[[suggestion]]
Marokko

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Rabat

Etniset ryhmät

arabi-berberit 99,1 %, muut 0,7 %, juutalaiset 0,2 %

Kieli

arabia (virallinen kieli), berberimurteet, ranska usein liike-elämässä ja hallinnossa

Uskonto

islam 98,7 %; kristityt 1,1 %, juutalaisuus 0,2 %

BKT per asukas

7 857 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Marokko on Afrikan ainoa maa, joka sijaitsee sekä Välimeren että Tyynenmeren rannikolla. Sen pohjoispuolella on tärkeä Gibraltarin salmi, joka yhdistää kaksi merta toisiinsa ja erottaa maan Espanjasta.  Marokko on hyvin vuoristoinen, ja sen suuri pinta-ala käsittää vuorijonoja Atlas- ja Rif-vuoristoista.  Suurin osa väestöstä asuu vuorten pohjoispuolella, sillä maan etelä- ja kaakkoisosat kuuluvat Saharan autiomaahan eivätkä ole tuottavaa aluetta. Marokon sisällä on neljä Espanjalle kuuluvaa enklaavia eli erillisaluetta, jotka sijaitsevat pohjoisessa. Etelässä sijaitsee kiistelty Länsi-Saharan alue, entinen Espanjan siirtomaa, jonka Marokko liitti itseensä. Maan pääkaupunki on pohjoisessa sijaitseva Rabat, mutta suurin kaupunkikeskus on pääsatamakaupunki Casablanca.

Marokon ympäristöongelmat liittyvät liikalaiduntamisen ja -viljelyn aiheuttamaan aavikoitumiseen. Joillain alueilla eroosio on vähentänyt viljelymaiden tuottavuutta jo 50 %:lla. Tämän lisäksi osa maan niukoista vesivarannoista on saastunut eroosion, jätteiden ja viemäröinnin puutteiden vuoksi.

Ecoprint

1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Marokko, tarvitsisimme 1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Strategisen sijaintinsa vuoksi Marokko on ollut haluttu alue kautta historian. Foinikialaiset, roomalaiset, visigootit, vandaalit ja Bysantin kreikkalaiset ovat hallinneet aluetta, kunnes arabit miehittivät sen 600-luvulla jaa. ja toivat kulttuurinsa ja islaminuskon Marokkoon. Portugali onnistui saamaan havittelemansa ylivallan Tyynenmeren rannikkoalueilla 1400-luvulla, ja vasta 1830-luvulla Ranska osoitti kiinnostusta aluetta kohtaan ja kasvatti paikallista vaikutustaan. Marokko todettiin ranskalaisen vaikutuspiirin alaiseksi ja se liitettiin Ranskan ja Espanjan muodostamaan yhteishallintoon. Vuonna 1912 maasta tuli Ranskan protektoraatti.

Kansallismieliset liikkeet, pääosassa Istiqlal-puolue, muodostuivat Ranskan vallan aikana ja alkoivat kampanjoida itsenäisyyden puolesta toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1953 Ranska karkotti arvostetun sulttaanin Mohammed V:nja korvasi hänet epäsuositulla Mohammed Ben Arafalla. Tämä lisäsi ranskalaisen hallinnon vastustusta ja pakotti Ranskan antamaan Mohammed V:lle luvan palata maahan vuonna 1955, ja vuotta myöhemmin Marokko itsenäistyi. Useat espanjalaisalueet liitettiin tuoreeseen valtioon, kuten myös kansainväliseksi alueeksi julistettu Tangierin kaupunki.

Yhteiskunta ja politiikka

Marokko on jaettu 16 hallintoalueeseen, joita johtaa kuninkaan nimittämät kuvernöörit. Monarkilla on paljon valtaa parlamentin ja oikeuslaitoksen kustannuksella. Parlamentti on vuodesta 1996 ollut kaksikamarinen, jossa alahuoneen parlamentaarikot valitaan suorilla vaaleilla ja ylemmän kamarin parlamentaarikot erilaisten alueellisten ja paikallisten toimikuntien kautta. Parlamentin valtaoikeuksia on lisätty vuoden 1992 ja 1996 perustuslakiuudistuksissa. Kuningas Mohammed VI on valtakautensa alusta alkaen peräänkuuluttanut työllisyystilanteen, talouden ja infrastruktuurin parantamista. Hallitus onkin pannut alulle hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää koulutusta, asumista, liikenne- ja vesiverkostoa sekä investoida kasvavaan turismiin.

Marokon ulkosuhteita varjostaa kiista sen eteläpuolella sijaitsevasta Länsi-Saharan alueesta. Kansallismielinen liike Polisario julisti alueen itsenäiseksi Algerian avustuksella, mikä on kiristänyt Marokon suhteita naapurimaahan Algeriaan, vaikka täydet diplomaattisuhteet ovatkin säilyneet rikkoutumattomina. Länsi-Sahara on kansainvälisesti itsenäiseksi tunnustettu, mutta sen aluevaatimus vaatii Marokon hyväksynnän, jota se ei ole saanut. Marokossa Länsi-Saharaa kutsutaan vain maan eteläiseksi maakunnaksi.

Talous ja kaupankäynti

Marokon taloutta on viime vuosina luonnehdittu vakaaksi, matalan inflaation ja melko nopean kasvun taloudeksi. Viimeisimmät hallitukset ovat uudistaneet maata modernisoimalla rakenteita ja vapauttamalla kauppaa, minkä on tarkoitus luoda uusia työpaikkoja suureen työttömyysongelmaan: yleistyöttömyys on n. 10 % mutta kätkee sisäänsä kaupunkialueiden jopa 33 %:n nuorisotyöttömyyden. Vaikka Marokon talouskasvu on perinteisesti riippunut maatalouden vaatimasta sademäärästä, monipuolistuminen on tasapainottanut tilannetta viime vuosina. Yksityissektori on kasvanut, ja uudistamisohjelmat ovat poikineet lupaavia sijoituksia maahan. Yhteiskunnalliset uudistukset yhdessä hyvien sademäärien kanssa ovat kasvattaneet maataloutta jopa 20 % vuonna 2009, mutta suurin sektori ovat palvelualat, jotka tuottavat puolet bruttokansantuotteesta. Tärkeimpiä vientituotteita ovat vaatteet ja tekstiilit, elektroniikka, epäorgaaniset kemikaalit, mineraalit, lannoitteet, öljytuotteet, sitrushedelmät, kasvikset ja kala.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Marokko koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  1 884 890 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  1,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  8,90
  prosenttiosuus
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  56,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  13,1
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  59 864
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,74
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  207
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,979
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  43
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  43,98
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  74,0
  Indeksi (0-120)
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  3,2
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  3,9
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  2,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  23
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,6
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  73
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  121
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  14
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  32
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  99
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  91,2
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  69,4
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  11
  År
  Peruskoulunkäynti
  96,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  24,2
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  20,51
  Prosenttiosuus
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  68,8
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  38
  Prosenttiosuus
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  18,9
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  9,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  109 708 728 849
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  3 023
  Primaarisektori
  13
  Prosent
  Sekundaarisektori
  26
  Prosent
  Tertiaarisektori
  58
  Prosent
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  61,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Marokko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 832
  Henkilöä
  Väestömäärä
  36 191 805
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  9 982
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  6 779
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,667
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  75
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  70
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,21
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)