[[suggestion]]
Länsi-Sahara

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Ei ole olemassa (Tindourf)

Etniset ryhmät

Arabit, berberit

Kieli

Arabia

Uskonto

Muslimit

Valtiomuoto

Pakolaishallitus

Muut maasivut

Maantiede

Länsi-Sahara sijaitsee Saharan aavikon reunalla. Itse aavikko kattaa suuren osan Pohjois-Afrikan alueesta. Suurin osa maasta koostuu aavikoista ja puoliaavikoista, maaperä on köyhää, eikä alueella sada juuri koskaan. Alueen ilmasto on aavikkoilmasto ja lämpötila on tasaisen korkea koko vuoden. Vähäiset sateet ja luonnon puuttuvat vesilähteet ovat syynä jatkuvaan juomavesipulaan Länsi-Saharassa. Lisäksi maataloutta uhkaavat aavikoituminen ja jatkuvat hiekkamyrskyt.

Historia

Nykyisen Länsi-Saharan aluetta asuttivat antiikin aikoihin berberit ja beduiinit, jotka elivät pienissä heimoissaan ilman pysyvää asuinpaikkaa. Islaminuskoiset arabit valloittivat maan 700-luvulla, ja siitä muotoutui keskeinen kauppapaikka läntisen ja pohjoisen Afrikan välille. Lukuisat islamilaiset kalifikunnat tulivat ja menivät, kunnes eurooppalaiset valloittivat Pohjois-Afrikan 1800-luvulla. Länsi-Sahara joutui Espanjan siirtomaaksi Berliinin konferenssin yhteydessä vuonna 1884.1960-luvulla kansallinen vapautusliike alkoi nostaa päätään, ja vuonna 1973 perustettiin marxilainen vastarintaryhmä Polisario. Kun Espanja vetäytyi maasta vuonna 1975, joutui maa välittömästi naapurivaltioiden Marokon ja Mauritanian miehittämäksi. Vuotta myöhemmin Polisario julisti alueen itsenäiseksi nimellä Dominikaaninen arabialainen Sahara-tasavalta. Mauritania vetäytyi alueelta 1979, mutta Marokko kontrolloi yhä suurinta osaa Länsi-Saharaa. Polisario taisteli Marokon armeijaa vastaan koko 1980-luvun, kunnes YK neuvotteli rauhansopimuksen 1991. Sopimuksen ehtona oli, että itsenäisyyskysymys ratkaistaisiin vapailla vaaleilla, mutta näin ei vielä ole tapahtunut.

Yhteiskunta ja politiikka

Länsi-Saharan pakolaishallitus sijaitsee algerialaisessa kaupungissa nimeltä Tindourf. Hallitus koostuu Polisarion jäsenistä ja sen johtajana on vuodesta 1982 lähtien ollut Muhammed Abdelaziz. Yli 40 maata on tunnustanut Länsi-Saharan itsenäiseksi valtioksi, kun taas Marokon aluevaatimusta tukee noin 20 maata. Vuonna 1975 Haagin kansainvälinen tuomioistuin hyväksyi Polisarion vaatimuksen siitä, että asukkaat saisivat äänestää itsenäistymisestä, mutta YK:n MINURSO-joukot eivät ole onnistuneet toteuttamaan vaaleja alueella. Tilanne on lukkiutunut, ja vuodesta 1980 maa on ollut jaettuna kahtia Marokon rakentaman miinoitetun puolustusmuurin takia. Polisario kontrolloi noin neljäsosaa maata, Marokko hallitsee muita osia. Tämä pitkä konflikti on aiheuttanut suuria kärsimyksiä paikallisväestölle, ja tuhannet ihmiset elävät pakolaisina napurimaassa Algeriassa. Konfliktin molemmat osapuolet ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeuksien loukkauksiin, ja sotavangit ovat useasti joutuneet kidutuksen kohteeksi.

Talous ja kaupankäynti

Länsi-Saharan suuret luonnonvarat ovat pääsyy Marokon haluun saada maa haltuunsa. Länsi-Saharan rannikon kalakannat ovat huomattavat, ja hyvin toimiva teollisuus tuottaa kalajauhoa ja pakastekalaa vientiin. Alueella on luultavasti myös öljyä ja maakaasua merialueitten mannerjalustassa, ja useat länsimaiset öljy-yhtiöt ovat saaneet luvan aloittaa öljyn koeporaukset. Sisämaassa on tehty suuria mineraalilöydöksiä, ja fosfaatti onkin merkittävävin tulonlähde. Laivalasteittain länsisaharaista hiekkaa on myös myyty Kanarian saarten turistirannoille. Marokkolaiset viranomaiset ovat rakentaneet tehokkaan tieverkoston ja sähkölinjat teollisuudelle. Laayonen satamakaupunkiin on rakennettu useita hotelleja, ja turismiin panostetaan yhä enemmän. Marokkolaiset viranomaiset päättävät maan taloudesta, pakolaishallituksella ei ole vaikutusvaltaa talouden kehittämisessä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Länsi-Sahara koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,2
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  68
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  Puuttuva tieto
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  Puuttuva tieto
  År
  Peruskoulunkäynti
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  18,4
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  Puuttuva tieto
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  2,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  567 421
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  70
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  66
  Vuosi
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  118 611
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  Puuttuva tieto
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Länsi-Sahara

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  Puuttuva tieto
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  Puuttuva tieto
  Indeksi (0-120)