[[suggestion]]
Kazakstan

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Astana

Etniset ryhmät

kazakit 63,1 %, venäläiset 23,7 %, ukrainalaiset 2,1 %, uzbekit 2,8 %, saksalaiset 1,1 %, tataarit 1,3 %, uiguurit 1,4 %, muut 4,5 %

Kieli

Kazakki, venäjä

Uskonto

muslimit 47 %, venäläis-ortodoksit 44 %, protestantit 2 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 7 %

Väkiluku

16 900 000

Pinta-ala

2 724 900 km2

Valuutta

Tenge

BKT per asukas

25 286 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

15. lokakuuta

Muut maasivut

Maantiede

Kazakstan on koko Länsi-Euroopan kokoinen maa. Suurin osa maata on kuivaa aroa, joka on ruohon ja hiekan peittämää. Itäosassa sijaitsee kylmä ja autio Altain vuoristoalue. Maalla ei ole rantaviivaa ja sen ilmasto on mannermainen kylmine talvineen ja lämpimine kesineen. Kun maa kuului Neuvostoliittoon sen viranomaiset käyttivät aluetta ydinaseiden koeräjäytyksiin ja myös myrkyllisten jätteiden tyhjennyspaikkana. Tästä johtuen Kazakstanilla on huomattavia ympäristöongelmia, ja ne aiheuttavat suuria terveyshaittoja alueen väestölle. Jotkut alueet ovat radioaktiivisia, lisäksi monet joet ovat erittäin pahasti saastuneita. Araljärven kohtalo on yksi maailman suurimmista ihmisten aiheuttamista ympäristökatastrofeista. Teollisuus ja maatalous ovat ottaneet tarvitsemansa veden Araljärveen johtavista joista, ja nyt järven vesimäärä on vähentynyt 70 prosenttia. Kemialliset ympäristömyrkyt jäävät kuivuneelle alueelle ja terveydelle vaarallinen pöly kulkeutuu tuulen mukana laajoille alueille.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Kazakstan, tarvitsisimme 3.2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Eri paimentolaiskansat ovat asuneet Kazakstanissa jo kivikaudelta alkaen. 1400-luvulla nämä paimentolaiskansat kehittivät yhteisen kielen, kulttuurin ja talousjärjestelmän. Historioitsijat uskovat, että kazakit olivat ensimmäisiä, jotka onnistuivat kesyttämään hevosen ja alkoivat käyttää niitä ratsuinaan. Mongolimiehityksen pelossa 1700-luvun alussa paimentolaisheimot etsivät suojaa Venäjän tsaarilta. Kazakit pitivät tehtyä liittoa väliaikaisena ratkaisuna, mutta venäläiset puolestaan pitivät Kazakstania uutena Venäjän osana. Vuonna 1920 Kazakstanista tuli osa Venäjän neuvostotasavaltaa ja vuonna 1936 siitä muodostettiin oma Kazakkien neuvostotasavalta Neuvostoliiton yhteyteen. Maahan perustettiin kommunistinen hallinto, ja pakollinen maiden liittäminen kollektiiveiksi johti nälänhätään. 1950 ja 1960-luvuilla Neuvostoliitto otti käyttöön niin kutsutun ”Neitseellisen maaprojektin”, jonka tavoitteena oli ottaa suurin osa pohjoisista laidunalueista viljelykäyttöön. Venäläisiä kehoitettiin muuttamaan Kazakstaniin viljelemään maata. Tämän seurauksena monet perinteiset paimentolaisheimot menettivät elinkeinonsa, samaan aikaan kuin tämä alueelle suuntautunut voimakas muutto johti venäläisen enemmistön muodostumiseen. Kun Kazakstan itsenäistyi vuonna 1991, suuri osa sen venäläisestä väestöstä muutti takaisin entiseen kotimaahansa.

Yhteiskunta ja politiikka

Kazakstan on muodollisesti demokraattinen tasavalta. Vuoden 1991 itsenäistymisen jälkeen on maan presidenttinä toiminut Nursultan Nazarbajev. Presidentti on maan keskeisin voimatekijä, hän on armeijan ylin päällikkö ja voi myös pysäyttää parlamentin lakiehdotukset omalla veto-oikeudellaan. Vuonna 2000 Nazarbajev laajensi valtaansa ja voi nykyään pitää itseään Kazakstanin elinikäisenä presidenttinä. Presidentin loukkaamista pidetään rikollisena tekona, ja sananvapautta tai  ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Vuoden 2005 vaaleissa presidentti valittiin uudelleen seitsemäksi vuodeksi tämän saatua 90 prosenttia äänistä. Maan kansalliskokouksen jäsenet valitaan joka neljäs vuosi. Vuoden 2012 vaaleissa presidentin puolue kahmi jälleen valtaosan paikoista. Maan oppositio samoin kuin kansainväliset vaalivalvojatkin ovat sitä mieltä, että molemmissa vaaleissa on syyllistytty laajaan vaalivilppiin, eivätkä vaalimenettelyt myöskään täyttäneet kansainvälisiä vaatimuksia. Nazarbajev on tehnyt tiivistä poliittista yhteistyötä tyttärensä kanssa, jolla on oma puolue parlamentissa. Lisäksi tyttärellä on myös ollut johtava asema maan tiedotusvälineissä.

Talous ja kaupankäynti


Kazakstanin viranomaiset ovat Neuvostoliitosta itsenäistymisen jälkeen asteittain uudistaneet maan taloutta ja sallineet ulkomaiset investoinnit. Suuret öljy- ja kaasulöydökset Kaspianmerellä ovat saaneet talouden nopeaan kasvuun. Kazakstanissa on myös tehty suuria rautamalmilöytöjä, ja maassa toimiva kromikaivos on maailman suurin. Vaikka öljy ja kaivannaiset tulevat pysymään Kazakstanin talouskasvun moottoreina, maa panostaa myös voimakkaasti taloutensa monipuolistamiseen pyrkien kehittämään esimerkiksi ns. vihreää taloutta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Kazakstanissa on kuitenkin paljon köyhyyttä ja työttömyyttä. Vain pieni osa väestöstä on saanut nauttia yksityistämisen ja taloudellisen kasvun hedelmistä. Suuri osa väestöstä saa elantonsa maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. He viljelevät etupäässä viljaa ja puuvillaa sekä kasvattavat lampaita, sikoja ja nautakarjaa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kazakstan koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  59 140 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  2,70
  prosenttiosuus
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  53,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  248 315
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  14,36
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,974
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  31
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  52,82
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  63,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,8
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  3,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  10
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,4
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,2
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  68
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  12
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  5
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  31
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  66
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,9
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,8
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  87,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,5
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  27,10
  Prosenttiosuus
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  6,0
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,9
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  162 886 867 832
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  9 030
  Primaarisektori
  4
  Prosent
  Sekundaarisektori
  32
  Prosent
  Tertiaarisektori
  59
  Prosent
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  76,4
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Kazakstan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  93
  Henkilöä
  Väestömäärä
  18 403 860
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  5 938
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  817
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,800
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  73
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  62
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,81
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)