[[suggestion]]
Belgia
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bryssel

Etniset ryhmät

flaamit 58 %, vallonit 31 %, muut 11 %

Kieli

flaami, ranska, saksa

Uskonto

katolisia 75 %, muita 25 %

Väkiluku

11 035 948

Valtiomuoto

kuningaskunta

Pinta-ala

30 528 km2

Valuutta

Euro

BKT per asukas

46 429 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

21. kesäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Belgia on hieman Etelä-Suomen lääniä pienempi. Maa jakautuu kolmeen eri maisematyyppiin. Luoteisrannikon tasankoalueen maaperästä ja kasvillisuudesta näkee, että alue on entistä merenpohjaa. Eteläinen osa koostuu taas ylänköalueista, joilla on vehreitä, hedelmällisiä laaksoja jokineen ja rakennettuine kanavineen. Ardennien vuoristo nousee korkeuksiin maan kaakkoisosassa. Ilmasto on tyypillinen rannikkoilmasto leutoine talvineen ja viileine kesineen. Belgia on yksi maailman teollistuneimmista maista, mikä on aiheuttanut paljon ympäristön saastumista. Veden laatu on yksi Euroopan huonoimmista, ja teollisuuden aiheuttama ilman saastuminen on huomattavaa, erityisesti kaupungeissa.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Belgia, tarvitsisimme 3.7 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Nykyisen Belgian alue on aiemmin ollut osa Euroopan suurinta valtakuntaa. 1500-luvulla alueesta tuli osa Pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa, ja seuraavien 300 vuoden aikana maan hallitsijat vaihtuivat tiuhaan. Belgia perustettiin vuonna 1831, ja se muodostettiin Itävallan perintömaista, jotka Napoleonin sotien jälkeen oli alun perin liitetty Alankomaihin. Laajamittaisen teollistumisprosessin johdosta Belgian kuninkaan omistama yhtiö ryhtyi tutkimaan Afrikan eri osia tarvitsemiensa raaka-aineiden toivossa. 1900-luvun alkupuolella Belgia hallitsi suuria alueita keskisessä Afrikassa. Kuningas Leopold II otti 1800-luvun lopulla Kongon henkilökohtaiseksi omaisuudekseen. Belgia joutui molempien maailmansotien aikana saksalaisten miehittämäksi. Sotien jälkeen Belgia jätti perinteisen puolueettomuuspolitiikkansa, ja siitä tuli keskeinen jäsen puolustusliitto Natossa. Belgia oli myös yksi EU:n perustajamaista. Maan eri alueiden, flaaminkielisen pohjoisen Flanderin ja etelän ranskankielisen Vallonian vastakohtaisuudet lisääntyivät 1970- ja 80-luvulla myös taloudellisesta eriarvoistumisesta johtuen. Tämän johdosta eri alueet ovat asteittaisesti laajentaneet sisäistä itsehallintoaan. Vuonna 1993 Belgiasta tuli virallisesti liittovaltio.

Yhteiskunta ja politiikka

Belgia on perustuslaillinen monarkia, mutta kuninkaan valtaa on vähennetty viimeisten vuosikymmenien aikana. Nykyään maata käytännössä johtaa sen pääministeri, yhteistyössä hallituksen kanssa. Belgialaiseen politiikkaan ovat itsenäisyydestä lähtien vaikuttaneet eri alueiden kulttuuriset, kielelliset ja taloudelliset erot. Pohjoisosan Flanderissa puhutaan flaamia (hollannin murre), eteläosan Valloniassa ranskaa ja Itä-Valloniassa saksaa. Lisäksi pääkaupungissa Brysselissä on oma alue, jonka viralliset kielet ovat sekä ranska että flaami. Näillä eri alueilla on oma parlamenttinsa. Sodanjälkeisessä politiikassa oikeisto ja vasemmisto ovat vuorotelleet vallassa, mutta viime vuosien aikana on kansallismielinen, Flanderin itsenäistymistä ajava oikeistopuolue Vlaams Belang saanut yhä laajempaa kannatusta. Hallitukset ovat olleet lyhytikäisiä, ja maassa oli 2010–2011 hallituskriisi, joka kesti puolitoista vuotta. 1990-luvulla maa koki useita järisyttäviä skandaaleja, kun maassa paljastui laaja pedofiiliverkosto, korruptiotapauksia ja laittomien aineiden käyttöä eläinten rehussa. Maan työttömyysaste on korkea, korkeasta hyvinvoinnin tasosta huolimatta. Belgia on tärkeä kansainvälisen politiikan toimija, ja sekä Naton että EU:n päämajat sijaitsevat pääkaupungissa Brysselissä.

Talous ja kaupankäynti

Belgian talous on hyvin monipuolinen ja nykyaikainen. Tähän on suurelta osin syynä maan nopea ja varhainen teollistuminen, suotuisa maantieteellinen sijainti ja hyvin toimiva kuljetusverkosto. Tärkeimmät vientituotteet ovat elintarvikkeet, autot, öljynjalosteet ja tekstiilit. Maa tunnetaan myös laadukkaasta suklaastaan ja lukuisista olutmerkeistään. Yli 80 % teollisuuden raaka-aineista on tuotava ulkomailta. Hyvin toimiva palvelusektori tuottaa lähes 70 % maan bruttokansantuotteesta. Pohjoisen ja eteläisen talouden välillä on suuria eroja. Pohjoisen satamakaupungissa Antwerpenissä harjoitetaan modernia vientiteollisuutta, kun taas Brysselin eteläpuolisilla alueilla toiminta painottuu palvelualoille ja rahoituslaitoksiin. Kun maan vientituotteiden kysyntä väheni dramaattisesti 1980-luvun aikana, maata kohtasi taloudellisen taantuman kausi. Suuret ulkomaanlainat ja vanhentunut teollisuus johtivat yhä lisääntyviin ongelmiin. Hallitus pani toimeen suuria uudistuksia 1990-luvulla, ja juuri ennen syksyllä 2008 alkanutta taantumaa maan taloudellinen tilanne oli parantumaan päin. Vaikka globaali talouskriisi jätti jälkensä Belgian talouteen, on taloustilanne maassa parempi kuin monissa muissa euromaissa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Belgia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  97,5
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  93 351
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  8,33
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,560
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  75
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  12,07
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  29,7
  Indeksi (0-120)
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,9
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  80
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  7
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  7
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  9
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  98,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  45,8
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  38,00
  Prosenttiosuus
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  98,4
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  97
  Prosenttiosuus
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  33 703
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  21,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  6,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  494 763 551 891
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  43 467
  Primaarisektori
  1
  Prosent
  Sekundaarisektori
  20
  Prosent
  Tertiaarisektori
  77
  Prosent
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  87,7
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Belgia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  9 951
  Henkilöä
  Väestömäärä
  11 498 519
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  90
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  60 928
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,916
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  77
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,92
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)