[[suggestion]]
Mauritania

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Noukachott

Etniset ryhmät

maurit, afrikkalaisia kansanryhmiä

Kieli

arabia, pulaari, soninke, wolof, ranska, hassaniyya (arabian murre)

Uskonto

Islam

Väkiluku

3,5 miljoonaa

BKT per asukas

3 853 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Mauritanian maaperä on erittäin kuivaa ja maassa on paljon aavikoita sekä muutamia vuoristoalueita. Saharan aavikko kattaa kaksi kolmasosaa maan pinta-alasta. Näillä aavikkoalueilla ei sada juuri koskaan ja niillä kasvaa vain joitakin harvalukuisia pensaita. Aavikkoalueet ovat hyvin harvaan asuttuja ja niiden lämpötilat vaihtelevat äärimmäisyyksistä toiseen: keskellä yötä lämpötila laskee nollaan ja päivisin se kohoaa jopa +50 asteeseen asti. Kauempana etelässä sijaitsevat Sahelin savanni ja Senegaljoki, ja alueet ovatkin jonkin verran hedelmällisempiä kuin pohjoispuolen valtavat aavikot. Mauritanian rannikolla ilmasto on lauhkeampi, mutta myös täällä sateet ovat hyvin vähäisiä ja alue harvaan asuttua. Mauritanian suurin ympäristöongelma on 1960- ja 70-lukujen kuivuusjaksojen jälkeen ollut aavikoituminen, jonka seurauksena yhä suuremmat määrät hedelmällistä maata joutuu hienojakoisen hiekan alle. Vähäisten metsien kontrolloimattomat hakkuut johtavat maaperän köyhtymiseen ja maakerrosten kulkeutumiseen pois tuulen mukana. Mauritaniassa on suuri puute puhtaasta vedestä. Vesipula johtuu sekä vähäisistä sateista että puuttuvasta jätevesien puhdistamisesta ja teollisuuden päästöistä.

Earth Ecoprint

1.3 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Mauritania, tarvitsisimme 1.3 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Noin 4000 vuotta sitten Saharan autiomaa oli hedelmällistä tasankoa, jonka eläimistö ja kasvillisuus oli rikasta ja alueella oli myös ihmisasutusta. Noin 200 eaa. Pohjois-Afrikasta saapuneet berberit asettuivat alueelle. Nykyisen Mauritanian eteläiset alueet kuuluivat 800-luvulla Malin ja Ghanan valtakuntiin, kun taas pohjoiset alueet liitettiin muslimien Almoravidin valtakuntaan. 1500-luvulla marokkolaiset joukot valtasivat suuren osaa maata, ja ne toivat maahan arabialaisen kielen, kulttuurin ja yhteiskuntajärjestelmän. Suurin piirtein samaan aikaan alkoivat eurooppalaiset suurvallat perustaa väliaikaisia kauppa-asemiaan Länsi-Afrikan rannikolle. Berliinin konferenssissa vuonna 1884 Ranska sai nykyisen Mauritanian ja Senegalin rannikkoalueen täysin omaan hallintaansa. Mauritaniasta tuli osa ranskalaista Länsi-Afrikan Liittoa (AOF) ja se itsenäistyi vuonna 1960. Vuonna 1975 Mauritania sijoitti joukkojaan Länsi-Saharaan estääkseen Marokkoa laajentamasta aluettaan etelään. Länsi-Saharan Polisarion vapautusliikettä vastaan käytyjen pitkien taistelujen ja vuoden 1978 vallankaappauksen jälkeen Mauritania vetäytyi Länsi-Saharasta. Seuraavien vuosikymmenten aikana maata johtivat epädemokraattiset alati vaihtuvat hallitukset, kunnes vuoden 2005 vallankaappauksessa tuolloinen hallitus pantiin viralta.

Yhteiskunta ja politiikka

Maan valtiomuoto on islamilainen tasavalta, jossa islam on valtionuskonto. Itsenäisyyden jälkeisen vuosikymmenen aikana presidentti Moktar Ould Daddahin PPM-puolue oli ainoa sallittu. Muut poliittiset puolueet sallittiin vasta vuonna 1991, ja ensimmäiset demokraattiset vaalit pidettiin vasta vuonna 2007. Presidentiksi valitun Sidi Ould Cheikh Abdallahin virkakausi päättyi sotilasvallankaappaukseen jo seuraavana vuonna. Vallankaappausta johtanut Mohamed Ould Abdel Aziz valittiin vaaleilla maan presidentiksi kesällä 2009 .

Poliittisia puoleita on lähes 30. Mauritanian politiikka on hyvin henkilökeskeistä. Tärkeintä ei ole se, mihin puolueeseen henkilö kuuluu, vaan mihin kansanryhmään hän kuuluu. Mauritanian yhteiskunta jakautuu arabialaisiin kansanryhmiin pohjoisosissa ja afrikkalaisiin eteläosissa. Arabit ovat perinteisesti sortaneet eteläisiä kansanryhmiä ja pitäneet näitä vuosisatojen ajan orjinaan. Orjien käyttö on yhä tavallista monilla alueilla, vaikka hallitus kielsi tämän käytännön niinkin myöhään kuin vuonna 1981. Vuonna 2015 Mauritania rankattiin maailman kärkeen orjien määrässä. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet maata orjien käytöstä ja muista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Maa on alikehittynyt ja sen väestö ei luota poliitikkoihinsa kymmenien vuosien epädemokraattisen hallinnoinnin jälkeen. Viime vuosien aikana hallitus on kohdellut islamilaisia ryhmittymiä kovalla kädellä pyrkien estämään militantin islamismin nousun.

Talous ja kaupankäynti

Mauritania on erittäin köyhä maa ja suurin osa sen asukkaista harjoittaa yksinkertaista maanviljelyä ja karjanpitoa. Maalla on kuitenkin runsaasti mineraalivaroja, ja se on rautamalmin toiseksi suurin tuottaja Afrikassa. Myös kultaa ja kuparia löytyy. Maalla on myös jonkin verran öljyä ja varsin runsaasti luonnonkaasua. Rannikkovedet arvioidaan maailman kalaisimmiksi. Talouden huonon hoidon ja vuosikymmeniä kestävien kuivuusongelmien takia maa on joutunut ottamaan suuria lainoja, ja Mauritanialla onkin ongelmia suurten ulkomaanlainojensa takia. 1980-luvulta lähtien maa on osallistunut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) uudistusohjelmiin. Suuri osa aiemmista valtion omistamista teollisuuslaitoksista on myyty yksityisille omistajille. Vaikka lainat ovat vähentyneet, on Mauritania yhä täysin riippuvainen ulkomaisista avustuksista. Ulkomaalaiset öljy-yhtiöt ovat kiinnostuneet Mauritanian rannikolla sijaitsevista mahdollisista öljyvarannoista ja ne ovat aloittaneet öljyntuotannon useilla eri kentillä. Vuonna 2006 maa aloitti ensimmäistä kertaa öljyn, kullan ja kuparin viennin, minkä johdosta bruttokansantuote (BKT) nousi liki 12 prosenttia yhden vuoden aikana.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mauritania koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  284 460 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  6,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  31,00
  prosenttiosuus
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  41,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  79,9
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  2 710
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,67
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  8
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,355
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  27
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  31,65
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  92,2
  Indeksi (0-120)
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  4,1
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  11,3
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  14,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  79
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  4,4
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  59
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  602
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  34
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  71
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  97
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  56,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  45,5
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  6
  År
  Peruskoulunkäynti
  75,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  31,4
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  25,17
  Prosenttiosuus
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  47,3
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  10,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  5 024 708 656
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  1 137
  Primaarisektori
  23
  Prosent
  Sekundaarisektori
  28
  Prosent
  Tertiaarisektori
  42
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  20,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Mauritania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  413
  Henkilöä
  Väestömäärä
  4 540 068
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  44 074
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  78 183
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,520
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  61
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  57
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,49
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)