[[suggestion]]
Intia
Indias flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

New Delhi

Etniset ryhmät

indoarjalaiset 72 %, dravidit 25 %, mongolit ja muut 3 % (2000)

Kieli

englanti, hindi 41 %, bengali 8,2 %, telugu 7,2 %, marathi 7 %, tamil 5,9 %, urdu 5 %, gujarati 4,5 %, kannada 3,7 %, malayalam 3,2 %, oriya 3,2 %, punjabi 2,8 %, assamese 1,3 %, maithili 1,2 %, andra 5,9 % (2001)

Uskonto

Hindut 80,5%, muslimit 13,4%, kristityt 2,3%, sikhit 1,9%, muut 1,9% (2001)

Väkiluku

1 200 000 000

Valtiomuoto

liittotasavalta

BKT per asukas

6 571 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Intia on pinta-alaltaan yksi maailman suurimmista maista. Maantieteellisesti se voidaan jakaa kolmeen eri maisematyyppiin, jotka ovat Himalajan vuoristo, tasankoalueet pohjoisessa ja ylänkö-alueet etelässä. Himalaja muodostuu vierekkäisistä vuorijonoista ja niiden välissä sijaitsevista hedelmällisistä laaksoista, joista yksi on Kashmirin laakso. Pohjoiset tasankoalueet ovat Intian hedelmällisimpiä alueita, ja monet maan suurimmista joista virtaavat täällä. Joista merkittävimpiä ovat Ganges, Indus ja Brahmaputra sivujokineen. Noin 57 % maasta on viljelysmaata. Loppuosa maasta on metsää, aavikkoa, laidunmaata, joutomaata tai kaupunkialuetta. Intian suuren koon takia sen ilmasto vaihtelee erittäin paljon. Ilmastollisesti maa voidaan jakaa kahteen alueeseen: lauhkeaan pohjoiseen ja trooppiseen etelään. Pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat tammikuun 15 asteesta toukokuun 30–40 asteeseen, kun taas etelässä lämpötila pysyttelee tasaisesti 25–35 asteen tienoilla. Intialla on suuria ympäristöongelmia. Yksi näistä on teollisuuden kontrolloimattomat myrkkypäästöt, jotka ovat saastuttaneet 70 % Intian pintavedestä

Ecoprint

0.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Intia, tarvitsisimme 0.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Yksi historian varhaisimmista korkeakulttuureista, joka tunnetaan Induksen kulttuurin nimellä, kehittyi Indus-joen varrella nykyisten Pakistanin ja Intian alueilla noin 3000 eaa. Alueelle myöhemmin saapuneiden indoeurooppalaisten uskonto loi perustan hindulaisuudelle ja vaikutti voimakkaasti Intian kulttuuriin. 700-luvulla arabit tekivät ensimmäisiä sotaretkiään Intiaan, ja turkkilaiset heidän jälkeensä 1100-luvulla. Islamilainen Delhin sulttaanikunta syntyi 1200-luvulla ja sitä seurasi Suurmogulien valtakunta. Muslimit toivat uusia vaikutteita kulttuuriin, kirjallisuuteen ja arkkitehtuuriin. Vuonna 1498 portugalilainen Vasco da Gama löysi meritien Euroopasta Intiaan. Lukuisat eurooppalaiset seurasivat da Gaman vanavedessä ja perustivat Intian rannikolle kauppa-asemia. Suurmogulien valtakunta romahti 1700-luvulla, ja Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania aloitti intialaisen väestön armottoman riiston. Komppanian valtaa rajoitettiin 1700-luvun lopulla, ja vuonna 1858 Intian hallinto siirrettiin suoraan Britannian hallitukselle. Vuonna 1885 perustettiin Indian National Congress (Intian kongressipuolue). Tämä johti englantilaisvastaista vapautustaistelua, jonka johtajana toimi Mohandas Karamchand Gandhi. Hän kannatti väkivallasta pidättäytymisen linjaa, ja useat miljoonat intialaiset protestoivat siirtomaaherroja vastaan väkivallattomalla kansalaistottelemattomuudella. Gandhi oli hindu, ja muslimit pelkäsivät, että tuleva itsenäinen valtio joutuisi pääasiallisesti hindujen hallitsemaksi. Kun Intian siirtomaakausi päättyi vuonna 1947, eivät muslimien johtomiehet suostuneet jäämään itsenäiseen Intiaan, vaan maan muslimienemmistöisistä alueista perustettiin erillinen Pakistanin valtio. Hinduenemmistöinen Intia oli itsenäistymisestään lähtien maallistunut valtio, kun taas Pakistan oli islamilainen tasavalta.

Yhteiskunta ja politiikka


Intia on liittovaltio, jonka osavaltioilla on omat hallituksensa. Keskushallinto päättää kuitenkin ulkomaanpolitiikasta, puolustusvoimista, kehityssuunnittelusta ja valuutasta. Parlamenttiin on perustettu kiintiöitä naisille ja alempien kastien edustajille. Osavaltiohallitus vastaa koulutoiminnasta, sairaaloista, julkisesta liikenteestä ja maanviljelyksestä.
Maassa on monia poliittisia puolueita, mutta vasemmistolainen kongressipuolue on ollut vallassa suurimman osan Intian itsenäisyyden ajasta. Tämä puolue johti myös itsenäisyyskamppailua. Vuoden 2014 vaaleissa ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi nousi Intian Kansan puolue.
 Intian talous on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, ja maan keskiluokka on kasvussa. Intian luokkaerot ovat kuitenkin valtavat ja suuri osa maan väestöstä elää köyhyydessä. Vaikka köyhien lukumäärä vähenee, yli 380 miljoonaa ihmistä elää yhä köyhyysrajan alapuolella. Tilanne on pahin kaupunkien ja maaseudun slummialueilla, joilla asuu lähes neljäsosa maan asukkaista. Vuosina 1993–2003 noin 100 000 maanviljelijää teki itsemurhan, koska he eivät pystyneet elättämään perhettään. Hindulainen kastijärjestelmä on yhä leimallinen erityisesti maaseudulla. Intia on ydinasevaltio, joka haluaisi pysyväksi jäseneksi YK:n turvallisuusneuvostoon.

Talous ja kaupankäynti

Itsenäistymisensä jälkeen Intia on suurimman osan aikaa noudattanut taloudessaan jonkinasteista sosialismia. Valtio on pitänyt yksityisen sektorin, ulkomaankaupan ja ulkomaiset investoijat tiukan kontrollin alaisina. Vuodesta 1991 lähtien maan markkinat avattiin asteittaisesti tekemällä taloudellisia uudistuksia ja vähentämällä valtion kontrollia. Tämä kehitys on helpottanut ulkomaankauppaa ja ulkomaisten investointien saamista maahan. Nämä taloudelliset muutokset ovat johtaneet poliittiseen keskusteluun. Intia on yksi nopeimmin kasvavista talouksista. Samaan aikaan kasvu on kuitenkin ollut erittäin epätasaista eri sosiaaliluokkien, taloudellisten ryhmien, alueiden, maaseudun ja kaupunkien välillä. Intia on kehittänyt ydinvoimatuotantoa, se on suuri asevalmistaja ja rakentaa mm. avaruusaluksia. Intia on hyvin merkittävä toimija IT-sektorilla ja maassa on kehitetty monia merkittäviä tietokoneohjelmistoja.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Intia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  3 093 640 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  21,2
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  21,90
  prosenttiosuus
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  30,9
  Slummit, kaupunkiväestö
  24,0
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  2 238 377
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,73
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  656
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,504
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  1
  Korruptio
  41
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  45,67
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  76,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  2,5
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  14,8
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  21,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  39
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  66
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  217
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  24
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  28
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  204
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  86,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  69,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  10
  År
  Peruskoulunkäynti
  92,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  22,1
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  11,81
  Prosenttiosuus
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  36 102
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  9,5
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,6
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  2 650 725 335 364
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  1 979
  Primaarisektori
  15
  Prosent
  Sekundaarisektori
  26
  Prosent
  Tertiaarisektori
  52
  Prosent
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  34,5
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Intia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  5 074
  Henkilöä
  Väestömäärä
  1 354 051 854
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  48 327
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  207 665
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,640
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  806 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  68
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  64
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,02
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)