[[suggestion]]
El Salvador
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

San Salvador

Etniset ryhmät

mestitsit 90%, eurooppalaista alkuperää 9%, intiaanit 1%

Kieli

espanja (virallinen), nahuat sekä muita intiaanikieliä

Uskonto

roomalaiskatoliset 57,1 %, protestantit 21,2 %, Jehovan todistajat 1,9 %, mormonit 0,7 %, muut 2,3 %, ei uskontoa 16,8 %

Väkiluku

6 500 000

BKT per asukas

8 617 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

El Salvador on Väli-Amerikan pienin maa ja sillä on rajanaapureinaan Tyynenmeren lisäksi Hondurasin ja Guatemalan valtiot. Se jaetaan pinnamuodoiltaan kolmeen osaan: lämpimään Tyynenmeren rannikkovyöhykkeeseen, lännestä itään ulottuvaan keskiylänköön sekä pohjoisiin alankoihin, jotka muodostuvat Lempa-joen laajoista jokilaaksoista. Keskiylänkö on hedelmällistä tuliperäistä maaperää, minkä vuoksi maatalous, teollisuus ja pääkaupunkiseudun tiheä asutus keskittyvät sinne. El Salvador sijaitsee niin sanotulla Tyynenmeren tulirenkaalla, joka on seismisesti maailman aktiivisinta aluetta. Lisäksi mahdollisesti El Niño ja La Niña -ilmiöiden aiheuttamat trooppiset myrskyt ja kuivuudet vaivaavat maata. Muut ympäristöongelmat El Salvadorissa johtuvat enimmäkseen hakkuiden aiheuttamasta eroosiosta. Maan metsäpinta-ala on supistunut pellonraivauksen vuoksi huomattavasti, mikä maan hedelmällisyyskadon lisäksi pienentää pohjavesivarantoja, aiheuttaa kuivuutta ja köyhdyttää maan biodiversiteettiä.

Earth Ecoprint

1.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa El Salvador, tarvitsisimme 1.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

El Salvadorin alkuperäisväestö koostui lukuisista etnisistä ryhmistä, joista mainittavimpia olivat atsteekkien perilliset pipil-intiaanit. Ensimmäinen eurooppalainen vierailu tapahtui vuonna 1522, ja tutkimusmatkojen tuloksena kaksi vuotta myöhemmin espanjalainen kapteeni Pedro de Alvarado aloitti sodan Cuscatlánin alueen valloittamiseksi. San Salvador perustettiin 1525. Espanjalaishallinto kehitti aluetta vuosien saatossa, mutta vuoteen 1810 mennessä väestön tyytymättömyys alkoi näkyä. Seuraavana vuonna San Salvadorissa alkoi irtautumiskapina, ja El Salvador julistautui itsenäiseksi Espanjasta vuonna 1821 muiden Väli-Amerikan maiden tavoin. Kun maat vuonna 1822 liitettiin Meksikoon maakunniksi, El Salvador vastusti liitosta ja vaati maiden itsenäisyyttä. Siitä tuli itsenäinen tasavalta kuitenkin vasta liiton hajottua vuonna 1838. Maan itsenäisyydenjälkeistä historiaa leimaa lukuisat vallankumoukset, jotka jatkuivat 1970-luvun lopulle. Vanhastaan jyrkän eriarvoiset maanomistusolot – 10 % väestöstä omisti 80 % maasta – olivat pohja vasemmistosissien FMLN:n ja armeijan väliseen sisällissotaan 1980–1992. Sodan aikana kuoli arviolta yli 75 000 ihmistä ja noin miljoona ihmistä pakeni maasta. Pitkien neuvotteluiden tuloksena sota saatiin päätettyä YK:n avulla rauhansopimukseen, armeija saatettiin jälleen siviilihallinnon alaisuuteen ja FMLN sai mahdollisuuden perustaa laillisen puolueen ja osallistua poliittiseen toimintaan.

Yhteiskunta ja politiikka

El Salvador on demokraattinen tasavalta, jonka lakeja säätää 84-jäseninen yksikamarinen kansalliskokous. Edustajat valitaan kolmeksi vuodeksi sen äänimäärän perusteella, jotka heidän puolueensa saa kussakin vaalipiirissä. Maan presidentin valtakausi on 5 vuotta ja hänet valitaan yleisellä vaalilla. Presidentillä on toimeenpanovalta. Maan politiikkaa leimaa kahtiajako vasemmistoon ja oikeistoon. Kaksi suurinta puoluetta ovat oikeistolainen ARENA ja vasemmistolainen FMLN. Muita voimatekijöitä maassa ovat maanomistajat, armeija, kirkko ja ammattiyhdistysliikkeet. 
El Salvador on Keski-Amerikan tiheimmin asuttu maa. Tiheä asutus aiheuttaa mm. sen, että intiaanien vaatimukset omista maa-alueista ovat vaikeuksissa. Maanomistusolojen ohella levottomuutta aiheuttavat korruptio, köyhyys sekä jengiväkivalta.

Talous ja kaupankäynti

Talouskasvu on ollut hillittyä mutta tasaista erityisesti maataloutta rappeuttaneen sisällissodan jälkeen. Maan talous perustui maataloudelle aina 1990-luvulle asti, mutta sittemmin palvelusektori on tullut tärkeimmäksi. Myös teollisuustuotanto erityisesti maahan perustetuilla verovapailla vientialueilla on ollut kasvussa. El Salvador on Etelä-Amerikan suurimpia kahvintuottajia, ja kahvista tulee yhä enin osa maan vientituloista. Nykyisin tärkeä tulonlähde maalle ovat myös Yhdysvalloissa työskentelevien elsalvadorilaisten tulot, jotka muodostavat jopa 16 % bruttokansantuotteesta. Viljely kärsii maan epävakaista luonnonoloista, kuten maanjäristyksistä ja hurrikaaneista. El Salvadorin talous on hyötynyt vapaakaupasta ja tarkasta verohallinnosta. Maan valuutta on vuodesta 2001 ollut Yhdysvaltain dollari. Väkivalta ja rikollisuus ovat vaikuttaneet talouteen negatiivisesti ja estäneet ulkomaisia sijoituksia.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle El Salvador koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  151 560 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  2,2
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  38,20
  prosenttiosuus
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  64,3
  Slummit, kaupunkiväestö
  28,9
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  6 285
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,00
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  88
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,275
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  35
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  29,81
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  71,2
  Indeksi (0-120)
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,9
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  10,3
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  2,1
  Prosenttiosuus
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  15
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,1
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  73
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  54
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  7
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  69
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  72
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  98,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  88,5
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  11
  År
  Peruskoulunkäynti
  80,6
  Prosenttiosuus
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  41,3
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  32,14
  Prosenttiosuus
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  13,2
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,4
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  24 805 439 600
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  3 889
  Primaarisektori
  6
  Prosent
  Sekundaarisektori
  27
  Prosent
  Tertiaarisektori
  62
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  31,3
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  El Salvador

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Väestömäärä
  6 411 558
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  130 782
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  48
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,674
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  77
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  68
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,25
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)