[[suggestion]]
Burundi
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bujumbura

Etniset ryhmät

hutut 85%, tutsit 14%, twat 1%

Kieli

Kirundi, ranska, swahili

Uskonto

kristityt 67%, perinteiset uskonnot 23%, muslimit 10%

Väkiluku

8 749 000

Valtiomuoto

tasavalta

Pinta-ala

27 834 km2

Valuutta

Burundin frangi

BKT per asukas

778 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

1. heinäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Burundi on yksi Afrikan tiheimmin asutetuista maista. Vähäisten maa-alueiden jakaminen on aiheuttanut ylilaidunnusta ja maan liikaviljelyä, ja suuri osa maan alkuperäisestä kasvillisuudesta on tuhottu. Nykyisin maisemaa hallitsee ihmisten toiminnan luomat savannialueet. Sekä metsäkato että maanpinnan eroosio aiheuttavat ongelmia Burundille. Maan vähäiset metsät ovat jatkuvan käyttöpaineen alaisina. Burundin trooppiset sademetsät sijaitsevat maan länsipuolen alankoalueilla. Ilmasto on trooppinen, mutta lämpötilat ovat alhaisempia maan vuoristo- ja ylänköalueilla. Suuri osa Burundin valtiosta sijaitsee 1500–2000 metriä merenpinnan yläpuolella.

Ecoprint

0.3 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Burundi, tarvitsisimme 0.3 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Noin 85 prosenttia Burundin väestöstä on etnisyydeltään hutuja ja 14 prosenttia tutseja. Ennen kuin Burundista tuli Belgian siirtomaa, maa oli kuningaskunta, joka oli aina ollut tutsien johtama. Tästä huolimatta etnisyyttä ei silti painotettu suuressa määrin, vaan tämä tapahtui vasta saksalaisten ja belgialaisten siirtomaaherrojen kautta 1800-luvun lopulla. Molemmat siirtomaaherrat suosivat tutseja ja voimistivat omaa asemaansa asettamalla eri kansanryhmät toisiaan vastaan. Kun Burundi vuonna 1962 itsenäistyi, maan armeija oli tutsien hallinnassa ja nämä ottivat vallan käsiinsä. Hutut järjestäytyivät erilaisiksi vastarintaryhmiksi ja voittivat lopulta vaalit vuonna 1993, jolloin hutu Melchior Ndadaye valittiin presidentiksi. Hänet murhattiin kuitenkin pian vaalien jälkeen, mikä johti lukuisiin väkivaltaisuuksiin tutsien siviiliväestöä kohtaan. Tutsit kostivat väkivaltaisuudet tappamalla satoja tuhansia hutuja ja maa päätyi sisällissotaan, joka jatkui vuoteen 2000 asti. Sisällissodan seurauksena 700 000 hutua pakeni Tansaniaan. Sisällissodan jälkeen Burundi on siirtynyt kohti vakaampaa poliittista tilaa ja toukokuussa 2008 hallituksen ja viimeisen kapinallisjoukon, FNL:n, välille syntyi aselepo.

Yhteiskunta ja politiikka

Vuonna 2005 Burundi sai uuden perustuslain ja vuoden 1962 tutseja suosiva laki poistettiin. Tämän uuden lain mukaan presidentin ja kahden varapresidentin tuli kuulua eri etnisiin ryhmiin. Ministerineuvoston ja parlamentin jäsenistä 60 prosenttia on hutuja ja 40 prosenttia tutseja. Parlamentissa on myös kolme paikkaa maan twa-väestölle, jota on noin yksi prosentti maan väestöstä. Uuden lain mukaan millään etnisellä vähemmistöllä ei saa olla yli 50 prosentin edustusta maan armeijassa. Kesän 2010 vaaleissa vuodesta 2005 istunut Pierre Nkurunziza valittiin uudelleen presidentiksi. Väkivalta ja levottomuudet ovat lisääntyneet vaalien vanavedessä ja monet pelkäävät uutta sisällissotaa. Toistaiseksi hauras rauha on kuitenkin voimassa.

Talous ja kaupankäynti

Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista. Köyhyys on seurausta 1990-luvun sisällissodasta sekä maassa pitkään jatkuneista poliittisista ja sosiaalisista levottomuuksista. Lisäksi noin kahdeksan prosenttia maan 15-49 vuotiaista kantaa hi-virusta ja hiv-positiivisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Burundi on erittäin riippuvainen ulkomaisista avustuksista. Noin puolet maan bruttokansantuotteesta saadaan maatalouselinkeinoista, mutta suuri osa maaperästä on köyhtynyttä. Kolme neljäsosaa Burundin vientituloista saadaan kahvista ja siksi maan talous on erittäin riippuvainen kahvin maailmanmarkkinahinnasta. Puuttuva tieverkosto aiheuttaa ongelmia Burundille. Maan muukin infrastruktuuri on puutteellinen ja tavaroiden kuljetusmatkat ovat pitkiä ja hankalia. Etäisyydet Burundin maatalousalueilta Tanganjikajärven satamiin ovat pitkiä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Burundi koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  428 410 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  71,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  64,90
  prosenttiosuus
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  10,6
  Slummit, kaupunkiväestö
  57,9
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  440
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,04
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  133
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,488
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  17
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  52,89
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  97,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  2
  Sotilasmenot
  2,0
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  5,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  61
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  5,6
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,3
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  51
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  1 050
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  22
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  58
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  114
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  79,6
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  61,6
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  8
  År
  Peruskoulunkäynti
  96,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  52,3
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  36,36
  Prosenttiosuus
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  2,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  1,5
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  3 172 416 146
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  292
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  18
  Prosent
  Tertiaarisektori
  42
  Prosent
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  5,6
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Burundi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  3 051
  Henkilöä
  Väestömäärä
  11 216 450
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  499 808
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  65 911
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,417
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  57 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  53
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  50
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  3,78
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)