[[suggestion]]
Luxemburg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Luxemburg

Etniset ryhmät

luxemburgilaiset 63,1 %, portugalilaiset 13,3 %, ranskalaiset 4,5 %, italialaiset 4,3 %, saksalaiset 2,3 %, muut EU:n kansalaiset 7,3 %, muut 5,2 %

Kieli

luxemburg (kansalliskieli), saksa ja ranska (hallinnolliset kielet)

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 87 %, muut (sis. protestantit, juutalaiset ja muslimit) 13 %

Väkiluku

508 000

Valtiomuoto

ruhtinaskunta

Pinta-ala

2 590 km2

Valuutta

Euro

BKT per asukas

102 389 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

23. kesäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Luxemburg on pieni sisämaan valtio Saksan, Ranskan ja Belgian välissä Keski-Euroopassa. Maa jaetaan kahteen maantieteelliseen alueeseen: Oesling on pohjoisten ylämaiden metsäinen alue, joka muodostaa itäisen osan Ardennien vuoristosta. Sen korkein kohta on 559 m korkea Buurgplaatz. Etelässä on Bon Paysiksi tai Gutlandiksi nimitetty alue, ”hyvä maa”, joka on hedelmällistä alankoa. Koko alue on jokilaaksojen halkoma.

Luxemburgin ympäristöministeriö hoitaa ympäristöasioita, ja tilastojen mukaan maan saastetilanne on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenien aikana. Metsäalueita on hakattu loppuun 1800-luvulta lähtien, jolloin 3/4 maasta oli metsien peitossa – nykyään maasta on metsää vain 1/5. Toisen maailmansodan aikainen saksalaismiehitys vaikutti osaltaan maan metsien riistokäyttöön.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Luxemburg, tarvitsisimme 6.8 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Luxemburg katsotaan perustetuksi 900-luvulla, kun Castellum Lucilinburhuc -linnan raunioille perustettiin vuonna 988 uusi linnake, josta kasvoi 1700-luvulle tultaessa yksi Euroopan vahvimmista. Hallitsijasuvun sammuttua se siirtyi 400 vuodeksi eri eurooppalaisten kuningassukujen alaisuuteen, kunnes Wienin kongressissa vuonna 1815 ja sille myönnettiin suurherttuakunnan status. Vaikka Luxemburg pitää itsenäistymisvuotenaan vuotta 1835, sille myönnettiin itsemääräämisoikeus vasta 1839 Alankomaiden kuningas Vilhelm I:n aikana – Vilhelm I oli myös Luxemburgin suurherttua. Maa tunnustettiin itsenäiseksi ja puolueettomaksi 1867. Luxemburg oli molemmissa maailmansodissa Saksan miehittämänä, ja sotien jälkeen se hylkäsi puolueettomuuspolitiikan ja liittyi Natoon 1949. Se on myös yksi EU:n kuudesta alkuperäisjäsenestä oltuaan perustamassa Eurooppalaista hiili- ja teräsyhteisöä ECSC:tä vuonna 1951.

Yhteiskunta ja politiikka

Luxemburgin poliittinen järjestelmä perustuu parlamentaariseen hallitukseen ja perustuslailliseen periytyvään monarkiaan. Toimeenpanovaltaa käyttää vuoden 1868 perustuslain mukaan suurherttua ja hallitus, jota pääministeri johtaa. Pääministeri on joko suurimman puolueen tai puolueliiton johtaja. Lainsäädäntövalta on parlamentin edustajistolla, jonka jäsenet valitaan suoralla vaalilla 5-vuotiskaudelle. Toinen parlamentin toimielin valtioneuvosto koostuu 21 suurherttuan nimittämästä asiantuntijasta, jotka toimivat parlamentin neuvonantajina lakiesityksissä. Neuvoston mielipiteellä ei kuitenkaan ole sitovaa vaikutusta, ja sen jäsenet toimivat neuvostossa omien henkilökohtaisten töidensä ja toimiensa lisänä. Kansallinen laki on yhdistelmä lakiperinteitä ja ranskalaista, belgialaista ja saksalaista lakijärjestelmää sekä EU-lakia.

Poliittisessa järjestelmässä painopiste on vahvasti paikallishallinnossa, ja valtiotason poliitikot aloittavat usein uransa kuntien ja kaupunkien pormestareina. Poliittinen ilmapiiri suosii konsensusta, ja pääpuolueiden linjaukset ovat yhteneväisiä monissa keskeisissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi Luxemburgin voimakkaassa EU-osallistumisessa.

Talous ja kaupankäynti

Luxemburg tunnetaan teräksentuottajamaana. Alan kehitys alkoi, kun 1800-luvulla Englannissa keksittiin uusi jalostusmenetelmä, joka johti terästeollisuuden ja Arbed-yhtiön perustamiseen Luxemburgiin vuonna 1911. 2000-luvulla maahan on muodostunut suurimpien teräksentuottajayhtiöiden yhteenliittymä, joka tuottaa nyt 8 % maailman teräksestä ja on siten suurin alan yritys. Toinen huomattavan vahva sektori on kasvava finanssiala: vuonna 2010 Luxemburgissa oli 149 pankkia. Sijoitusilmapiiriä tukevat poliittinen vakaus, hyvät kommunikaatio- ja kuljetusyhteydet sekä korkeasti koulutettu ja kielitaitoinen työvoima. Hallitus on tietoisesti pyrkinyt edistämään erityisesti viestinnän ja teknologian kehitystä. Luxemburgin radio- ja televisioyhtiö onkin suurin yksityinen vastaava yhtiö Euroopassa. Luxemburgin satelliittiohjelma on vienyt kiertoradalle viestintäsatelliitteja, joilla siirretään eurooppalaisten televisio-ohjelmien lähetyksiä. Internet-infrastruktuuriin on sijoitettu paljon, jotta Luxemburgista kehittyisi Euroopan tietoliikennekeskus. Maan lainsäädäntö on suotuisa myös ulkoisille sijoituksille. Vuoteen 2003 asti Luxemburg oli ainoa EU-maa, jolla ei ollut omaa yliopistoa. Uudesta yliopistosta huolimatta suurin osa yliopisto-opiskelijoista opiskelee naapurimaissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Monet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Luxemburgin talous on tänä päivänä riippuvainen finanssialasta, ja sitä kautta globaaleista trendeistä. Maa koki taloudellisen laskusuhdanteen vuoden 2008 talouskriisin aikana, mutta tilanne on tämän jälkeen parantunut. Työttömyys on kuitenkin jäänyt normaalia korkeammalle tasolle.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Luxemburg koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,2
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  85,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  9 659
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  17,36
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  81
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  15,66
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  20,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,5
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  3
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  80
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  10
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  6
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  6
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  12
  År
  Peruskoulunkäynti
  95,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  46,0
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  28,33
  Prosenttiosuus
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  98,2
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  94
  Prosenttiosuus
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  17,3
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  5,5
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  62 316 359 824
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  104 499
  Primaarisektori
  0
  Prosent
  Sekundaarisektori
  11
  Prosent
  Tertiaarisektori
  88
  Prosent
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  97,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Luxemburg

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 282
  Henkilöä
  Väestömäärä
  590 321
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  3
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  3 541
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,904
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  78
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  7,09
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)