[[suggestion]]
Kongon demokraattinen tasavalta

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Kinshasa

Etniset ryhmät

mongot, lubat, kongot ja mangbetu-azandet 45 %, muut afrikkalaiset heimot (joita yli 200) 55 %

Kieli

ranska, lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Uskonto

katolilaiset 50 %, protestantit 20 %, kimbanguistit 10 %, muslimit 10 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 10 %

Väkiluku

77 miljoonaa

Pinta-ala

2 344 860 km2

Valuutta

Kongon frangi

BKT per asukas

802 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

30. kesäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Kongon demokraattisen tasavallan maisemalle antaa leimansa Suuri hautavajoama. Tämä geologinen muodostuma on syntynyt tuhansien vuosien aikana Itä-Afrikan erkaannuttua Afrikan mannerlaatasta. Suuri hautavajoama ulottuu Syyriasta Mosambikiin asti. Se antaa leimansa maan itäisille osille, joilla se on aiheuttanut jatkuvasti vulkaanista toimintaa ja muovannut suuria järviä. Suuren hautavajoaman ansioista maalla on erittäin paljon kaivannaisia kuten kuparia, kultaa, hopeaa ja timantteja. Kongon demokraattinen tasavalta muodostuu päiväntasaajaa ympäröivästä sisämaan viidakosta, korkeista Suurta hautavajoamaa reunustavista ylängöistä, laajoista savanneista etelässä ja tiheistä ruohikkokentistä pohjoisessa. Maassa on usein ukkoskuuroja ja sen sademetsät ovat maailman toiseksi suurimmat. Maan pohjois- ja eteläosissa ilmasto on trooppinen ja erittäin kostea pitkine sadekausineen, kun taas päiväntasaajan läheisissä keskiosissa vuodenaikojen vaihtelut puuttuvat. Valtava Kongon virta kulkee koko maan läpi, ja myös monien maan muiden jokien alkulähteet sijaitsevat Kongon alueella. Kongon demokraattisen tasavallan suurimpia ympäristöongelmia ovat juomaveden saastuminen ja metsätuhot, jotka johtuvat huonosta infrastruktuurista ja ihmisten polttopuun tarpeesta.

Ecoprint

0.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Kongon demokraattinen tasavalta, tarvitsisimme 0.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Yli 2000 vuotta sitten maahan asettui useita eri kansanryhmiä, ja valtioiden muodostaminen alkoi 1300-luvulta lähtien. Hyvinvoiva Kongon kuningaskunta kohtasi eurooppalaisia ensimmäistä kertaa, kun portugalilaiset saapuivat sen rannikolle noin vuonna 1480. Myöhemmin 1800-luvulla tuhansia ihmisiä vangittiin orjiksi, ja paikalliset kuningaskunnat kukistuivat sitä mukaa, kun ihmiskauppa ja mineraalien riisto kasvoivat. Belgian kuningas Leopold II otti Kongon henkilökohtaiseen omistukseensa ja riisti alueelta huomattavia rikkauksia brutaalilla tavalla. Kongon demokraattisesta tasavallasta tuli Belgian siirtomaa vuonna 1908, ja se itsenäistyi vuonna 1960. Vuonna 1965 Joseph Mobutu nousi valtaan ja otti nimekseen Mobutu Sese Seko, ja nimesi maan Zaireksi. Hän perusti sortavan diktatuurin ja johti maata vuoteen 1997 asti, kunnes hänet syrjäytettiin vallankaappauksella. Ugandan ja Ruandan tutsiarmeijan joukkojen tuella valtaan nousi Laurent Kabila, joka kuitenkin riitaantui tukijoidensa kanssa syytettyään näitä Kongon luonnonvarojen anastamisesta. Syttyi uusi sisällissota, jossa Uganda tuki toista sissiliikettä, Ruanda toista. Viisi naapurimaata liittyi sotaan Kabilan ja hallituksen joukkojen tueksi. Kabila salamurhattiin vuonna 2001, ja valtaan nousi hänen poikansa Joseph Kabila. YK:n rauhanturvajoukkojen mittavin rauhanturvaoperaatio alkoi samana vuonna. Rauha saatiin lopulta aikaan, mutta vuoteen 2003 kestänyt sota vaati lähes 3,5 miljoonaa uhria

Yhteiskunta ja politiikka

Sodan loputtua vuonna 2003, Kongon demokraattisessa tasavallassa nimitettiin väliaikaishallitus, joka johti maata vuoteen 2006 asti, jolloin maa sai uuden perustuslain ja parlamentaarisen järjestelmän. Parlamentti valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja se koostuu kansalliskokouksesta ja senaatista. Presidentti nimittää pääministerin ja hallituksen kansalliskokouksen enemmistön suosituksen perusteella. Tämä uusi hallintomuoto antaa valtaa myös alueille, joita aiemmin hallittiin täysin pääkaupungista. Joseph Kabila voitti vuonna 2006 pidetyt vaalit, mutta aseelliset konfliktit jatkuvat eri puolilla maata. Poliittiset haasteet ovat valtavia ja poliitikkojen täytyy rakentaa uusi valtio aivan alusta. Maan jällenrakentamistyö ei voi onnistua ennen kuin hallitus saa väkivaltaisuudet loppumaan ja ihmisoikeudet voimaan koko maassa. Jälleenrakentamisessa on asetettava ensi sijalle puhtaan juomaveden saatavuus kaikkialla maassa ja tuhotun tieverkoston korjaaminen. Muita tärkeitä tulevaisuuden painopistealueita ovat korruption poistaminen, toimivan valtiojärjestelmän rakentaminen ja kansainvälisten kontaktien elvyttäminen.

Talous ja kaupankäynti

Valtavista luonnonvaroistaan (mm. timantit, koboltti, kupari ja metsät) huolimatta Kongon demokraattinen tasavalta on yksi maailman köyhimmistä maista ja maan taloudellinen tilanne on ollut huono useiden vuosikymmenten ajan. Monet maan nykyisistä ongelmista johtuvat belgialaisen siirtomaahallinnon luomasta yksipuolisesta taloudellisesta rakenteesta, jonka tarkoituksena oli sen arvokkaiden luonnonvarojen tyhjentäminen. Toinen taloudellisten ongelmien pääsyy on Mobutu Sese Sekon monivuotinen epähallinto, jonka aikana valtavia rikkauksia siirrettiin pois maasta. Nykyiset ongelmat liittyvät korruptioon, epävakaaseen keskushallintoon ja valtavaan inflaatioon. Valtio johtaa yhä suurempia vientituotteiden teollisuuslaitoksia, mutta maahan on kasvanut huomattava yksityinen varjotalous palvelualoille ja kuljetussektorille. Maan tärkeimpiä vientituotteita ovat kahvi ja timantit, ja vesivoimalla tuotetun sähkön vienti on kasvanut merkittävästi.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kongon demokraattinen tasavalta koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  2 280 210 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  77,1
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  63,90
  prosenttiosuus
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  33,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  74,8
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  4 672
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,06
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  1 933
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  3,251
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  20
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  51,71
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  110,7
  Indeksi (0-120)
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  17 165
  Sotilasmenot
  0,7
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  8,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  91
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,2
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  49
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  1 010
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  29
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  138
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  322
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  85,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  77,0
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  9
  År
  Peruskoulunkäynti
  36,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,3
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  8,94
  Prosenttiosuus
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  6,1
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,2
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  37 642 482 562
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  463
  Primaarisektori
  20
  Prosent
  Sekundaarisektori
  42
  Prosent
  Tertiaarisektori
  46
  Prosent
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  8,6
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Kongon demokraattinen tasavalta

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 184
  Henkilöä
  Väestömäärä
  84 004 989
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  26 403
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  55 606
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,457
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  4 480 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  51
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  47
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,42
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)