[[suggestion]]
Lesotho

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Maseru

Etniset ryhmät

sothot 99,7 %, eurooppalaiset, aasialaiset ja muut 0,3 %

Kieli

sesotho (eteläsotho), englanti (virallinen), zulu, xhosa

Uskonto

kristityt 80 %, alkuperäisuskonnot 20 %

Väkiluku

2,2 miljoonaa

Pinta-ala

30 355 km2

Valuutta

Loti, rand

BKT per asukas

2 951 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

4. lokakuuta

Muut maasivut

Maantiede

Lesotho on Etelä-Afrikan enklaavi eli sisävaltio, eikä sillä ole muiden kanssa rajaa. Maa on pinnanmuodoiltaan moninainen: läntinen 1/4 siitä on tasaista, kulunutta ja hedelmätöntä ylänköä, ja itää kohti mentäessä maasto muuttuu vuoristoisemmaksi. Itärajan muodostaa Drakensbergin vuorijono, jonka korkein kohta kohoaa Thabana Ntlenyana kohoaa 3482 metriin. Idän alueiden maaperä on hedelmällistä tuliperäisyytensä vuoksi. Etelä-Afrikan kahden suurimman joen Oranjejoen ja Tugelan lähteet ovat juuri Lesothon vuoristossa.

Lesotho on luonnostaan melko puutonta aluetta, mutta maan luontainen ruohopeite on kärsinyt liikalaiduntamisesta ja pintavesien tulvinnasta. Ylänköalueilla on erityinen vedenhallintaprojekti, jonka tavoitteena on kontrolloida, varastoida ja ohjata vesiä Etelä-Afrikkaan. Vesivirtojen ohjaukseen liittyen Lesothossa on myös istutettu miljoonia eukalyptuspuita. Myös eroosion aiheuttama luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaivaa Lesothoa, jossa lajikirjo on luonnostaan huomattavasti naapurimaata Etelä-Afrikkaa suppeampi.

Ecoprint

0.8 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Lesotho, tarvitsisimme 0.8 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Nykyinen Lesothon alue oli 1600-luvulle asti khoisanien (bushmannien) asuttama, kunnes bantujen kansainvaellus toi alueelle uuden väestön. Maan lukuisat heimot yhdistyivät 1800-luvun alussa kuningas Moshoeshoe I:n vallan alle, ja hän rakennutti kuningaskuntansa Basutomaan helposti puolustettavissa olevalle ylängölle välttäen konflikteja naapurivaltakuntien kanssa diplomatian keinoin. Yhteiskuntaan sulautui ympäröivien alueiden sotien ja nälänhädän vaivaamia ihmisiä. Etelä-Afrikkaa asuttaneet hollantilaisperäiset buurit etenivät Orange-joen alueelle, ja Basutomaa joutui sotaan buurien kanssa vuosiksi 1864–1866. Kuningas haki apua briteiltä, ja maasta tuli Britannian protektoraatti vuonna 1868 ja siirtomaa myöhemmin 1880-luvulla. 1950-luvulla perustetut poliittiset puolueet ryhtyivät ajamaan maan itsenäisyyttä, ja Lesotho itsenäistyi perustuslailliseksi monarkiaksi 1966. Tästä asti maata hallinneen pääministeri Leabua Jonathanin valtakausi päättyi vallankumoukseen vuonna 1986. Tuolloinen kuningas Moshoeshoe II lähti maanpakoon, ja valtaistuimelle nousi hänen poikansa Letsie III. Valta vaihtui edelleen 1991 ja 1994.

Yhteiskunta ja politiikka


Lesotho on perustuslaillinen monarkia, jossa kuninkaan valta on kuitenkin  muodollista. Hallitusta johtaa pääministeri, joka on toimeenpanovallan pää. Lainsäädäntövaltaa käyttää kaksikamarinen parlamentti, jonka ylähuone senaatti koostuu 11:stä kuninkaan valitsemasta edustajasta ja 22 päälliköstä, joiden jäsenpaikka periytyy suvussa.
Lesothon poliittinen tilanne oli pitkään itsenäistymisen jälkeen epävakaa, mistä ovat esimerkkeinä aikaisempi yksipuoluevalta sekä useat vallankumoukset ja levottomuudet. Vuoden 1998 vaalien jälkeen maa turvautui Afrikan unionin alaisen SADC:n joukkojen apuun järjestyksenpidossa, ja tilanne on sittemmin rauhoittunut. Oppositio on pitänyt vaaleja usein vilpillisinä, mutta kansainväliset tarkkailijat ovat hyväksyneet vaalit vapaina ja reiluina. Vuoden 2012 vaalien jälkeen maa sai historiansa ensimmäisen laajan kokoomahallituksen, jonka uskotaan istuvan seuraaviin vaaleihin vuonna 2017. 
Lesothon HIV- ja Aids-tilanne on huono: taudin levinneisyyden arvioidaan olevan yli 23 % eli kolmanneksi korkein maailmassa.

Talous ja kaupankäynti

Etelä-Afrikan maantieteellisenä sisävaltiona myös Lesothon talous on hyvin kiinteässä yhteydessä naapurimaahan, ja monet työskentelevät Etelä-Afrikassa. Lesothon talous perustuu suurelta osin Etelä-Afrikkaan myydylle vesivoimalla tuotetulle sähkölle ja vedelle. Tärkeitä tulonlähteitä ovat myös tuotantosektori, etelä-afrikkalaisen tulliunionin SACU:n tulot, maatalous, karjanhoito ja Etelä-Afrikassa työskentelevien lesotholaisten rahalähetykset. 
Lesothon tärkeitä vientituotteita ovat timantit, villa ja mohair. Lesothon läntinen alankomaa on maatalouden keskittymä, ja puolet kotitalouksista elää viljelyllä ja karjankasvatuksella. Maatalous tuottaa kuitenkin vain noin 7 % bruttokansantuotteesta. Tärkein luonnonvara on vesi, jonka hyödyntämiseen suunnattu vuonna 1986 aloitettu kallis ja kansainvälisten pankkien tukema vedenhallintaprojekti on tehnyt Lesothosta samalla lähes omavaraisen sähköntuotannossa. Vesiprojektin on määrä olla valmis vuonna 2020. Projektia on arvosteltu sen aiheuttamien ympäristöongelmien vuoksi. Viime vuosina Lesotho on vienyt kasvavassa määrin kirjolohta Japaniin sushin raaka-aineeksi. Myös turismista saadut tulot ovat kasvussa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Lesotho koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  30 360
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  9,0
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  1,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  2 263 010
  Hedelmällisyys
  2,8
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,520
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  49
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  48
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  50
  Vuosi
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  59,6
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  50,8
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  11,2
  Prosenttiosuus
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  27
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  87
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  68
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,144
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  72
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  852
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,15
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  1,5
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  0
  Korruptio
  41
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  16,7
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  80,1
  Indeksi (0-120)
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  85,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  79,4
  Prosenttiosuus
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  81,8
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  30
  Prosenttiosuus
 •  

  Lesotho

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  37,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  32
  Prosent
  Tertiaarisektori
  60
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  876 327 000
  Yhdysvaltain dollari