[[suggestion]]
Kuuba
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Havanna

Etniset ryhmät

Monietnisiä 51 %, valkoisia 37 %, mustia 11 %, kiinalaisia 1 %

Kieli

Espanja

Väkiluku

11 000 000

Valtiomuoto

Kommunistinen valtio

Muut maasivut

Maantiede

Kuuba on pieni maa, joka koostuu monista pienistä saarista. Maa sijaitsee Karibian meressä vain 145 kilometrin päässä Yhdysvaltain Floridan osavaltion rannikolta. Kuuba on maan pääsaari, jolla myös pääkaupunki Havanna sijaitsee. Saaren rannikko muodostuu lahdista, hiekkarannoista, kallioista ja koralliriutoista. Sisämaa muodostuu pääasiassa alankoalueesta ja matalista kukkuloista. Neljäsosa maasta on vuoristoa. Maa on hedelmällistä ja suurin osa siitä on maatalouden käytössä. Maan ilmasto on trooppinen ja kesät ovat lämpimiä ja kosteita. Talvet Kuubassa ovat puolestaan kuivia ja leutoja. Sadekausi kestää toukokuusta lokakuuhun. Kesäkuun ja lokakuun välillä alueella on usein voimakkaita trooppisia myrskyjä. Kuuban metsiä kaadetaan, ja maalla on vaikeuksia säilyttää saaren eläimistö elinvoimaisena. Maassa on aloitettu useita eri toimenpiteitä metsien säilyttämiseksi muun muassa uutta metsää istuttamalla.

Earth Ecoprint

1.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Kuuba, tarvitsisimme 1.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ennen eurooppalaisten saapumista alueelle Kuubaa asutti kolme eri intiaanikansaa. Kristoffer Kolumbus löysi Kuuban vuonna 1492 ja siitä tuli Espanjan siirtomaa 1500-luvulla lähes 400 vuoden ajaksi. Alkuperäiset intiaanikansanryhmät kuolivat miltei sukupuuttoon jo 1500-luvulla, ja siksi maahan tuotiin työvoimaksi afrikkalaisia orjia. Yhdysvallat valtasi Kuuban Espanjalta vuoden 1898 sodassa ja miehitti saaren. Yhdysvallat salli Kuuban muodollisesti itsenäistyä vuonna 1902, mutta samalla pakotti sen hyväksymään perustuslakilisäyksen, joka antoi Yhdysvalloille suuren vaikutusvallan Kuuban talouteen ja ulkopolitiikkaan. Itsenäistymisen jälkeisinä vuosina maata johtivat vuorotellen ainakin näennäisen demokraattiset hallitukset ja diktatuurit. Hallitukset olivat korruptoituneita, ja yhteiskunnassa vallitsi suuri eriarvoisuus. Fidel Castro otti vallan vuonna 1959 aseellisella vallankumouksella ja teki Kuubasta yksipuoluejärjestelmää noudattavan kommunistivaltion. Castro toteutti radikaalin taloudellisen ohjelman ulkomaisten yritysten kansallistamisineen, mikä synnytti konfliktin Kuuban ja Yhdysvaltojen välille. Tilanne paheni, kun Castro sai tukea Neuvostoliitolta ja ryhtyi myös käymään kauppaa maan kanssa. Vuonna 1962 Yhdysvallat asetti Kuuballe tiukan kauppasaarron, mikä on voimassa yhä tänäkin päivänä. Joulukuussa 2014  Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ilmoitti, että maa  solmii uudelleen diplomaattisuhteet Kuubaan ja kauppasaartoa aletaan purkaa. Viralliset neuvottelut käynnistyivät tammikuussa 2015 Havannassa.

Yhteiskunta ja politiikka

Kuuba on sosialistinen yksipuoluevaltio, jossa vallitsee suunnitelmatalous ja vain kommunistinen puolue on sallittu. Kansalliskokous on maan korkein päättävä ja lakeja säätävä elin, mutta käytännössä se ei ole koskaan kieltäytynyt hyväksymästä hallituksen antamia lakiehdotuksia. Presidentti Fidel Castro hallitsi Kuubaa vuodesta 1959 lähtien, mutta joutui vetäytymään presidentin virasta vuonna 2006 sairastumisensa takia. Vuonna 2008 Fidel Castro ilmoitti virallisesti, ettei hän enää tule palaamaan presidentin tehtäviin. Nykyään Kuubaa hallitsee Fidelin veli, Raúl Castro. Kuuban suhde Yhdysvaltoihin vaikuttaa Kuuban politiikkaan ja yhteiskuntaelämään. Tämä on tullut entistä selvemmin esille, kun Yhdysvallat asetti Kuuban taloussaartoon.

Kuuballa on valtiollinen perusturvajärjestelmä. Peruskoulu on pakollinen ja kaikki koulutus on ilmaista. Perusturvaan kuuluu sairaus- ja onnettomuusvakuutus, äitiyslomaoikeus ja eläkejärjestelmä. Terveydenhoitojärjestelmä on korkealuokkainen ja sen palvelut ovat maksuttomia. Lääkärin hoitoon on helppo päästä, mutta lääkkeistä on ollut pulaa taloussaarron takia. Nykyisin lääkkeiden saanti on helpompaa, koska maahan on perustettu omaa lääketeollisuutta.

Kuubaa on kritisoitu sen epädemokraattisuudesta ja ihmisoikeusrikkomuksista. Hallituksen poliittisia vastustajia valvotaan ja vangitaan. Media on valtion kontrollissa.

Talous ja kaupankäynti

Kuuban tärkein tulonlähde on koko 1900-luvun ajan ollut sokeri. Viime vuosina sokerinvienti on laskenut voimakkaasti. Kommunismin romahdus ja Neuvostoliiton hajoaminen aiheuttivat katastrofaalisia seurauksia Kuuban taloudelle. Maa oli riippuvainen Neuvostoliiton antamasta rahallisesta tuesta ja sen Kuuballe myymästä huokeasta öljystä. Neuvostoliitto tuki myös sokeriteollisuutta maksamalla sokerista maailmanmarkkinahintoja korkeamman hinnan. Kun taloudellinen kriisi oli pahimmillaan, Castro lanseerasi kansalaisille tiukan säännöstelyohjelman. Lihaa, voita, kananmunia ja juustoa oli miltei mahdotonta saada, ja ruokajonot olivat pitkät. Kuuban bruttokansantuote laski vuodesta 1989 vuoteen 1994 jopa 34 prosenttia, ja vasta 1990-luvun puolivälissä talous alkoi vakautua. Ulkomaisesta valuutasta tuli sallittua, mikä avasi mahdollisuuden ulkomaisille investoinneille Kuubaan. Nykyään kuubalainen tupakka ja sikarit ovat maailman parhaiden maineessa. Myös turismi on kasvanut ja maan nikkelivarannot ovat maailman suurimmat. Yhteistyö ja kauppa Etelä-Amerikan ja EU:n kanssa on kasvussa ja maa saa ostaa halpaa öljyä Venezuelasta. Kuuballa on myös kauppasuhteita Kiinaan.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kuuba koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  717 780 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,777
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  75,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  34 837
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  3,05
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  32 091
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  319
  Henkilöä
  Rauhanindeksi
  2,037
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  47
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  63,81
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  62,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  3,1
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  2,4
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  5
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,2
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  79
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  39
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  50
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  7
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,9
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,8
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  Puuttuva tieto
  År
  Peruskoulunkäynti
  96,9
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  37,5
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  48,86
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  31
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  7,1
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  96 851 000 000
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  8 433
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  24
  Prosent
  Tertiaarisektori
  74
  Prosent
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  49,1
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Kuuba

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  11
  Henkilöä
  Väestömäärä
  11 489 082
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  81
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  77
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)