[[suggestion]]
Japani

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Tokio

Etniset ryhmät

Japanilaiset 98 %, korealaiset ja kiinalaiset 1 %, muut 1 %

Kieli

Japani

Uskonto

Šintolaisuus ja buddhalaisuus 84 %, muut/ei määritelty/ei uskontoa 16 %

Väkiluku

126 000 000

Pinta-ala

377 944 km2

Valuutta

Jeni

BKT per asukas

42 281 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

11. helmikuuta

Muut maasivut

Maantiede

Japani muodostuu tuhansista saarista, joista useimmat ovat pieniä ja asumattomia. Suurin osa väestöstä asuu neljällä suurimmalla saarella. Kaksi kolmasosaa maa-alueesta on tiheän metsän peittämää, ja epätasaisen vuoristomaastonsa vuoksi vain pieni osa Japania soveltuu asumiseen ja maanviljelyyn. Japani sijaitsee alueella, jossa on paljon vulkaanista toimintaa, ja noin kymmenesosa maailman aktiivisista tulivuorista sijaitsee juuri täällä. Japani on kärsinyt useasti maanjäristyksistä ja tsunami-hyökyaalloista. Japanissa vallitsee lauhkea monsuuni-ilmasto, ja vuodenaikojen erot näkyvät selvinä sademäärien ja lämpötilojen vaihteluina. Myös maan eri osien lämpötilat vaihtelevat suuresti. Maan kaukaisimmissa pohjoisosissa talvet ovat kylmiä, kun taas maan eteläisissä osissa vallitsee miltei trooppinen kuumuus lämpötilan pysytellessä korkealla vuoden ympäri. Japanin nopea teollistuminen on aiheuttanut ilmastollisia seuraamuksia ja suurissa kaupungeissa erityisesti huono ilmanlaatu aiheuttaa eniten ongelmia. Hengitystiesairauksista kärsivien on pysyteltävä sisätiloissa useina päivinä viikossa, jotta he eivät sairastuisi erityisen tiheän saastesumun vuoksi. Myös suuri osa makean veden lähteistä on saastunut raskaan teollisuuden päästöjen seurauksena.

Earth Earth Ecoprint

2.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Japani, tarvitsisimme 2.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ensimmäiset hajanaiset valtionperustamisyritykset alkoivat saada muotoaan Japanin saarilla noin 300 eaa. sen jälkeen, kun kiinalaiset ja korealaiset mantereelta saapuneet muuttajat toivat riisinviljelyn ja metallityötaidon mukanaan alueelle. Heian-valtakunta syntyi 700-luvulla, ja Kiotosta tuli sen pääkaupunki ja keisarin hallintokeskus. 1100-luvulla voimakkaat sotilassuvut saivat yhä enemmän valtaa. 1200-luvulta lähtien keisarin valta oli käytännöllisesti katsoen vain symbolinen ja provinsseja hallitsivat armeijan sotapäälliköt. Useiden sotien jälkeen Japanista tuli yhtenäinen valtio noin vuonna 1600. Seuraavien 250 vuoden aikana Tokugawa-dynastian hallitessa maa eristäytyi muusta maailmasta. Vasta 1800-luvun puolivälissä Japani avasi yhteydet muihin maihin, kun amerikkalaiset sotalaivat tunkeutuivat maan satamiin kauppasopimuksia tekemään. Japanin avautuminen ulkopuoliselle maailmalle johti vallan keskittymiseen keisarille, joka aloittikin laajoja yhteiskunnan modernisoimisuudistuksia. Japanista tuli lyhyessä ajassa Itä-Aasian suurin ase- ja talousmahti. Toisen maailmansodan aikana Japani soti häviäjien puolella, ja vuonna 1945 maailman ainoat sodassa käytetyt atomipommit pudotettiin Japanin Nagasakin ja Hiroshiman kaupunkeihin. Monien vuosien jälleenrakentamisen jälkeen maa nousi uudelleen yhdeksi Itä-Aasian tärkeimmistä maista.

Yhteiskunta ja politiikka

Japanilla on keskeinen asema sekä kansainvälisessä että alueellisessa politiikassa. Maa sai länsimaisen perustuslain vuonna 1947, kun toisen maailmansodan voittajamaat muotoilivat perustuslain, joka on voimassa yhä tänäkin päivänä. Keisari on valtion muodollinen johtaja, mutta toimeenpanovalta on pääministerillä, joka muodostaa hallituksen säännöllisten vaalien pohjalta. Sodan jälkeistä politiikkaa on hallinnut konservatiivinen liberaalidemokraattinen puolue LDP, jolla on läheiset suhteet elinkeinoelämään ja virkamieskuntaan. Oppositiosta ei ollut todelliseksi haastajaksi LDP-puolueelle ennen vuotta 2009, jolloin sosiaaliliberalistinen Japanin demokraattinen puolue (DPJ) sai parlamenttivaaleissa murskavoiton päättäen LDP:n pitkän vaalikauden. LDP palasi kuitenkin valtaan vuoden 2012 vaaleissa. Japanin keskeisiä viimeaikaisia poliittisia keskustelunaiheita ovat olleet talousasiat, joita ei ole saatu täysin kuntoon 1990-luvun puolivälin talouskriisin jälkeen.

Talous ja kaupankäynti


Japani on yksi maailman suurimmista ja tärkeimmistä talousmahdeista, ja se on monien elektroniikan ja IT-alan osa-alueiden edelläkävijämaa koko maailmassa. Japani jälleenrakensi teollisen toimintansa hyvin lyhyessä ajassa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen, ja maan talous kasvoi erittäin voimakkaasti 1960-luvulta lähtien. Tämä sodanjälkeinen räjähdysmäinen kasvu oli mahdollista, koska väestön koulutustaso oli erittäin korkea, maa oli poliittisesti vakaa ja sillä oli teollista toimintaa jo ennen sotaa. Japani ei ole perinteinen markkinatalousmaa, koska elinkeinoelämän ja valtion siteet ovat erityisen tiiviit. Viranomaiset muovaavat usein taloudellisia säädöksiä ja toimenpiteitä yhteistyössä tärkeimpien yritysten kanssa vakaan kehityksen varmistamistarkoituksessa. Aasian talouskriisi aiheutti Japanille paljon ongelmia, mutta maa nousi kriisistä 2000-luvulla ja se on yhä yksi kansainvälisen talouden tärkeimmistä voimatekijöistä.
Japanin valtionvelka on valtaisa: 230 prosenttia BKT:sta. Mutta velka on pääosin kotimaista. Japanin hallituksen tavoitteena on puolittaa julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2010 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi hallitus aikoo tasapainottaa julkisen talouden vuoteen 2020 mennessä. Valtionvelan lisäksi maan taloudelle tuovat haasteita työvoiman väheneminen ja väestön ikääntyminen. Joka neljäs japanilainen on yli 65-vuotias.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Japani koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,2
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  90,5
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  1 214 048
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  9,54
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,391
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  3
  Korruptio
  73
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  29,36
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  34,5
  Indeksi (0-120)
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,9
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  2,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  3
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  84
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  5
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  1
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  4
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  15
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  14
  År
  Peruskoulunkäynti
  98,2
  Prosenttiosuus
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  43,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  10,11
  Prosenttiosuus
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  97,2
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  100
  Prosenttiosuus
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  0
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  5,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,4
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  4 872 415 104 315
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  38 430
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  26
  Prosent
  Tertiaarisektori
  73
  Prosent
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  90,9
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Japani

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  9 296
  Henkilöä
  Väestömäärä
  127 185 332
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  155
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  33 395
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,909
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  87
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  80
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,89
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)