[[suggestion]]
Itä-Timor

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Dili

Etniset ryhmät

90 % timorilaisia (austronesialaisia ja papualaisia), 10 % muita (esimerkiksi kiinalaisia, indonesialaisia, portugalilaisia, brasilialaisia)

Kieli

tetum (virallinen), portugali (virallinen), indonesia, englanti sekä 16 muuta kieltä, joista suurimmat galole, mambae ja kemak

Uskonto

katolilaisia 98 %, muslimeja ja kristittyjä 1 %

Väkiluku

1 200 000

BKT per asukas

2 140 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Itä-Timor käsittää itäisen osan Timorin saaresta. Itä-Timorin maastoa hallitsevat vuoristot, jotka muodostuvat sammuneista tulivuorista. Lukuisat joet virtaavat vuoristosta alas rannikolle ja alankoalueet muodostuvat pääasiallisesti ruohikkotasangoista ja savannista. Ilmasto on trooppinen ja sitä leimaa sade- ja kuivuuskausien vaihtelu. Vuoristoalueilla on kylmempää niiden korkean sijainnin vuoksi. Joet tulvivat useasti sadekausina. Kuivuus on suuri ongelma muina aikoina ja maa on kärsinyt vaikeista kuivuuskausista joka kolmas tai neljäs vuosi. Myös metsäkadot aiheuttavat suuria ongelmia Itä-Timorille. Pääsyynä metsäkatoon on maatalouden laajasti käyttämä kaskeaminen. Itä-Timorin alkuperäiset metsät ovat vähentyneet huomattavasti ja tiheää metsää on enää jäljellä vain vaikeakulkuisimmilla alueilla. Metsien hakkuut ovat johtaneet voimakkaaseen maanpinnan eroosioon ja maa on erittäin altis tulville.

Ecoprint

0.3 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Itä-Timor, tarvitsisimme 0.3 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Alun perin Timorin saarella oli useita pieniä kuningaskuntia. Portugalilaiset saapuivat maahan 1500-luvulla, mutta heidän vaikutuksensa maahan oli vähäistä kunnes Portugali 1600-luvulla perusti alueelle pysyvän siirtokunnan. Vuonna 1859 saari jaettiin kahteen osaan eli itäosa jäi Portugalille ja Alankomaat saivat länsiosan. Nykyisin saaren länsiosa kuuluu Indonesialle, joka itsenäistyi vuonna 1949. Toisen maailmansodan jälkeen itätimorilaisten vastustus portugalilaisia kohtaan lisääntyi samaan aikaan kun vastikään itsenäistynyt Indonesia vaati Itä-Timoria itselleen. Vuonna 1975 Indonesia sitten miehittikin Itä-Timorin heti Portugalin vetäydyttyä saarelta. Miehitysajan ensimmäiset viisi vuotta olivat erittäin väkivaltaista aikaa ja noin 15 prosenttia Itä-Timorin väestöstä menetti henkensä. Itätimorilaiset tekivät yllättävän voimakasta vastarintaa, ja Indonesia harjoittikin kivenkovaa sulauttamispolitiikkaa Itä-Timorin sisäisen vastustuksen hajoittamiseksi. 1990-luvun lopulla Itä-Timor sai jonkinasteisen sisäisen itsehallinnon. Itä-Timor irrottautui Indonesiasta kansanäänestyksellä vuonna 1999, mikä johti laajaan kapinaan Indonesian tukeman Itä-Timoriin sijoitetun miliisin keskuudessa. 80 prosenttia maan kouluista, teistä ja sairaaloista tuhottiin, satoja ihmisiä kuoli ja lähes puoli miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan. YK johti Itä-Timoria vuosina 1999–2000 Turvallisuusneuvoston antamalla mandaatilla. Itä-Timor itsenäistyi lopulta 20. toukokuuta 2002.

Yhteiskunta ja politiikka

Itä-Timor on tasavalta, jonka ylin johtaja on presidentti. Toimeenpanovalta jakautuu presidentin ja hallituksen kesken. Parlamentti valitsee pääministerin, joka johtaa hallitusta. Maan politiikkaa ja yhteiskuntaelämää leimaa voimakkaasti sen tuore itsenäisyys, ja siirtymäkauden aikana maan johtaminen olikin YK:n käsissä. Vuonna 2006 maan pääkaupungissa oli levottomuuksia. YK:n mukaan väkivalta oli seurausta köyhyydestä ja laajasta työttömyydestä, ja järjestö lähettikin maahan rauhanturvajoukkoja. Vuoden 2007 vaalien jälkeen oli myös väkivaltaa ja levottomuuksia, sekä presidentti että  pääministeri yritettiin murhata. Sittemmin maa on ollut poliittisesti vakaa. 
Suurimmalla osalla Itä-Timorin puolueista ei ole virallista ohjelmaa, vaan ne profiloituvat pitkälti johtajiensa, tiettyjen yhteisöjen ja historiallisten yhteyksien pohjalta. Laissa mainitaan että puolueiden joka neljännen ehdokkaan tulee olla nainen. 
Itä-Timorin väestön odotettu elinikä on alhainen ja lapsikuolleisuus on korkea. Vain puolella väestöstä on puhdasta vettä käytettävissään. Hallituksen päätehtävänä on jatkaa maan jälleenrakentamista sekä infrastruktuurin ja terveyspalvelujen kuntoon saattamista. Maassa on viime vuosina tapahtunut edistystä.

Talous ja kaupankäynti

Itä-Timor on maatalousmaa, ja sen talous perustuu yksinkertaiseen maanviljelyyn. Noin 70–80 prosenttia maan väestöstä elää tuottamalla ruokaa omiin tarpeisiin. Maa on köyhä ja riippuvainen avustuksista. Vuoden 1999 aikaisten taistelujen seurauksena talous luhistui ja bruttokansantuote (BKT) väheni 39 prosenttia. Kansainväliset toimijat kuten YK, Maailmanpankki ja Aasian kehityspankki ovat auttaneet Itä-Timoria saamaan taloutensa jaloilleen. Työttömyysaste on korkea erityisesti kaupungeissa. Noin 80 prosenttia maan väestöstä ei ole palkatussa työssä ja monet elävät tuloilla, joita he saavat virallisten työmarkkinoiden ulkopuolelta. Itä-Timor on yksi niistä maista, jotka saavat eniten avustusta asukasta kohden. 40 prosenttia maan asukkaista elää köyhyydessä. 
Itä-Timor aloitti öljyn- ja kaasuntuotannon 2000-luvulla. Vuonna 2009 valtion budjetista tuli 95 prosenttia öljystä ja kaasusta. Maassa ei ole niiden jalostamiseen tarvittavaa teollisuutta, vaan jalostus tapahtuu Australiassa eikä tuo Itä-Timoriin työpaikkoja. Sopimuksen mukaan Itä-Timor saa tuloista  90 prosenttia ja Australia 10. Itä-Timor rahastoi öljytulot.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Itä-Timor koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  231 960 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  30,3
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  41,80
  prosenttiosuus
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  28,0
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  469
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,39
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,895
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  35
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  29,93
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  88,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  1 216
  Sotilasmenot
  0,9
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  27,2
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  11,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  48
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  5,3
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  63
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  215
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  21
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  50
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  498
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  79,5
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  58,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  10
  År
  Peruskoulunkäynti
  78,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  31,7
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  32,31
  Prosenttiosuus
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  16,7
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  3,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  2 954 621 000
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  2 279
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  45
  Prosent
  Tertiaarisektori
  63
  Prosent
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  27,5
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Itä-Timor

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Väestömäärä
  1 324 094
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  22
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,625
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  900
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  64
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  62
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)