[[suggestion]]
Etelä-Sudan

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Juba

Etniset ryhmät

dinkat, nuerit, kakwat, barit, azandet, shillukit, kukut, murlet, mandarit, didingat, ndogot, bvirit, lndi, anuakit, bongot, langot, dungotonat, acholit

Kieli

Virallinen kieli englanti, muut pääkielet arabia ja juban arabia, lisäksi yli 60 alkuperäiskieltä

Uskonto

Perinteiset afrikkalaiset uskonnot, kristityt vähemmistönä

Väkiluku

11 500 000

Valtiomuoto

Liittovaltio

Valuutta

Etelä-Sudanin punta

Kansallispäivä

9. huhtikuuta

Muut maasivut

Maantiede

Etelä-Sudanin tasavalta sijaitsee sisämaassa itäisessä keski-Afrikassa rajanaapureinaan Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Kenia, Sudan ja Uganda. Maata halkoo Niilijoki, joka laskee pohjoiseen keski-Afrikan ylängöiltä. Maan keskiosia hallitsee suuri suomainen kosteikkoalue Sudd. Yli 100 000 neliökilometriä kooltaan olevalla alueella on hedelmällistä maanviljelymaata sekä runsaasti eri eläin- ja kasvilajeja. Sudd käsittää noin 15 prosenttia koko valtion alueesta ja on yksi suurimmista kosteikoista maailmassa. Maan pohjoisosa on matalaa tasankoaluetta, joka vähitellen kohoaa ylängöksi etelään päin mentäessä.  Ilmasto on trooppinen, kuuma ja kostea. Sadekausi kestää heinäkuusta loka-marraskuuhun. Sademäärät ovat suuria etelän ylängöillä ja vähenevät kohti pohjoista. Maa kärsii puhtaan juomaveden puutteesta sekä erityisesti öljyntuotannosta johtuvista ympäristöongelmista.     

Ecoprint

0.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Etelä-Sudan, tarvitsisimme 0.9 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ajanlaskumme alusta 1800-luvun alkuun asti Etelä-Sudanin alueella asui etupäässä paimentolaisia ja 1200-luvulta lähtien pohjoista Sudania hallinneella Egyptillä ja myöhemmin ottomaaneilla ei ollut juuri valtaa eteläisen Sudanin alueella. 1850-luvulla brittiläinen imperiumi alkoi saada enemmän jalansijaa niin Egyptissä kuin Itä-Afrikassakin ja kukistettuaan sudanilaisen muslimivaltion vuosisadan vaihteessa, Iso-Britannia otti koko nykyisen Sudanin ja Etelä-Sudanin alueet valtaansa ja jakoi ne vuonna 1924 kahdeksi eri siirtomaaksi. Toisen maailmansodan jälkeen Pohjois- ja Etelä-Sudan yhdistettiin yhdeksi siirtomaaksi, joka itsenäistyi vuonna 1956. Pian itsenäistymisen jälkeen Sudanissa syttyi vuosikymmeniä kestänyt sisällissota, jonka juuret juontavat syvistä kulttuuris-etnisistä ja uskonnollisista eroista pohjois- ja eteläosien välillä. Sota on merkittävästi hidastanut taloudellista ja poliittista kehitystä alueella. Sota kesti vuoteen 2005 asti, jolloin Etelä- ja Pohjois-Sudan allekirjoittivat rauhansopimuksen. Sopimus määräsi, että viimeistään tammikuussa 2011 Etelä-Sudanissa oli pidettävä kansanäänestys itsenäistymisestä. Äänestyksessä itsenäisyyttä kannatti 98,83 prosenttia äänestäjistä ja Etelä-Sudan itsenäistyi 9. heinäkuuta 2011. 

Yhteiskunta ja politiikka

Etelä-Sudan on kymmenen osavaltion muodostama liittotasavalta, jota hallitsee presidentti Salva Kiir Mayardit. Maan pääkaupunki on Juba. Yli puolet väestöstä on alle 18-vuotiaita ja yli kaksi kolmasosaa alle 30-vuotiaita. Suurin osa väestöstä elättää itsensä omavaraismaataloudella ja harjoittaa perinteisiä afrikkalaisia uskontoja. Vähemmistö on kristittyjä. Vuosikymmeniä kestäneen sisällissodan takia Etelä-Sudan on hyvin köyhä ja kehittymätön maa. Sisällissota, aliravitsemus ja taudit ovat tappaneet yli 2 miljoonaa eteläsudanilaista. Noin 600 000 on joutunut lähtemään pakolaisiksi naapurimaihin ja jopa 4 miljoonaa on elänyt pakolaisina maan sisällä. Öljykiistojen lisäksi Etelä-Sudanilla on edelleen useita eri rajakiistoja Sudanin kanssa sekä maan sisäisiä poliittisia jännitteitä eri heimojen välillä. Etelä-Sudanin infrastruktuuri on alikehittynyttä ja maassa onkin esimerkiksi vain noin 60 kilometriä päällystettyjä teitä.

Talous ja kaupankäynti

Etelä-Sudanin talous on hyvin öljystä riippuvaista.Öljyntuotannosta saatavat tulot muodostavat 98 prosenttia Etelä-Sudanin tuloista. Noin 75 prosenttia entisen Sudanin alueella olleista öljyvaroista on nykyisen Etelä-Sudanin alueella. Öljynjalostamot sekä Punaisellemerelle johtava öljyputki ovat kuitenkin Sudanin puolella. Tammikuussa 2012 Etelä-Sudanin ja Sudanin välillä käydyt neuvottelut öljytulojen jakamisesta tulivat umpikujaan ja Etelä-Sudan seisautti öljyntuotannon. Maan tärkein kauppakumppani on Sudan ja se on lähes täysin riippuvainen Sudanista tuotavista tavaroista, palveluista ja pääomasta. Etelä-Sudanin luonnonvaroihin kuuluu öljyvarantojen lisäksi hedelmälliset viljelysmaat, joilla viljellään mm. riisiä, maissia, hirssiä, sokeriruokoa, puuvillaa, arabikumia sekä hedelmiä. Myös kultaa, timantteja, kuparia ja kalkkikiveä löytyy Etelä-Sudanista. Yltäkylläisistä luonnonvaroistaan huolimatta maa on saanut yli 4 miljardia dollaria kehitysapua vuodesta 2005 lähtien.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Etelä-Sudan koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  2 183 170 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  42,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  50,60
  prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  17,9
  Slummit, kaupunkiväestö
  95,6
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  1 496
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,13
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  465
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  3,508
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  5
  Korruptio
  13
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  45,65
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  113,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  15 415
  Sotilasmenot
  2,0
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  22,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  96
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  4,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  1,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  1 150
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  40
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  65
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  146
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  36,7
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  26,8
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  4
  År
  Peruskoulunkäynti
  32,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  49,4
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  28,46
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  12,7
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  2 904 114 903
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  237
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  8,0
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Etelä-Sudan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  130
  Henkilöä
  Väestömäärä
  12 919 053
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  2 446 371
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  285 307
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,388
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  1 899 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  2,85
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)