[[suggestion]]
Latvia

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Riika

Etniset ryhmät

latvialaiset 59,3%, venäläiset 27,8%, valkovenäläiset 3,6%, ukrainalaiset 2,5%, puolalaiset 2,4%, liettualaiset 1,3%, muut 3,1%

Kieli

Latvia (virallinen) 58,2%, venäjä 37,5%, liettua ja muut 4,3%

Uskonto

luterilaiset 19,6%, ortodoksit 15,3%, muut kristityt 1%, muut 0,4%, määrittämätön 63,7%

Väkiluku

2 miljoonaa

Pinta-ala

64 589 km2

Valuutta

Euro

BKT per asukas

25 587 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

18. marraskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Latvia on kolmesta Baltian maasta keskimmäinen. Sillä on maarajaa Viron, Venäjän, Valko-Venäjän ja Liettuan kanssa. Latvian maaperä on jääkauden jäljiltä alavaa moreenimaata, jonka matalien kukkuloiden lisäksi on erityisesti maan itäosissa muutamia ylänköjä, mutta korkeimmat kohdat kohoavat kuitenkin vain hieman yli 300 metriin. Metsäalueet Sisä-Venäjän mannerilmasto vaikuttaa ilmastoon, mutta Golfvirta tasapainottaa sitä huomattavasti.

Neuvostoliiton aikainen teollisuus ja sen tuomat sotilastukikohdat ovat happamoittaneet vesiä ja maa-alueita. Latvia on kuitenkin vuodesta 1990 työskennellyt ympäristötilanteen parantamiseksi ja viimeisten 20 vuoden ajan teollisuuden aiheuttama happamoituminen on laskenut 46 % ja jäteveden määrä 44 %. Nykyisin maa priorisoi jätteiden käsittelyä sekä juomaveden ja ilmanlaadun parantamista. Latvia on myös pioneeri uhanalaisten lajien suojelemisessa. Maan päästöistä 70 % tulee liikenteestä. Saasteiden aiheuttamat happosateet ylikuormittavat erityisesti metsien kestokykyä, ja vesistöjä kuormittavat maatalouden päästöt.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Latvia, tarvitsisimme 3.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Latvian alue asutettiin pian jääkauden jälkeen. 1000-luvulle tultaessa sitä asuttivat useat balttiheimot kuningaskuntineen. Rannikkoalueelle ja Väinäjoen suistoon muutti saksalaisia lähinnä meripihkakaupan vuoksi, ja germaaninen vaikutus kasvoi. Saksalainen piispa perusti Latvian nykyisen pääkaupungin Riian vuonna 1201. Kaupunki liittyi Hansaliittoon vuosisadan lopulla ja aloitti tärkeän kulttuuri- ja kauppasuhteiden luomisen muun Euroopan kanssa. Useat sodat ja rauhansopimukset johtivat silloisen Liivinmaan jakamiseen, ja 1700-luvun loppuun mennessä alueet oli liitetty Venäjään. Latvialaisten kansallistunne nousi vasta 1800-luvun lopulla, kun nationalistinen liike syntyi vastustamaan venäläistämistoimia. Sosialismi kasvatti kannatustaan, ja vuonna 1917 maa alkoi vaatia itsemääräämisoikeutta oltuaan ensimmäisen maailmansodan alusta asti saksalaismiehityksen alla. Väliaikainen kansallisneuvosto yhdisti latvialaisväestön, ja vuonna 1918 perustettu parlamentti julisti maan itsenäiseksi. 30-luvulla diktaattoriksi nousi Kārlis Ulmanis, mutta toisessa maailmansodassa Latvia liitettiin Neuvostoliittoon Saksan kanssa tehdyn etupiirijaon mukaisesti. Latvia itsenäistyi yhdessä Viron ja Liettuan kanssa Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991.
 Vuonna 1991 Latvia otti uudelleen käyttöön suuren osan vuoden 1922 perustuslaista, ja kahta vuotta myöhemmin suoritettiin väestönlaskenta kansalaisuuskelpoisuuden määrittelemiseksi. Latvian puoluetasapaino alkoi selkiintyä vasta vuoden 1998 valeissa, mutta useiden hallitusten kaaduttua vuonna 2000 muodostettu hallitus oli ensimmäinen, joka kesti seuraaviin vaaleihin. EU:hun liittymisestä pidettiin kansanäänestys vuonna 2003, ja seuraavan vuoden alusta Latviasta tuli jäsenmaa. Samana vuonna se liittyi myös Natoon.

Yhteiskunta ja politiikka

Latvian korkein hallintoelin on yksikamarinen parlamentti Saeima, jonka 100 jäsentä valitaan vaaleissa neljän vuoden välein. Valtionpäämiehenä toimii suppeiden valtaoikeuksien presidentti, jonka Saeima valitsee neljän vuoden välein. Presidentti nimittää hallituksen johtoon pääministerin ja vahvistaa Saeiman ehdottamat lait.
 Latvian sisäpolitiikka on uudelleen itsenäistymisen jälkeen ollut vakiintumatonta, ja hallitukset ovat vaihtuneet tiuhaan. Maassa on Baltian maiden suurin venäjänkielinen vähemmistö, lähes kolmasosa väestöstä. Puolueiden jakaantuminen vasemmisto-oikeisto akselilla noudattaa pitkälti etnistä jakautumista. Niin sanotut latvialaispuolueet ovat keskustalais-oikeistolaisia puolueita ja niin sanotut venäläiset puolueet ovat vasemmistopuolueita. Hallitukset ovat koostuneet keskustan ja oikeiston puolueista.
 Latvian väestö onkin voimakkaasti kahtia jakautunut. Venäjä tukee Latvian venäjänkielistä väestöä monin tavoin.
 Korruptio on ongelma niin politiikassa, hallinnossa kuin taloudessakin. Sitä on kuitenkin onnistuttu vähentämään ja Latvian korruption vastainen virasto KNAB on saanut luottamusta kansalaisilta.

Talous ja kaupankäynti

Latvia kuului vuodesta 2000 korkean talouskasvun Itä-Euroopan maihin yli 10 prosentin vuosittaisella bruttokansantuotteen kasvullaan. Nopean kasvun varjopuoli tuli kuitenkin esiin 2008 pankkikriisissä, josta latvialainen talous kärsi nopeasti enemmän kuin mikään muu EU-maa. Maa joutui turvautumaan Kansainvälisen valuuttarahaston ja EU:n lainaohjelmaan, työttömyys nousi EU:n korkeimmaksi ja ostovoiman heikentyminen johti mellakoihin. Voimakkaiden elvytystoimien ansiosta Latvia pääsi jälleen kasvu-uralle vuoden 2010 jälkipuoliskolla ja vuosina 2012–2013 kasvu oli EU-maiden suurinta. 
Latvian teollisuuden pohja on matalan jalostusasteen teollisuudessa, eli ruuan- ja puunjalostuksessa sekä tekstiileissä. Tärkeimmät vientituotteet ovat elintarvikkeet, puutuotteet sekä koneet ja laitteet. Maan merkittävimpiin luonnonvaroihin kuuluvat meripihka ja kalkkikivi. Useat Latvian suuret yritykset ovat ulkomaisessa omistuksessa. Latvia liittyi euroalueeseen 1.1.2014.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Latvia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  22,50
  prosenttiosuus
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,847
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  79
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  69
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,94
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  67,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestöntiheys
  31
  Ekologinen jalanjälki
  5,6
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  6 975
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  3,50
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  265
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  728
  Henkilöä
  Rauhanindeksi
  1,689
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  58
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  19,53
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  44,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,7
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  74
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  18
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  18
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  32
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,9
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  96,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  50,0
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  16,00
  Prosenttiosuus
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  81,9
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  78
  Prosenttiosuus
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  18,4
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  7,9
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  30 463 302 414
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  15 685
  Primaarisektori
  3
  Prosent
  Sekundaarisektori
  20
  Prosent
  Tertiaarisektori
  73
  Prosent
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  81,3
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Latvia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  239
  Henkilöä
  Väestömäärä
  1 929 938