[[suggestion]]
Etelä-Afrikka

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Pretoria

Etniset ryhmät

mustat afrikkalaiset 79 %, valkoiset 9,6 %, muut 11,4 % (2001)

Kieli

zulu, xhosa, afrikaani, sepedi, englanti, tswana, sesotho, itsonga (2001)

Uskonto

siionin kristityt 11,1 %, helluntailaiset/karismaattiset kristityt 8,2 %, katoliset 7,1 %, metodistit 6,8 %, alankomaalaisreformoituneet kristityt 6,7 %, anglikaaniset kristityt 3,8 %, muslimit 1,5 %, muut kristityt 36 %, muut /ei eritellyt /ei uskontoa 18,8 % (2001)

Valtiomuoto

tasavalta

Pinta-ala

53 000 000

BKT per asukas

13 197 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Etelä-Afrikka sijaitsee Afrikan mantereen eteläkärjessä. Idässä maata reunustaa Intian valtameri ja lännessä Atlantin valtameri. Maan itärannikon ilmasto on subtrooppisen kostea, kun taas länsiosien ilmasto on kuivempi ja laukeampi. Maisemaa dominoivat giganttiset sisämaan pöytävuoret, ja idässä kohoaa Lohikäärmevuoristo. Vuoret ulottuvat kaaren muodossa koilliselta raja-alueelta länteen Kapmaahan asti. Rannikkoalueilla sijaitsee kapeana kaistaleena hedelmällisempää maata. Etelä-Afrikan eläimistö ja kasvisto ovat hyvin moninaisia, ja siitä syystä monista suurista alueista on tehty suojeltuja kansallispuistoja. Etelä-Afrikan ehkä suurin ympäristöongelma on veden puute. Veden tarve kasvaa koko ajan, ja vesivarat ovat vähäiset. Happamat sateet aiheuttavat maaeroosiota ja viljelykelpoisen maan aavikoitumista.

Earth Ecoprint

1.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Etelä-Afrikka, tarvitsisimme 1.9 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Etelä-Afrikassa on tehty maailman vanhimpia arkeologisia löydöksiä. Luolamaalausten jäännöksiä on ajoitettu kauemmas kuin aikaan 20 000 vuotta eKr. Näiden oletetaan olevan nykyisen San-kansan esi-isien tekemiä. Sanit ovatkin vanhin Etelä-Afrikan yhä olemassa oleva kansanryhmä. Etelä-Afrikan historia on täynnä riistoa ja väkivaltaa. Maan eurooppalainen historia alkoi vuonna 1652, kun alankomaalaiset perustivat Kapmaahan siirtokunnan, joka toimi Euroopan ja Aasian välisen laivaliikenteen huoltotukikohtana. Siirtomaatoiminnan johdosta miltei kaikki alueen alkuperäiset asukkaat surmattiin tai otettiin eurooppalaisten orjiksi. Iso-Britannia miehitti myöhemmin Kapmaan siirtokunnan ja kielsi orjuuden, minkä takia hollantilaisperäiset asukkaat siirtyivät muualle perustamaan omia tasavaltojaan. Eurooppalaisten siirtomaaherrojen ja mustan väestön suhdetta leimasi sorto ja orjuus. Englantilaisten ja hollantilaisperäisten buurien välillä vallitsi taas jatkuva kilpailu. Syrjintä ja rasismi ovat täynnä sisältöä olevia sanoja Etelä-Afrikan modernin historian kuvauksessa. Etelä-Afrikan hallitseva Kansallis-puolue (NP) hyväksyi vuonna 1948 monia lakeja, jotka sortivat maan mustaa enemmistöä ja sulkivat nämä poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien ulkopuolelle. Tätä rotusyrjintää harjoittavaa hallintoa kutsuttiin apartheidiksi ja se lopetettiin 1990-luvulla massiivisen ulkomaisen painostuksen jälkeen. Tuolloin vapautettiin myös merkittävin oppositiojohtaja Nelson Mandela 28 vankeusvuoden jälkeen. Vuonna 1994 mustien vapautusliike ANC voitti maan ensimmäiset vapaat ja demokraattiset vaalit. Mandela valittiin presidentiksi. Mustan väestön taistelu tasa-arvoisuudesta oli lopultakin johtanut tulokseen, ja julkinen syrjintä loppui.

Yhteiskunta ja politiikka

Vapautusliike African National Congress (ANC) on yhä hallitusvallassa Etelä-Afrikassa. Mandelan vetäydyttä politiikasta, ovat lukuisat lahjontasyytökset kukkineet uuden poliittisen johdon piirissä ja aiheuttaneet paljon hajaannusta ANC:n sisällä. Suurin oppositiopuolue, Democratic Allianse (DA), on saanut paljon kannatusta, mutta se ei siltikään ole vielä todellinen poliittinen vaihtoehto ANC:lle. Vaikka apartheidista ei enää näy merkkejä käytännön politiikassa, on sen perintö kuitenkin näkyvissä monilla muilla tavoin. Valkoisten ja mustien väliset sosiaaliset ja taloudelliset erot ovat yhä suuret, ja maassa on paljon rikollisuutta ja köyhyyttä. Työttömyys on yksi suurimmista haasteista maassa, jonka väestöstä 25,5 % on ilman työtä. Arviolta 21,5 % Etelä-Afrikan väestöstä on saanut AIDS/HIV-tartunnan, mutta lääkkeiden välitys on hidasta ja monet eivät saa lääkkeitä lainkaan. Treatment Action Campaign (TAC) on yksi tärkeimmistä toimijoista AIDS:in ja HIV:n leviämistä vastaan, ja se on saanut aikaan muutoksia maan politiikassa alueella.

Talous ja kaupankäynti

Etelä-Afrikka on aina ollut Afrikan taloudellinen valtakeskus. Nykyisin se on Afrikan kehityksen vetureita. Maan osuus Afrikan kansantuotteesta on 40 %, ja se on suurin ulkomainen sijoittaja muissa Afrikan maissa. Maan mustan väestön keskiluokka on kasvussa ja entistä useammilla on mahdollisuus työhön ja koulutukseen. Kulta ja jalokivet vastaavat yhä puolta maan kokonaisviennistä, mutta maa on myös maailman suurin mangaanin, platinan ja kromin tuottaja. Vaikka Etelä-Afrikan talous on nousussa, ei kasvu ole yltänyt kaikkein köyhimpien hyödyksi. Maan sisäinen eriarvoisuus on yhä suurta, ja valkoiset omistavat varallisuudesta 70 %. Lähes 11 % maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Etelä-Afrikka oli vuoden 2010 jalkapallon MM-kilpailujen isäntävaltio. Lisääntyvä huomio ja onnistunut kilpailujen järjestäminen merkitsivät maalle paljon niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sosiaalisestikin

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Etelä-Afrikka koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  1 014 350 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  18,9
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  55,50
  prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  61,5
  Slummit, kaupunkiväestö
  23,0
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  489 772
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  8,98
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,328
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  43
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  22,19
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  72,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,0
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  6,1
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  2,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  37
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,3
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  4,6
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  54
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  138
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  11
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  71
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  567
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  94,4
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  9
  År
  Peruskoulunkäynti
  84,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  45,3
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  42,39
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  13 794
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  49,6
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  27,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  348 871 647 960
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  6 151
  Primaarisektori
  2
  Prosent
  Sekundaarisektori
  26
  Prosent
  Tertiaarisektori
  68
  Prosent
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  56,2
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Etelä-Afrikka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  463 940
  Henkilöä
  Väestömäärä
  57 398 421
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  2 083
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  280 027
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,699
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  54
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  53
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,72
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)