18,0
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Bangladesh

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  13
  Henkilöä
  Väestömäärä
  166 368 149
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  85 021
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  932 334
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,608
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  432 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  70
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  69
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,46
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)