[[suggestion]]
Guatemala

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Guatemala

Etniset ryhmät

mestitsit and eurooppalaiset 59,4 %, k'ichet 9,1 %, kaqchikelit 8,4 %, mamit 7,9 %, q'eqchit 6,3 %, muut mayat 8,6 %, muut alkuperäiskansat 0,2 %, muut 0,1 % (2001)

Kieli

espanja (virallinen kieli) 60 %, intiaanikielet 40 % (23 virallisen statuksen intiaanikieltä, mm. quiche, cakchiquel, kekchi, mam, garifuna ja xinca)

Uskonto

roomalaiskatolilaisia, protestantteja, alkuperäiskansojen uskontoja

Väkiluku

14 300 000

Valtiomuoto

tasavalta

Pinta-ala

108 890 000 km2

Valuutta

Quetzal

BKT per asukas

7 945 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

15. syyskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Guatelaman pinta-alasta yli puolet kuuluu ylänkoalueeseen, jossa kohoaa kaksi vuoristoa: Sierra Madre etelässä ja Altos Chuchmatanes pohjoisessa. Sierra Madrella on 33 tulivuorta, joista 3 on aktiivisia. 50 kilometriä vuoristojen eteläpuolella on Tyynenmeren rannan hedelmällinen tasanko. Vuorijonojen välissä on laakso, jossa virtaa kaksi jokea, Rio Polochic ja Rio de Matagua. Altos Chuchmantanesista pohjoiseen on suuri alankoalue, jossa on sademetsää ja ruohotasankoa. Sademetsiä hakataan nopeaan tahtiin. Vuoden 1890 tilanteeseen verrattuna metsät ovat huvenneet alle puoleen, mikä on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi hakkuista on seurannut vakavaa maaeroosiota. Ilmasto on trooppinen rannikoilla ja pohjoisessa, ja Karibianmeren puolella maan itäosassa sataa vuoden ympäri. Keskiosien ylängöillä on viileämpää, ja vuoristossa öisin voi olla pakkasta. Vesien saastuminen on vakava ongelma Guatemalassa. Maaseudulla alle puolella väestöstä on käytössään puhdasta juomavettä.

Earth

1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Guatemala, tarvitsisimme 1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Nykyisen Guatemalan alueella oli pysyvää asutusta jo noin 4000 vuotta sitten. Yhteisöistä kehittyi mayakulttuuri, yksi Keski-Amerikan suurista vanhoista kulttuureista. Kulttuurin kukoistuksen aikaan 300–900 jaa. mayat edistyivät pitkälle muun muassa matematiikassa ja ajanmittauksessa. 1520-luvulla espanjalaiset tulivat Keski-Amerikkaan ja liittivät Guatelmalan alueen Espanjan imperiumiin. Alkoi pitkä alkuperäisasukkaiden sortamisen kausi: ongelmat ovat jatkuneet edelleen. Vuonna 1821 Guatemala irtautui Espanjasta, ja lopullisesti se itsenäistyi vuonna 1838. Sata vuotta myöhemmin maassa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön demokratia. Hallitus teki sosiaalisia uudistuksia ja yritti vähentää USA:n vaikutusvaltaa. Seurauksena USA katkaisi avustuksensa ja kauppasuhteensa maahan ja tuki sotilasvallankaappausta vuonna 1954. Vallankaappauksesta seurasi yli 30 vuotta kestänyt sotilashallinto, jonka aikana kommunistipuolue kiellettiin ja oppositio tukahdutettiin. Vastarinta kasvoi ajan oloon, ja 1960-luvulla alkoi sissisota, joka jatkui vuoteen 1996 saakka. Rauhansopimus syntyi 1990-luvulla tapahtuneen asteittaisen demokratiakehityksen ja sotilashallinnon heikkenemisen myötä. Yhdysvaltojen tuen loppuminen oli merkittävä tekijä sotilasdiktatuurin heikkenemisessä.

Yhteiskunta ja politiikka

Guatemala on presidenttivetoinen tasavalta. Presidentti johtaa myös hallitusta ja armeijaa. 
Vuonna 2007 vasemmistopuolue voitti presidentin- sekä parlamenttivaalit ensimmäistä kertaa vuoden 1954 sotilashallinnon valtaannousun jälkeen. Presidentiksi valittu Álvaro Colom lupasi parempia sosiaalisia oloja ja väkivallan vähentämisestä. On osoittautunut, että lupauksia on ollut vaikea toteuttaa käytännössä. Presidentin UNE-puolueella ei ole parlamentissa enemmistöä, ja hyvin alhaisella veroprosentilla uudistuksia on vaikea rahoittaa. Rauhansopimus vuonna 1996 lupasi alkuperäiskansoille vahvempaa turvaa perustuslaissa, mutta muutoksia perustuslakiin ei ole toistaiseksi tehty. Sama koskee myös lupauksia sotilasmenojen alentamisesta. Väkivallan kulttuuri, joka kehittyi sisällissodan aikana, on suuri ongelma. Erityisesti jengirikollisuus on yleistä. Vaurauden jakaantumisessa Guatemala on yksi maailman epätasaisimmista maista. Jopa 60 % väestöstä elää köyhyydessä, lapsista vieläkin enemmän. Kolmannes lapsista joutuu tekemään töitä ja puolet heistä kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta.
Vuonna 2011 presidentiksi valittiin entinen salaisen poliisin päällikkö Perez Molina.

Talous ja kaupankäynti

USA:lla on pitkään ollut Guatemalassa merkittävä taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta. 1900-luvun alussa amerikkalainen United Fruit Company tuli maahan ja alkoi viljellä siellä kahvia ja banaaneita. Tänäkin päivänä ne ovat Guatemalalle tärkeitä vientituotteita, ja maanviljely työllistää noin puolet työikäisestä väestöstä. Viime vuosina Guatemalan maanviljelyä on monipuolistettu, jotta maan talous sopeutuisi maailmanmarkkinoilla vaihteleviin raaka-ainehintoihin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen palvelusektori on kasvanut maan suurimmaksi tulonlähteeksi. Palveluista tulee noin 60 % maan bruttokansantuotteesta. Guatemalalla on vahva talous verrattuna muihin Keski-Amerikan maihin. Taloudellinen kehitys kuitenkin kärsii huonosta infrastruktuurista, rikollisuudesta ja alhaisesta koulutustasosta. Laaja korruptio vähentää maan houkuttelevuutta investointikohteena. USA on Guatemalan merkittävin kauppakumppani, mutta maa käy kauppaa myös naapurimaidensa kanssa. Globaali talouskriisi iski Guatemalaan vuonna 2008, ja seuraavana vuonna maan tilanne paheni edelleen, kun kuivuus uhkasi aiheuttaa maassa nälänhädän. Maa joutui turvautumaan ulkomaiseen ruoka-apuun.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Guatemala koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  366 510 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  8,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  59,30
  prosenttiosuus
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  49,3
  Slummit, kaupunkiväestö
  38,7
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  18 328
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,15
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  27
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,214
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  27
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  35,94
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  81,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,4
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  15,8
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  0,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  28
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  72
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  100
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  13
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  92
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  25
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  94,4
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  81,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  10
  År
  Peruskoulunkäynti
  85,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  34,1
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  12,66
  Prosenttiosuus
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  60,8
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  5,8
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,7
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  75 620 095 538
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  4 471
  Primaarisektori
  10
  Prosent
  Sekundaarisektori
  25
  Prosent
  Tertiaarisektori
  60
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  40,7
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Guatemala

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  109
  Henkilöä
  Väestömäärä
  17 245 346
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  89 015
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  402
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,650
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  242 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  75
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  68
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,44
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)