[[suggestion]]
Guyana

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Georgetown

Etniset ryhmät

itäintialaiset 43,5 %, afrikkalaisperäiset 30,2 %, sekoittunutta alkuperää 16,7 %, intiaanit 9,1 %, muut 0,5 %

Kieli

englanti, intiaanimurteet, kreoli, karibianhindi, urdu

Uskonto

hindut 28,4 %, helluntailaiset 16,9 %, roomalaiskatoliset 8,1%, anglikaanit 6,9 %, seitsemännen päivän adventistit 5 %, metodistit 1,7 %, Jehovan todistajat 1,1 %, muut kristityt 17,7 %, muslimit 7,2 %, muut 4,3 %, ei uskontoa 4,3 %

Väkiluku

807 000

Pinta-ala

214 970 km2

BKT per asukas

7 836 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Etelä-Amerikan koillisrannikolla sijaitseva Guyana on mantereen kolmanneksi pienin maa. Se jaetaan pinnamuodoiltaan kolmeen osaan: matalaan ja hedelmälliseen rannikkoalueeseen, kukkulaisiin metsäalueisiin, jotka käsittävät valtaosan maan pinta-alasta, sekä savanni- ja vuoristoalueisiin etelässä ja lännessä. Rannikkokaistale on osittain tulvavesirajan alapuolella ja siksi suojattu padoin ja kanavin. Ylänköalueen erityispiirteisiin kuuluvat tasalakiset tepui-vuoret. Suuria jokia ovat mm. Essequibo, Demerara ja Berbice, jotka eivät kuitenkaan ole veneilykelpoisia koskien ja putoustensa vuoksi.

Koska noin 80 % Guyanasta on asumatonta seutua, maalla ei ole mittavia ympäristöongelmia. Rannikon kaupunkialueita uhkaa kuitenkin esimerkiksi kaivojen suolaantuminen maanpinnan mataluuden vuoksi.

Earth Ecoprint

1.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Guyana, tarvitsisimme 1.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Guyanan aluetta asuttivat ennen arawakit – jotka nimesivät sen Guianaksi, ”veden maaksi” – ja heidät syrjäyttäneet karibit. Hollantilaiset tulivat maahan 1500-luvulla ja perustivat 1600- ja 1700-luvulla siirtokuntia, mutta valta siirtyi englantilaisille viimeistään Wienin kongressissa 1815. Vuonna 1834 kielletyn orjakaupan jälkeen maan sokeriruokoviljelmille tuotiin tuhansia halpoja työntekijöitä Intiasta, Portugalista ja Kiinasta aina vuoteen 1917 asti. Entisestä orjaväestöstä tuli enemmistö kaupungeissa, ja intialais-guyanalaiset asuttivat lähinnä maaseutua. Jo ennen orjuuden poistamista afrikkalaisesta Cuffysta tuli kansallissankari hänen johdettuaan vuonna 1763 orjakapinaa, joka tukahdutettiin väkivalloin. Ensimmäinen moderni poliittinen puolue PPP (People’s Progressive Party) perustettiin 1950, ja sen ajamat itsenäisyyspyrkimykset näkyivät vuosia kestäneissä väkivaltaisuuksissa, kunnes Iso-Britannia vuonna 1966 tunnusti Guyanan itsenäiseksi valtioksi Brittiläisessä Kansainyhteisössä. Sosialistisesta PPP-puolueesta irtautunut maltillisempi PNC (People’s National Congress) nousi yhdysvaltojen tukemana toiseksi suureksi puolueeksi.

Yhteiskunta ja politiikka

Guyanan lakeja säätää yksikamarinen 40-jäseninen parlamentti, jonka jäsenet valitaan listaäänestyksellä. Toimeenpanovalta on presidentillä, joka nimittää pääministerin ja muut ministerit. Guyana on jaettu kymmeneen vallipiiriin, joista äänestetään.

Rotu- ja ideologiakysymykset ovat pitkään olleet politiikan polttopisteessä Guyanassa, etenkin monikansallisen PPP-puolueen jakaannuttua vuonna 1955. Vuosina 1964–1992 siitä irtautunut afrikkalaistaustaisten guyanalaisten asiaa ajava PNC-puolue on dominoinut politiikkaa pyrkien ohjaamaan maata sitoutumattomien sosialistivaltioiden joukkoon puolueen johtajan Forbes Burnhamin johdolla. Cheddi Jaganin johtama PPP-puolue on perinteisesti taas ollut intialaistaustaisten guyanalaisten puolue, ja se ajaa riisinviljelijöiden sekä sokerityöläisten asiaa. Burnham aloitti maan pääministerinä 60-luvulla ja myöhemmin, uuden perustuslain nojalla, presidenttinä laajoin valtaoikeuksin. Hänen ajamansa sosialistiset uudistukset johtivat koulutetun väestön aivovuotoon, ja hänen seuraajansa Hugh Desmond Hoyte käänsi politiikan suuntaa asteittain kohti markkinataloutta. Vuonna 1992 uusi parlamentti ja alueneuvostot valittiin ensimmäisissä vaaleissa sitten vuoden 1964. Istuva presidentti Bharrat Jadgeo valittiin uudestaan vuonna 2006. Guyanalla on ollut vanhoja rajakiistoja sekä Venezuelan että Surinamen kanssa. Maa luopui kuolemanrangaistuksesta vuonna 2010.

Talous ja kaupankäynti

Guyanan talous nojaa maatalouteen ja kaivostoimintaan, jonka päätuotteita ovat bauksiitti ja kulta. Maa kärsii osaavan työvoiman puutteesta koulutetun väestön muutettua ulkomaille, ja sen infrastruktuuri on vajavainen. Sokeriteollisuus, joka käsittää 28 % kaikista vientituloista, on enimmäkseen Guysuco-yhtiön hallinnassa, ja yhtiö työllistääkin enemmän ihmisiä kuin mikään muu teollisuudenala.

90-luvulle asti yli 80 % maan teollisuudesta oli valtion omistuksessa. Huono talouspolitiikka, laskevat hyödykehinnat ja korkeat energiakustannukset johtivat entuudestaan alhaisen elintason laskuun, kunnes maan taloutta ryhdyttiin uudistamaan. Nyt uusia haasteita ovat ympäristöongelmat rannikkokaistaleella ja sademetsissä, köyhyys ja väkivaltarikollisuus sekä huumekauppa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Guyana koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  14,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  Puuttuva tieto
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  2,1
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  84,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  782 225
  Hedelmällisyys
  2,4
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,654
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  70
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  73
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  67
  Vuosi
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Slummit, kaupunkiväestö
  33,1
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  10,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  746
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  19
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,043
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  31
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  103
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  2,63
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  2,9
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  0
  Korruptio
  37
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  31,88
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  70,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  94,4
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  87,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  98,3
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  84
  Prosenttiosuus
 •  

  Guyana

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  24,6
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  11,9
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  13
  Prosent
  Sekundaarisektori
  35
  Prosent
  Tertiaarisektori
  46
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  2 379 137 000
  Yhdysvaltain dollari