[[suggestion]]
Liechtenstein

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Vaduz

Etniset ryhmät

liechtensteinlaiset 65,6 %, muut 34,4 %

Kieli

saksa (virallinen), saksan alemanninen murre

Uskonto

roomalaiskatoliset 76,2%, protestantit 7%, tuntemattomat 10,6%, muut 6,2%

Väkiluku

36 000

Valtiomuoto

perustuslaillinen monarkia

Pinta-ala

160 km2

Valuutta

Sveitsin frangi

Kansallispäivä

15. elokuuta

Muut maasivut

Maantiede

Liechtenstein on eurooppalainen sisävaltio Reinin jokilaaksossa, Itävallan ja Sveitsin välisellä rajalla. Se on Euroopan neljänneksi pienin maa. Pääkaupunki Vaduz sijaitsee itäosassa maata. Liechtensteinin ilmasto on leudompi kuin mantereellinen sijainti ja vaihtelevat pinnanmuodot antavat ymmärtää. Tämä johtuu lämpimästä ja kuivasta Föhn-tuulesta, joka puhaltaa säännöllisesti Alppien rinteiltä etelästä. Maan eliöstö on myös monimuotoinen, osittain korkeuseroista johtuen.

Liechtensteinin ympäristölainsäädäntö on elinvoimainen, ja maa on osallisena kansainvälisissä otsonikerrosta, ongelmajätettä, uhanalaisia eliöitä ja muita ympäristöasioita koskevissa sopimuksissa.

Historia


Itävaltalainen Liechtensteinin suku sai 1600- ja 1700-luvun vaihteessa hallintaansa kaksi lääniä, jotka saivat vuonna 1719 itsenäisen ruhtinaskunnan aseman Pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Ranska valloitti alueen muutamaksi vuodeksi Napoleonin johdolla, ja maa hyväksyttiin mukaan Reinin konfederaatioon vuonna 1806. Liechtenstein on pitänyt itseään siitä asti itsenäisenä valtiona. Liechtenstein siirtyi vuonna 1815 Wienin kongressissa perustettuun Saksan liittoon. Sen hajoamisen jälkeen maa hajotti 80-henkisen armeijansa ja julistautui pysyvästi puolueettomaksi, jollaisena se pysyi molempien maailmansotien aikana.
Vuonna 1919 Liechtenstein teki Sveitsin kanssa sopimuksen, jonka mukaan sveitsiläiset diplomaatit ja konsulit hoitavat pienen valtion diplomatiasuhteita maissa, joissa Liechtensteinilla ei ole omaa edustustoa. Myös Itävallan kanssa tehtiin myöhemmin vastaavanlainen sopimus. Toisen maailmansodan jälkeen Liechtensteinista tuli tärkeä finanssikeskus, mikä johti huomattavaan vaurauden kasvuun. Maa liittyi Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) vuonna 1991, ja vuonna 1995 EFTA-  ja EU-maiden muodostamaan Euroopan talousalueeseen (ETA).

Yhteiskunta ja politiikka

Liechtenstein on perustuslaillinen monarkia, jota johtaa perinnöllinen ruhtinas. Hallitus koostuu viidestä ministeristä pääministeri mukaan lukien. Ruhtinas nimittää ministerit parlamentin ehdotusten perusteella. Kaikki perustuslakimuutokset tulee hyväksyttää parlamentissa ja allekirjoituttaa ruhtinaalla sekä pääministerillä. Ruhtinas Hans Adam II on valtionpäämies ja edustaa Liechtensteinia ulkomailla, sekä allekirjoittaa kansainväliset sopimukset joko itse tai asettaa itselleen edustajan. Hänellä on myös oikeus tehdä lakialoitteita parlamentille. Parlamentti koostuu 25 jäsenestä, joista 10 edustaa alankoalueiden asukkaita ja 15 ylämaata. Naiset saivat äänioikeuden vasta vuonna 1984. Maalla ei ole omaa armeijaa.

Talous ja kaupankäynti

Liechtenstein on EFTA:n jäsen ja liittyi Euroopan talousalueeseen vuonna 1995 hyötyäkseen EU:n sisämarkkinoista. Maan vapaat markkinat ja verojärjestelmä ovat tehneet Liechtensteinista vakaan rahoitusmarkkinakeskuksen, jonka laadukas infrastruktuuri ja läheiset yhteydet Euroopan tärkeimpiin kaupunkeihin ovat parantaneet sen asemaa ulkomaisten sijoittajien silmissä. Nopea kehitys maatalousmaasta finanssikeskukseksi on tapahtunut lähinnä viimeisten 40 vuoden aikana, ja nykyään maa on kärkisijoilla Euroopan maiden teollistumista mittaavilla asteikoilla. Talous on vientipainotteista ja viennistä valtaosa suuntautuu Länsi-Eurooppaan. Maan teollisuus tuottaa 39 % BKT:sta, palvelut 54 % ja maatalous 6 %. Liechtensteinin suotuisista oloista huolimatta useat suuret yritykset ovat siirtäneet tuotantonsa halvan työvoiman maihin. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD poisti Liechtensteinin ns. OECD:n harmaalta listalta maan lisättyä ja parannettua kansainvälistä yhteistyötä pankkitoimintaa koskevissa veroasioissa. Liechtensteinin valuutta on Sveitsin frangi, ja sveitsiläiset tullivirkailijat pitävät yllä myös maan Itävallan vastaista rajaa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Liechtenstein koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  160
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  14,5
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  43,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  38 155
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,916
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  Puuttuva tieto
  Vuosi
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  68
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  255
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  Puuttuva tieto
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,19
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  Puuttuva tieto
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  Puuttuva tieto
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  Puuttuva tieto
  Indeksi (0-120)
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Liechtenstein

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  38
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari