[[suggestion]]
Makedonia

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Skopje

Etniset ryhmät

makedonialaiset 64,2 %, albaanit 25,2 %, turkkilaiset 3,9 %, romanit 2,7 %, serbit 1,8 %, muut 2,2 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

Kieli

makedonia 66,5 %, albaani 25,1 %, turkki 3,5 %, romanikieli 1,9%, serbia 1,2 %, muut 1,8 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

Uskonto

Makedonian ortodoksit 64,7 %, muslimit 33,3 %, muut kristityt 0,37 % muut erittelemättömät 1,63 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

BKT per asukas

14 942 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Makedonia on sisävaltio keskellä Balkanin niemimaata, ja sillä on rajanaapureinaan Albania, Bulgaria, Kreikka, Kosovo ja Serbia. Maasta 80 % on vuoristoa, ja sitä halkoo syvät jokilaaksot sekä kolme suurta järveä, Ohrid, Prespa ja Dojran, jotka kaikki sijaitsevat osittain naapurivaltioiden puolella. Ohridjärvi on tutkimusten mukaan muodostunut 5 miljoonaa vuotta sitten ja on siten yksi maailman vanhimmista järvistä. Siksi se tunnetaankin ainutlaatuisesta kotoperäisestä eliöstöstään.

Makedonian suurimpia ympäristöuhkia ovat saastuminen ja jätteet. Maassa on kolme luonnonsuojelualuetta, mutta ne sijaitsevat täysin asuttamattomilla seuduilla, ja teollisuuskaupungeissa Jugoslavian sosialistihallinnon aikaiset tehtaat ovat yhä toiminnassa. Maan siirryttyä markkinatalouteen saastuminen on kuitenkin hidastunut monien yritysten vähennettyä toimintaansa tai lopetettua kokonaan. Jätteet ovat toinen suuri ongelma, sillä maan ainoa lajittelukeskus sijaitsee pääkaupungissa Skopjessa. Kesällä lämpimän väli-ilmastonsa vuoksi Makedoniassa on myös paikallisia vedenjakeluongelmia, ja vedenkäytön rajoitukset ovatkin yleisiä kuumina aikoina.

Historia

Makedonian alueella oli antiikin aikaan suuri Makedonian valtakunta, joka antoi nimensä koko laajalle maantieteelliselle alueelle. Myöhemmin Rooma valloitti seudun, ja valtakunnan jakauduttua 300- ja 400-luvun vaihteessa siitä tuli osa Bysanttia. Keskiajalla alue kuului myös Bulgarialle ja Serbialle, kunnes osmanit valloittivat sen, ja maa pysyi Osmanien valtakunnan osana aina sen rappioon 1900-luvulle asti. Balkanin sotien jälkeen Makedonia jakautui Kreikan, Bulgarian ja Serbian kesken.

Toisen maailmansodan aikaan nykyisen Makedonian alue oli pitkään Bulgarian ja Italian miehittämänä, ja maan onnistui vapauttaa itsensä Josip Broz Titon johdolla, josta tuli alueelle sodan jälkeen perustetun Jugoslavian johtaja. Makedonian kieli ja kulttuuri kukoistivat Jugoslavian hallinnon aikaan. Kun Itä-Euroopan kommunistivaltiot pikkuhiljaa avautuivat 1900-luvun lopulla, Makedonia julistautui itsenäiseksi Jugoslaviasta vuonna 1991. Se oli entisen Jugoslavian laajan alueen ainoa itsenäistynyt valtio, jonka itsenäistyminen ei aiheuttanut aseellisia konflikteja. Alueen albaaniväestö kieltäytyi kuitenkin osallistumasta itsenäistymistä koskevaan kansanäänestykseen.

Yhteiskunta ja politiikka

Vaikka Makedonian itsenäistymiseen ei alueen monimutkaisesta väestörakenteesta huolimatta liittynyt etnistä eripuraa, myöhemmin vuosina 1995 ja 1997 syntyi yksittäisiä levottomuuksia, ja vuonna 2000 vähemmistöliikkeet saivat jo huomattavasti suosiota. 2001 puhkesi pohjoisessa varsinaisia aseellisia riitoja, joissa albaaniradikaalit vaativat laajempia oikeuksia, ja pian levottomuudet levisivät laajalle. Ongelmana oli albaanien asema, sillä he eivät olleet Jugoslavian hallinnon aikana identifioituneet makedonialaisiksi kuten slaavit. Kansainvälisen rauhansovittelun tuloksena hallituskoalitiota laajennettiin sisältämään sekä makedonialaisten että albaanien poliittiset johtajat. Maa hyväksyttiin Naton jäseneksi vuonna 2006, ja se on jättänyt EU-jäsenhakemuksensa jo vuonna 2004. Yhtenä esteenä liittymiselle on ollut kiista maan nimestä Kreikan kanssa, joka ei hyväksy Makedonian käyttämiä antiikin ajan valtakunnan symboleita ja nimistöä.

Makedonian yksikamarisessa eduskunnassa on 120 edustajaa, jotka valitaan kuudesta vaalipiiristä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suurimman puolueen nimittämä pääministeri on hallituksen johtaja, eivätkä ministerit voi toimia edustajina ministerinvirassa ollessaan. Presidentti edustaa maata sisä- ja ulkopolitiikassa ja on samalla maan asevoimien päämies. Hänen virkakautensa on viisivuotinen, ilman oikeutta asettua uudelleen ehdolle. Tuomiovaltaa käyttää korkein oikeus, hallinto-oikeus ja paikallistuomioistuimet.

Talous ja kaupankäynti

Makedonialla on pieni ja hyvin kansainväliseen kauppaan sopeutunut, avoin talousjärjestelmä. Maatalous ja teollisuus ovat aiemmin olleet tärkeimmät talouden haarat, mutta viime vuosina palvelusektori on kasvanut niitä suuremmaksi. Talous kärsii vielä muutamista sosialismin ja markkinatalouden välisen siirtymävaiheen ongelmista: sen vanhentunut infrastruktuuri ei ole muutoskauden aikana juuri houkutellut ulkomaisia sijoittajia, mutta tietotaito tietyillä teknisillä ja teollisilla aloilla on korkeatasoista, joskin muilla aloilla heikkoa. Huonojen työllisyysolosuhteiden vuoksi aivovuoto ulkomaille on yleistä. Keskeisimmät taloudelliset haasteet ovat juuri korkeat työttömyysluvut, alhainen elintaso ja vaatimaton talouskasvu. Makedonian elintaso on edelleen hieman itsenäistymistä edeltäviä aikoja alhaisempi. Vuoden 2001 etniset konfliktit keskeyttivät viisi vuotta jatkuneen talouden nousukauden, joka jatkui muutaman vuoden päästä keskeytyäkseen jälleen vuoden 2009 maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Rahoitusmarkkinat pysyivät kuitenkin melko vakaalla pohjalla.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Makedonia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  5,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  21,50
  prosenttiosuus
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  Puuttuva tieto
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  16,5
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  39,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  2 085 051
  Hedelmällisyys
  1,4
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,757
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  75
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  77
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  73
  Vuosi
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 551
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  5 708
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  446
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  140
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  72
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,058
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  14
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  15
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  3,61
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  Puuttuva tieto
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  37
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  37,50
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi
  5,27
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  64,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  98,6
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  97,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  99,4
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  91
  Prosenttiosuus
 •  

  Makedonia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  52,1
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  22,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  9
  Prosent
  Sekundaarisektori
  25
  Prosent
  Tertiaarisektori
  65
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  7 241 004 000
  Yhdysvaltain dollari