[[suggestion]]
Israel

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Jerusalem

Etniset ryhmät

juutalaiset 76,4 %, arabit sekä muut 23.6 % (2004)

Kieli

heprea, arabia, englanti

Uskonto

juutalaiset 76,4 %, muslimit 16 %, muut 7,8 % (2004)

Väkiluku

8 000 000

Pinta-ala

22 070 km2

Valuutta

Shekel

BKT per asukas

37 258 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Israelin pohjoisosa muodostuu kumpuilevasta tasankoalueesta, jolla on riittävästi vettä ja jonka maaperä on hedelmällistä. Kauempana etelässä pitkät tasangot ulottuvat alempana sijaitsevalle rannikolle. Maasto muuttuu sitä kuivemmaksi ja karummaksi, mitä etelämmäksi siirrytään. Egyptin vastainen raja-alue on lähinnä aavikkoa. Israelin itäpuolella saa alkunsa Jordan-joki, joka kulkee pitkin syvää laaksoa muodostaen luonnollisen rajan naapurimaa Jordaniaa vastaan. Pohjoisten ja eteläisten alueiden välillä on suuria ilmastollisia eroja. Rannikolla vallitsee pääosin lauhkea Välimeren ilmasto, eteläosassa maata taas tyypillinen aavikkoilmasto suurine lämpötilan vaihteluineen ja vähäisine sateineen. Israelin suurin ympäristöongelma on sen vähäiset vesivarannot. Erityisesti maan eteläosissa juomavesitilanne on ajoittain epätoivoinen. Metsänistutusprojektien avulla on vakautettu veden saatavuutta. Israel on myös yrittänyt hankkia juomavettä poistamalla suolaa merivedestä, mutta toistaiseksi teknologia ei ole kehittynyt niin pitkälle, että se olisi taloudellisesti kannattavaa.

Earth Earth Ecoprint

2.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Israel, tarvitsisimme 2.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Palestiinassa, nykyisellä Israelin alueella on ollut asutusta jo useiden vuosituhansien ajan, ja Israelin pääkaupunki Jerusalem on egyptiläisten kirjoituksien mukaan perustettu jo 1400 vuotta eaa. Monet eri kansanryhmät ovat asuneet alueella ja olleet vallassa eri aikoina. Aleksanteri Suuri valloitti maan noin 300 eaa. Myöhemmin alue liitettiin Rooman valtakuntaan. Arabijoukot valloittivat Palestiinan 600-luvulla, ja se jäi arabien valtaan enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Kun turkkilainen Osmanien (Ottomanien) valtakunta hajosi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Palestiina joutui brittien hallittavaksi Kansainliiton päätöksellä. Kasvava kansallisuusliike 1800-luvulta alkaen alueelle muuttaneen juutalaisväestön keskuudessa kärjistyi toisen maailmansodan jälkeen, kun Israel julistautui itsenäiseksi vuonna 1948 vastoin YK:n päätöstä, jonka mukaan alue olisi tullut jakaa arabien ja juutalaisten kesken. Kaikki arabi-naapurimaat julistivat sodan tätä vastaperustettua valtiota vastaan. Israel selviytyi kuitenkin sodasta voittajana ja otti haltuunsa suurimman osan palestiinalaisille tarkoitetuista alueista. Seuraavien vuosikymmenten ajan Israel soti useita sotia naapureitaan vastaan, ja vielä tänäkin päivänä maan rajat ovat erittäin kiistanalaisia. 
Israel on miehittänyt vuodesta 1967 alkaen Länsirantaa, Gazaa, Itä-Jerusalemia ja Golania. Näille aluille alettiin pian rakentaa israelilaisia siirtokuntia, joiden rakentaminen jatkuu yhä. YK:n turvallisuusneuvosto, Kansainvälinen Punainen Risti ja Haagin kansainvälinen tuomioistuin katsovat, että siirtokunnat rikkovat kansainvälistä oikeutta. Siirtokuntia pidetään myös yhtenä suurimmista esteistä rauhansopimukselle Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Yhteiskunta ja politiikka

Knesset, eli Israelin 120 jäseninen kansalliskokous, valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansalliskokous valitsee hallituksen. Se valitsee myös presidentin, joka lähinnä vain edustaa maata. Israelilaiset eivät ole onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen perustuslaista. Tätä puutetta on koetettu kiertää laatimalla Knessetissä niin sanottuja peruslakeja, joista on tarkoitus muodostaa perustuslaki. Juutalaisella uskonnolla ja kulttuurilla on vahva asema Israelissa. Maassa käydään aika ajoin kiivasta keskustelua lakialoitteista, joilla pyritään vahvistamaan valtion juutalaista luonnetta. Suurimmat erimielisyydet ovat ortodoksijuutalaisten ja ei-uskonnollisten israelilaisten kesken. Maan juutalaisväestö koostuu kahdesta pääryhmästä, jotka ovat Keski-ja Itä-Euroopasta saapuneet Aškenasijuutalaiset ja Etelä-Euroopasta ja Pohjois-Afrikasta saapuneet sefardijuutalaiset. Eurooppalaiset juutalaiset hallitsevat siionistiliikettä, joka oli keskeisessä roolissa Israelin valtiota perustettaessa, ja jonka piiristä maan poliittinen ja kulttuurillinen eliitti myöhemmin myös kohosi. Maan väkiluku on jatkuvassa  kasvussa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alueelta muutti Israeliin noin miljoona juutalaista. Maan suurin vähemmistö ovat Israelin juutalaiset. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat usein Israelin valtiota arabiväestön muuta väestöä huonommasta kohtelusta.

Talous ja kaupankäynti

Israelissa on teknologisesti kehittynyt, vapaa markkinatalous. Maan tuotannon kasvu on suhteellisen vakaata ja työttömyys alhainen. Israel on tunnettu innovaatiosektoristaan, ja vahvat tutkimus-, tuotekehitys- sekä teknologia-alat ovat taloudellisen menestyksen keskeiset tekijät. Tärkeimpiä vientituotteita ovat huipputeknologia, koneet, timantit, lääkeaineet ja maataloustuotteet. Turismi on myös erittäin merkittävä tulonlähde. Maan historialliset ja raamatulliset kohteet tuovat maahan yli kolme miljoonaa turistia vuosittain. 
Israel käyttää paljon rahaa armeijan toimintaan. Sekä miehillä että naisilla on asevelvollisuus: miehillä kolmevuotinen ja naisilla kaksivuotinen. Ajoittain jopa 40 prosenttia Israelin valtion budjetista käytetään puolustuslaitoksen toimintaan. Israelin tärkeimmät kauppakumppanit ovat Yhdysvallat ja EU.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Israel koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  2 216 760 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,5
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,903
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  84
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  80
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  7,14
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  91,8
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ekologinen jalanjälki
  4,7
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  64 602
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  7,86
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  1 671
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  1 191
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  54 139
  Henkilöä
  Rauhanindeksi
  2,764
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  61
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  30,80
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  Puuttuva tieto
  Indeksi (0-120)
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  4,7
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  82
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  5
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  10
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  3
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  98,6
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  91,8
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  14
  År
  Peruskoulunkäynti
  97,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  47,1
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  27,50
  Prosenttiosuus
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  99,4
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  93
  Prosenttiosuus
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  8,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  353 268 411 919
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  40 544
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  20
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  81,6
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Israel

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Väestömäärä
  8 452 841