[[suggestion]]
Kiina

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Peking

Etniset ryhmät

han-kiinalaiset 91,6 %, zhuangit 1,3 % muut (mm. uiguurit, huit, yit, tiibetiläiset, miao, mantsut, mongolit, buyit, korealaiset) 7,1 %

Kieli

mandariinikiina, kantoninkiina, wu-kiina, min bei, minnan-kiina, xiang-kiina, gan-kiina, hakka-kiina ja muita pienempiä kieliä

Uskonto

Virallisesti ateistinen, mutta monet ovat buddhisteja (18,2 %), kristittyjä (5,1 %) tai muslimeita (1,8 %)

Väkiluku

1 300 000 000

Valtiomuoto

kansantasavalta

Pinta-ala

9 600 001 km2

Valuutta

Juan (CNY)

BKT per asukas

15 529 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

1. lokakuuta

Muut maasivut

Maantiede

Kiinan suuret alueet, samoin kuin alueelliset korkeuserot ja etäisyydet merelle, vaikuttavat suuresti maan ilmastoon ja luontoon. Maan läntinen osa muodostuu pääasiassa vuoristoalueista ja kuivemmista alueista, kun taas maan itäinen puoli on hedelmällistä tasankoaluetta. Monsuunituulet vaikuttavat olennaisesti maan ilmastoon. Talvisin puhaltavat polaariset tuulet, ja kesäisin taas lämpimät, trooppiset tuulet. Öljyn- ja hiilentuotanto on aiheuttanut huomattavaa ilmaston saastumista. Useat kiinalaiset kaupungit on luokiteltu maailman saastuneimmiksi. Lisäksi teollisuuden päästöt ovat aiheuttaneet pulaa puhtaasta vedestä. Metsien tuhoaminen ja maanpinnan eroosio ovat osasyy sille, että Kiina on vuodesta 1949 lähtien menettänyt viidesosan viljelyskelpoisista alueistaan. Kiinassa rakennetaan parhaillaan maailman suurinta patoa nimeltään Kolmen rotkon pato. Rakennusprojekti on aiheuttanut paljon keskustelua, koska joen kalakanta on pienentynyt ja 1,2 miljoonaa ihmistä on pakkosiirretty alueelta. Maan länsi- ja lounaisosien vuoristoalueella esiintyy aika ajoin maanjäristyksiä.

Earth Earth Ecoprint

2.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Kiina, tarvitsisimme 2.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Kiina oli monien vuosisatojen ajan yksi maailman kehittyneimmistä sivilisaatioista. Sellaiset suuret keksinnöt kuten kompassi, ruuti, paperi ja kirjapainotaito keksittiin Kiinassa. Lukuisat dynastiat hallitsivat maata, ja se oli pitkän aikaa mongolihallinnon alaisuudessa. Vuonna 1912 perustettiin Kiinan tasavalta, samaan aikaan kun Kiinan viimeinen keisaridynastia lakkautettiin. Kiinan kansallismielinen puolue, Guomindang, ja Kiinan kommunistinen puolue taistelivat vallasta monen vuoden ajan, ilman että kumpikaan sai maata täysin valtaansa. Vuonna 1937 syttyi Kiinan ja Japanin välille sota. Puolueiden erimielisyydet siirrettiin sivuun ja voimat keskitettiin Japanin lyömiseen.

Välittömästi Kiinan voitettua sodan, puhkesi uudelleen sisällissota, jossa menehtyi 12 miljoonaa ihmistä. Mao Zedongin johtamat kommunistit voittivat sodan ja perustivat Kiinan kansantasavallan vuonna 1949. Kansallispuolueen kannattajat vetäytyivät ja asettuivat Taiwanin saarelle, jossa he perustivat Kiinan tasavallan. Mao hallitsi maata rautaisella otteella ja aloitti vuonna 1966 kaaokseen johtaneen uudistusohjelman nimeltä kulttuurivallankumous. Maon tavoitteena oli kitkeä kaikki vanhat tavat ja tottumukset kiinalaisesta yhteiskunnasta ja korvata ne kommunistisella ideologialla. Maon kuolema vuonna 1976 johti lyhyeen valtataisteluun maltillisempien kommunistien ja Maon lesken johtaman ns. neljän koplan välillä. Neljän kopla vangittiin ja olot Kiinassa alkoivat rauhoittua.

Yhteiskunta ja politiikka

Kiina on keskusjohtoinen valtio ja kansantasavalta, jota hallitsee kommunistinen puolue. Vaikka Kiina on reippaasti uudistanut talouttaan markkinatalouden suuntaan, demokratia ei ole edistynyt. Kaikki pyrkimykset kommunistisen puolueen yksinvallan vähentämiseen tukahdutetaan, ja sensuuri estää kritiikin johtajia ja puoluetta vastaan. Kun opiskelijat vuonna 1989 osoittivat mieltään vapauden ja demokratian puolesta Taivaallisen Rauhan Aukiolla, viranomaiset määräsivät panssarivaunut paikalle, ja tuhannet ihmiset menettivät henkensä. Korruptio on suuri ongelma, ja satoja ihmisiä tuomitaan vuosittain kuolemaan talousrikollisuuden takia. Kiinan ympäristöongelmat ovat valtaisia. Niin maaperä, vesi kuin ilmakin on saastunutta suuressa osassa maata. Maan hiilidioksidipäästöt ovat jo ohittaneet Yhdysvaltojen päästöt. Kommunistinen puolue on ottanut ympäristön tilan parantamisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Väestönkasvu on saatu pysähtymään yhden lapsen politiikalla. Yhden lapsen politiikka on kuitenkin tuonut mukanaan merkittävän sosiaalisen ongelman, sillä poikalasten suosiminen on tuonut maahan ”vaimovajeen”: 119 poikalasta kohden on syntynyt vain 100 tyttölasta. Viranomaiset ovat myös olleet huolissaan maan väestön ikääntymisestä. Yhden lapsen politiikasta onkin päätetty luopua ja vuoden 2016 alusta perheille sallitaan kaksi lasta. Haasteita maan johdolle tuovat myös suuret tuloerot maaseudun ja kaupunkien välillä sekä kaupungistuminen, kun maaseudulta muutetaan paremman elintason ja työn perässä kaupunkeihin.

Talous ja kaupankäynti

Kiinan vuonna 1978 aloittamat talousuudistukset ovat nostaneet köyhän maatalousmaan rivakasti teollisuuden suurvallaksi. Kiina on yhä yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista ja vuonna 2010 siitä tuli maailman suurin viejä. Talouskasvu tulee vielä lähivuodet perustumaan kivihiileen ja muihin fossiilisiin polttoaineisiin, mutta Kiina investoi eniten maailmassa uusiutuvan energian tuotantoon ja investoinnit ovat kasvussa.  Noin puolet Kiinan viennistä on koneita ja laitteita (tietokoneita, puhelimia, radio- ja tv-vastaanottimia sekä muita sähkölaitteita). Ulkomaiset yritykset vastaavat 60 prosentista Kiinan viennistä. Vuonna 2001 Kiinasta tuli Maailman kauppajärjestö WTO:n jäsen. Kiinalla on huomattavia luonnonvaroja kuten hiiltä, öljyä ja rautamalmia. Viime vuosien aikana palveluelinkeinot ovat kasvaneet voimakkaasti. Kiinan talouskasvu on myös hyvin riippuvainen työvoiman kehityksestä ja sen kauppakumppaneiden taloudesta. Vuoden 2008 finanssikriisistä seurannut globaali taantuma on johtanut Kiinan talouskasvun hidastumiseen. Huolia maan talouden kehityksestä aiheuttaa päättäjille myös ikääntyvä väestö.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kiina koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  -1 045 040 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  3,10
  prosenttiosuus
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  49,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  25,2
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  10 291 927
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  7,54
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  5
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,243
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  1 000
  Korruptio
  39
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  25,65
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  72,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,9
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  8,7
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  1,9
  Prosenttiosuus
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  9
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  74
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  32
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  5
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  9
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  63
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,6
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  95,1
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  89,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  43,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  24,25
  Prosenttiosuus
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  60
  Prosenttiosuus
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  132 538
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  12,3
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,4
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  12 237 700 479 375
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  8 827
  Primaarisektori
  8
  Prosent
  Sekundaarisektori
  40
  Prosent
  Tertiaarisektori
  48
  Prosent
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  54,3
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Kiina

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  467
  Henkilöä
  Väestömäärä
  1 415 045 928
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  297 059
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  322 439
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,843
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  76
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  72
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,19
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)