[[suggestion]]
Kuwait

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Kuwait

Etniset ryhmät

kuwaitilaisia 45 %, muita arabeja 35 %, aasialaisia 9 %, iranilaisia 4 %, muita 7 %

Kieli

arabia (virallinen), englantia puhutaan laajasti

Uskonto

islam (virallinen) 85 % (sunni-muslimeja 70 %, shia-muslimeja 30 %), muut (muun muassa kristinusko, hindulaisuus, parsit) 15 %

Väkiluku

3 000 000

Valtiomuoto

perustuslaillinen emiirikunta

BKT per asukas

74 264 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Kuwait on autio maa, joka koostuu kevyestä, aaltoilevasta hiekasta syntyneistä dyyneistä. Näillä hiekkadyyneillä on erityinen merkitys, sillä raakaöljy virtaa niiden kautta öljykentille. Laaja Persianlahti luo Kuwaitille laajan ja suojaisen sataman. Kuwaitin rannikolla on useita saaria, mutta vain yksi niistä, Faylakah on asuttu. Kuwaitissa vallitsee subtrooppinen aavikkoilmasto, maassa on erittäin kuumat ja kuivat kesät ja viileät talvet. Maksimilämpötila voi nousta kesällä usein yli 50°C ja talvella minimi lämpötila voi pudota alle 0 ° C. Kuwaitissa esiintyy usein hiekkamyrskyjä ja kasvillisuutta on hyvin niukasti. Pohjois-Kuwait on sora-autiomaata ja Etelä-Kuwait hiekka-aavikkoa. Maan ympäristöongelmat ovat lähinnä makean veden puute, mutta yksi maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista suolanpoistolaitoksista hoitaa valtaosan maan veden saannista. Kuwaitilla on myös ongelmia ilmansaasteiden kanssa.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Kuwait, tarvitsisimme 4.2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ihmisiä on asunut Kuwaitissa ainakin 4000 vuotta, aluksi he olivat alueella liikkuvia normandiheimoja. Edelleen vallassa oleva al-Sabah-dynastia on hallinnut Kuwaitia vuodesta 1756 lähtien. Vuosina 1899-1961 Kuwait oli Ison-Britannian vallan alla, mutta maa itsenäistyi vuonna 1962. Irak ei tunnustanut itsenäisyyttä ennen vuotta 1963. Irakin ja Kuwaitin suhde on aina ollut konflikteja täynnä ja Irak pitää Kuwaitin menetettynä maakuntanaan.

Irakin ja Kuwaitin suhteet kiristyivät uudelleen 80-luvun lopulla. Maiden edustajat kokoontuivat vuonna 1990 löytääkseen ratkaisun konfliktiin, mutta neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Sen seurauksena Irak miehitti Kuwaitin ja ilmoitti, että maa oli yksi Irakin 19 maakunnasta. YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi miehityksen ja vaati Irakin välitöntä vetäytymistä. Kun vaatimusta ei otettu huomioon, antoi turvallisuusneuvosto valtuutuksen YK:n jäsenvaltioille toteuttaa "kaikki tarvittavat keinot" rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi. Tammikuussa 1991 Yhdysvaltain johdolla aloitettiin "operaatio Desert Storm" Kuwaitin vapauttamiseksi, mikä johti Irakin perääntymiseen.

Yhteiskunta ja politiikka


Kuwait on perustuslaillinen emiirikunta, jossa valta on keskittynyt al-Sabah-hallitsijasuvulle. Emiirillä on oikeus hajottaa kansalliskokous ja määrätä uudet vaalit. Vuoden 2006 jälkeen emiiri onkin käyttänyt tätä mahdollisuutta viisi kertaa parlamentin ja hallituksen erimielisyyksien vuoksi.  Vaikka valta on viime kädessä emiirillä ja hänen nimittämällään hallituksella, parlamentti on Kuwaitissa, muista alueen maista poiketen, merkittävä poliittinen toimija. Virallisesti  poliittiset puolueet ovat kiellettyjä. Käytännössä kansalliskokouksessa toimii kuitenkin ideologisten ja heimoperäisten jakolinjojen mukaan järjestäytyneitä ryhmittymiä.
Kuwaitin vapauttamisen jälkeen maassa on esitetty vaatimuksia poliittisen vapauttamisen ja demokratian edistämiseksi. Vaatimuksien perusteella vuonna 1992 pidettiin uudet parlamenttivaalit. Siitä lähtien poliittinen vapauttaminen on jatkunut, joskin hitaasti. Naiset saivat äänioikeuden 2005 ja samana vuonna valtaan astui Kuwaitin ensimmäinen naispuolinen hallituksen ministeri. Vuonna 2009 neljä naista valittiin Kuwaitin hallitukseen ja naisia on hiljattain päässyt useisiin ammatteihin, kuten poliisin ja armeijan virkoihin. Vuodesta 2009 lähtien nainen on voinut saada passin ilman miespuolisen sukulaisen lupaa, mutta täysi tasa-arvo on edelleen saavuttamatta. Naisten todistus oikeudessa ei muun muassa ole niin painava kuin miesten. Kuwaitissa on ollut muodollinen lehdistönvapaus vuodesta 1992 lähtien ja maassa vallitsee suhteellisen avoin ilmasto keskustelulle. Radio- ja televisiokanavat ovat valtion omistuksessa ja hallituksen valvonnassa. Muiden arabimaiden tavoin myös Kuwaitissa oli protesteja keväällä 2011.

Talous ja kaupankäynti

Kuwaitista löydettiin öljyä vuonna 1938, mutta toinen maailmansota viivytti öljyteollisuuden alkua vuoteen 1946 asti. Öljyn myötä niin Kuwaitin yhteiskunta kuin valtiokin alkoi modernisoitua nopeasti 1950-luvulta lähtien. Pienessä maassa suuret tulot käytettiin infrastruktuurin kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilöiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Maa säästää rahaa rahastoon tuleville sukupolville. Noin kymmenen prosenttia maailman tunnetuista öljyesiintymistä sijaitsee Kuwaitissa. Erittäin merkittävä öljytulot ohjataan pääasiassa lähes itsevaltiaalle al-Sabahin perheelle. Kuwaitin vauraus on jakautunut epätasaisesti. Sama koskee sosiaalietuuksia, jotka eivät tavoita yli puolet väestöstä muodostavaa ulkomaalaisten vierastyöläisten joukkoa. Kuwaitissa on vähän viljeltävää maata ja maa kärsii makean veden puutteesta, eikä se siksi sovellu maatalouteen. Lähes kaikki ruoka on tuotava ulkomailta.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kuwait koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  4 230 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,803
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  76
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  74
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,02
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  98,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestöntiheys
  232
  Ekologinen jalanjälki
  7,6
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  95 408
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  25,22
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  135
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  2 493
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 654
  Henkilöä
  Rauhanindeksi
  1,799
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  5
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  41
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  33,86
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  55,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  5,8
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  3,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  8
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  75
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  6
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  27
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  96,1
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  12
  År
  Peruskoulunkäynti
  87,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  31,9
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  3,08
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  100,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  100
  Prosenttiosuus
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  18,0
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,1
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  120 126 277 613
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  29 040
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  56
  Prosent
  Tertiaarisektori
  35
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  98,0
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Kuwait

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 038
  Henkilöä
  Väestömäärä
  4 197 128