[[suggestion]]
Mali

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bamako

Etniset ryhmät

mandé-kansat 50 % (bambarat, madinkat, soninket), fulbet 17 %, voltalaiset 12 %, songhait 6 %, tuaregit ja maurit 10 %, muut 5 %

Kieli

virallinen kieli ranska, bambara 46 %, lukuisia afrikkalaisia kieliä

Uskonto

islam 94,8 %, kristinusko 2,4 %, animismi 2%

BKT per asukas

2 126 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Mali on seitsemän rajanaapurin sisävaltio läntisessä Afrikassa. Se on pinta-alaltaan Afrikan kahdeksanneksi suurin maa ja jakautuu kolmeen laajaan luonnonalueeseen: lounaassa ja sisämaan jokisuistossa on laajoja maanviljelylle soveltuvia alueita, Sahelin savannivyöhyke leikkaa maan sen keskivaiheilta ja koko pohjoinen Mali kuuluu Saharan autiomaahan. Etelässä ilmasto on trooppinen, mutta syksyisen sadekauden aikaan Niger-joki tulvii ja muodostaa myös sisämaahan vehreän suiston. Maan toinen suuri joki Sénégal halkoo lounaista ylänköä.

Malin ympäristöongelmat nivoutuvat aavikoitumisen ympärille: maaperä kuluu, ja metsät sekä laidunalueet vähenevät. Veden saanti on riittämätöntä: vain 74 %:lla kaupunkilaisista ja 61 %:lla maalaisista on käytössään puhdasta vettä. Maalla on käytössään vain 60 km2 uusiutuvia vedenlähteitä, joista maatalous käyttää 97 % ja teollisuus 1 %. Malin eliöstö kärsii kuivuudesta, salametsästyksestä ja luonnonympäristöjen tuhoutumisesta, mihin lukuisat perustetut luonnonsuojelualueet yrittävät tuoda helpotusta. Virkavallalla ei kuitenkaan ole riittäviä keinoja valvoa salametsästystä tai laittomia hakkuita.

Ecoprint

0.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Mali, tarvitsisimme 0.9 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Nykyisen Malin alueella on keskiajalla sijainnut Afrikan suurimpia historiallisia kulttuureita. Malin ja Mauritanian rajalla sijainneen Ghanan kultaimperiumin loisto ajoittui 700–1000-luvuille, ja valtakunta hallitsi Saharan kauppaa Välimeren sekä idän valtakuntien kanssa.  1200–1500-luvuilla alueella kukoisti laajalle levinnyt Malin kuningaskunta, jonka asukkaat olivat Niger-joen yläjuoksun kansaa, nykyisen väestön madinkojen esi-isiä. Songhain valtakunta ajoittui 1400–1500-luvuille ja ulottui nyky-Nigerian alueilta Maliin. Timbuktun kaupungista muodostui jo varhaisen kulttuurivaihdon aikana tärkeä islaminuskon keskus.

Ranskan siirtomaamiehitys alkoi 1880, ja parin vuosikymmenen ajan maa yritti saada Malin aluetta haltuunsa ja perustaa hallinnollisia rakenteita. Tämä onnistui vasta 7-vuotisen vastarintasodan jälkeen vuonna 1898. Siirtomaahallintoa uudistettiin vuosina 1956–1958, ja Ranskan Sudaniksi nimitetty maa sai itsehallinnon. Se muodosti yhdessä Senegalin kanssa Malin federaation vuonna 1959, mutta julistautui Senegalin erottua Ranskasta itsenäiseksi Malin tasavallaksi vuonna 1960.

Vuonna 1968 alkoi nuoren sotilasjoukon verettömästä vallankumouksesta sotilasvallankumous, jonka seurauksena silloinen luutnantti Moussa Traoré nousi valtaan ja hallitsi maata yksipuoluejärjestelmän kautta aina 1990-luvulle saakka. Vuonna 1991 Traoré syöstiin vallasta ja vuotta myöhemmin maahan valittiin demokraattisesti parlamentti ja presidentti, Alpha Oumar Konaré. Siirtomaahallinnon uudistuksen myötä monen valtion alueelle levittäytyneet tuaregit aiheuttivat levottomuuksia Malissa jo 1960-luvulla, sekä uudestaan 1990-luvulla jolloin Traorén syrjäyttänyt vallankaappaus laajeni hetkellisesti sisällissodaksi. 1995 solmittu rauhansopimus ei ole estänyt tuareg-kapinallisia aloittamasta lukuisia pienempiä konflikteja 2000-luvun aikana Pohjoisessa Malissa ja Nigerissä. Vuonna 2012 vuonna alkaneeseen sisällissotaan ovat sittemmin liittyneet myös Ansar Dine -niminen militanttien islamistien ryhmittymä, joka otti haltuunsa tuaregeilta vallatut pohjois-malilaiset alueet. Kriisi jatkuu edelleen, ja YK:n turvallisuusneuvoston hyväksynnällä alueella toimii myös afrikkalais-johtoinen AFISMA-operaatio.

Yhteiskunta ja politiikka

Itsenäistymisen jälkeen yksipuolueista maata hallitsi presidentti Modibo Keita USRDA-puolueineen. Taloutta kansallistettiin, kunnes vuonna 1968 joukko nuoria virkamiehiä yhdessä armeijan tuen kanssa kaappasi vallan rauhallisesti, ja presidentiksi nousi Moussa Traore. Yksipuoluejärjestelmää yritettiin ryhdittää 70-luvulla, mutta mielenosoitukset, kapinat ja vallankaappausyritykset jouduttiin kuitenkin tukahduttamaan rajuin keinoin. 80-luvulla poliittinen kenttä rauhoittui pitkäksi ajaksi, kun hallitus keskittyi talouden elvyttämiseen. Hitaasti kasvaneet demokratiavaatimukset kärjistyivät kuitenkin vuonna 1991, kun uusi radikaalien mielenosoitusten aalto sai jopa hallitukselta tukea taakseen. Presidentti Traore pidätettiin, ja uusi, demokraattiseen monipuoluejärjestelmään nojautuva perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1992. Malin pitkää historiaa kuvaa Afrikan mittapuulla poikkeuksellinen kansojen ja ryhmien harmonisuus, joka johtuu osittain voimakkaasta kulttuuriperinnöstä ja bambaran kansankielestä, jolla 80 % väestöstä kommunikoi.

Nykyinen Mali on hallitusmuodoltaan tasavalta, jonka presidentti valitaan viiden vuoden välein, enintään kahdeksi kaudeksi. Hän nimittää pääministerin, joka on 29-jäsenisen ministerien neuvoston johtaja. Neuvosto hyväksyy 147-paikkaisen kansalliskokouksen esittämät ja äänestämät lait. Perustuslaki sallii monipuoluejärjestelmän, kunhan yksittäisiä puolueita ei ole sidottu sukupuoleen liittyvään tai johonkin tiettyyn etniseen, uskonnolliseen, paikalliseen tai ryhmään.

Talous ja kaupankäynti

Mali on yksi maailman köyhimmistä maista arvioidun asukasmäärään suhteutetun bruttokansantuotteensa perusteella, ja se on riippuvainen kehitysavusta. Maatalous työllistää 70 % työvoimasta, ja sen päätuotteet ovat puuvilla, karja ja viljatuotteet. 10 % väestöstä elää paimentolaisina, ja teollisuutta on vain vähän. Malin tärkeimmät vientituotteet ovat puuvilla, kulta, karja. Myös kalaa viedään paljon muihin Länsi-Afrikan maihin. Maassa on mittavat mineraaliluonnonvarat, joita on päästy hyödyntämään vasta talouden uudistuttua, kun ulkomaiset sijoittajat kiinnostuivat kannattavasta kaivostoiminnasta. Nykyään Mali onkin Afrikan kolmanneksi suurin kullantuottajamaa Etelä-Afrikan ja Ghanan jälkeen.

Vuonna 1999 Mali pääsi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ylivelkaantuneiden köyhien maiden ohjelmaan, jossa velkalyhennyksiä vastaavat varat käytetäänkin maan kehittämiseen ja köyhyyden poistamiseen.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mali koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  1 356 390 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  49,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  43,60
  prosenttiosuus
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  34,3
  Slummit, kaupunkiväestö
  56,3
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  1 412
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,08
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  345
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,686
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  32
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  35,23
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  93,6
  Indeksi (0-120)
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  13 913
  Sotilasmenot
  3,1
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  6,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  13,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  106
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  6,7
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,5
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  52
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  448
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  35
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  174
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  55
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  49,4
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  33,1
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  6
  År
  Peruskoulunkäynti
  61,2
  Prosenttiosuus
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  43,8
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  8,84
  Prosenttiosuus
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  11,0
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  9,6
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  15 334 336 144
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  827
  Primaarisektori
  38
  Prosent
  Sekundaarisektori
  22
  Prosent
  Tertiaarisektori
  38
  Prosent
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  12,7
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Mali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  637
  Henkilöä
  Väestömäärä
  19 107 706
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  165 428
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  17 593
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,427
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  38 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  53
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  51
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,39
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)