[[suggestion]]
Liettua

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Vilna

Etniset ryhmät

Liettualaiset 84%, puolalaiset 6,1%, venäläiset 4,9%, valkovenäläiset 1,1%, muut tai määrittämättömät 3,9%

Kieli

liettua (virallinen) 82%, venäjä 8%, puola 5,6%, muu tai määrittämätön 4,4%

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 77,2 %, ortodoksit 4,1%, ateistit 6,1 %, muut 12,5 %

Väkiluku

3,3 miljoonaa

Pinta-ala

65 300 km2

Valuutta

Lita

BKT per asukas

29 862 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

16. helmikuuta

Muut maasivut

Maantiede

Liettua on eteläisin ja runsasväkisin Baltian maista, ja sillä on rannikon lisäksi rajaa Latvian, Valko-Venäjän, Puolan sekä Venäjälle kuuluvan Kaliningradin alueen kanssa. Pääkaupuki Vilna sijaitsee kaakossa, ja maa kuuluu sekametsävyöhykkeeseen. Liettua on melko matala maa, eivätkä lännen ja idän ylänköjen kukkulat yllä 300 metriä korkeammalle.

Maan ympäristöongelmia ovat ennen kaikkea ilman ja veden saastuminen. Teollisuuden päästöt ovat suuret, ja YK:n raportin mukaan Liettua on ilmoittanut saasteiden vahingoittaneen 68,4:ää prosenttia metsistä. Teollisuuden kontrolloimaton jätteenkäsittely aiheuttaa vesistöjen saastumista. Liettualaiset suhtautuvat varauksella erityisesti vanhanaikaiseen ydinvoimaan Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vaikutusten vuoksi.

Vuonna 2001 lähes 10 % maan pinta ala-alasta oli kuitenkin suojeltua aluetta.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Liettua, tarvitsisimme 3.2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

600–200-luvuilla eaa. baltialaiset heimot asettuivat asumaan nykyisen Liettuan alueelle. Ruhtinas Mindaugas yhdisti heimot 1200-luvulla ja perusti Liettuan valtakunnan vastustamaan Saksalaisen ritarikunnan leviämispyrkimyksiä itään. Hän kääntyi kristinuskoon 1253, ja paavi kruunasi hänet Liettuan historian ensimmäiseksi ja ainoaksi kuninkaaksi. Hänen salamurhansa johti maan sisällissotaan, jonka jälkeen vallan otti suuriruhtinas Gediminas. Liettua laajeni pitkälle itään, ja 1300-luvun loppuun mennessä se oli Euroopan suurin maa ulottuen Itämeren rannikolta Mustallemerelle. Gediminas perusti maan uuden pääkaupungin Vilnan. 1500-luvulla Liettua kävi sotia voimistuvaa Venäjää vastaan liittoutuen Puolan kanssa. Liitto purkautui 1795, ja Liettuan alueet liitettiin Venäjään ja Preussiin. Itsenäisyyspyrkimykset johtivat venäläistämistoimiin ja ilmaisunvapauden rajoittamiseen maassa. Maaorjuuden lakkautuksen jälkeen alueelle kehittyi hitaasti markkinatalous 1800-luvun lopulla. Kouluttautuneiden liettualaisten määrän kasvu johti nationalismin syntyyn ja venäläistämisen vastustukseen. 
Ensimmäinen maailmansota toi maahan saksalaismiehityksen, joka salli liettualaisen kansankokouksen kokoontua 1917. Sen seurauksena maahan perustettiin Liettuan neuvosto, joka julisti maan itsenäiseksi. Parlamentti Seima hyväksyi perustuslain vuonna 1922 ja julisti Liettuan parlamentaariseksi tasavallaksi. Sotienvälinen aika oli liettualaisen kulttuurin ja koulutuksen aikaa, vaikka Saksan ja Puolan kanssa oli rajakiistoja. Pääkaupunki Vilna oli liitettynä Puolaan vuosina 1920–1939. Toisessa maailmansodassa Neuvostoliitto miehitti Liettuan natsi-Saksan kanssa tehdyn etupiirijaon mukaisesti, ja Liettuasta tehtiin sosialistinen neuvostotasavalta 1940. Maa itsenäistyi uudelleen ja liittyi YK:hon Neuvostoliiton romahdettua 1991. Vuonna 2004 Liettuasta tuli sekä EU:n että Naton jäsen.

Yhteiskunta ja politiikka

Liettua on monipuolueinen parlamentaarinen demokratia. Viisivuotiselle kaudelle valittava presidentti on valtionpäämies. Virka on lähinnä edustuksellinen, mutta presidentillä on ulkopoliittista valtaa ja hän nimittää pääministerin, joka on myös parlamentin hyväksyttävä. Yksikamarinen parlamentti on nimeltään Seimas, jossa istuu 141 jäsentä nelivuotisella kaudella. Puolueen on saatava 5 % kannatus päästäkseen parlamenttiin. 
Uudelleen itsenäistymisen jälkeen poliittiset olot olivat varsin epävakaat ja puoluekartalle ilmaantui tiuhaan uusia ryhmiä. 1990-luvulla ja vuonna 2003 poliittisia johtajia joutui väistymään korruptioskandaalien vuoksi. Sittemmin poliittiset olot ovat vakautuneet, hallituksen johdossa ovat vaihdelleet konservatiivipuolue ja sosialidemokraatit. Vuoden 2012 parlamenttivaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi sosialidemokraattinen puolue ja hallitusvalta vaihtui. 
Liettuan venäjänkielinen vähemmistö on Baltian pienin, vain 9 prosenttia väestöstä. Suhde Venäjään on kuitenkin tärkeä, sillä Liettua on hyvin riippuvainen Venäjän öljy- ja kaasutuonnista.
 Muista Baltian maista poiketen Liettuan valtauskontona on katolilaisuus.

Talous ja kaupankäynti

Neuvostoliiton aikoina Liettuaan perustettiin paljon raskasta teollisuutta – joka sittemmin aiheutti runsaasti ympäristöongelmia. Ennen itsenäistymistä yli 90 % kaupasta käytiin muiden itäblokin maiden kanssa. Pyrkimyksenä lähentyä EU:n markkinoita Liettuan ainoan ydinvoimalan Ignalinan ensimmäinen reaktori suljettiin 2004  ja toinen vuonna 2009, mikä johti suuriin muutoksiin sähköntuotannossa. Maasta tuli riippuvainen fossiilisista polttoaineista, sillä voimala oli täyttänyt 70 % kansallisesta energiantarpeesta. Liettua on aktiivisesti pyrkinyt monipuolistamaan energiapalettiaan ja vähentämään riippuvuuttaan Venäjästä.
 1990-luvulta lähtien Liettuan tuotantorakenne muuttui perusteellisesti erityisesti ulkomaisten sijoitusten myötä. Teollisuus ja maatalous menettivät merkitystään, kun palvelusektorin osuus kasvoi 60 prosenttiin tuotannosta. 2000-luvulla talouskasvu oli EU-maiden suurinta vuoden 2008 talouskriisiin saakka. Kriisin jälkeen talous alkoi elpyä ja vuonna 2012 talouskasvu oli EU-maiden kärkeä. Työttömyysluvut, etenkin nuorisotyöttömyys, ovat pysyneet verraten korkeina.
 Tärkeimpiä vientituotteita ovat mineraalit, koneet, kemikaalit, tekstiilit, elintarvikkeet ja muovit.
 Vienti suuntautuu pääosin Venäjälle ja mihin EU-maihin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Liettua koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  0,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  22,20
  prosenttiosuus
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  Puuttuva tieto
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  34,2
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  34,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  2 876 475
  Hedelmällisyys
  1,6
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,858
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  73
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  78
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  67
  Vuosi
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  10 852
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  142
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  168
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 836
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,749
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  62
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  4,38
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  5,8
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  59
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  21,28
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi
  6,15
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  39,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,9
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  96,6
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  92
  Prosenttiosuus
 •  

  Liettua

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  18,4
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  6,9
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  3
  Prosent
  Sekundaarisektori
  31
  Prosent
  Tertiaarisektori
  66
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari