[[suggestion]]
Meksiko

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

México

Etniset ryhmät

mestitsit 62 %, amerikanintiaanit 28 %, muut (lähinnä eurooppalaista alkuperää) 10 % (CIA World Factbook, 2012)

Kieli

espanja 92.7%, espanja ja alkuperäiskieli (kaksikielisiä) 5.7%, alkuperäiskielet 0.8%, ei tiedossa 0,8% (CIA World Factbook, 2005)

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 82,7 %, protestantit 8 % (helluntailaisia 1,6 %, Jehovan todistajat 1,4 %, muut 5 %), muut 1,9 %, ei tiedossa 2,7 %, ei uskontoa 4,7 % (CIA World Factbook, 2010)

Väkiluku

120 miljoonaa

Valtiomuoto

liitotasavalta

Pinta-ala

1 964 375 km2

Valuutta

Meksikon peso

BKT per asukas

17 275 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

16. syyskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Meksiko on pinta-alaltaan maailman 14. suurin maa. Yli puolet siitä sijaitsee yli 1 000 metriä merenpinnan yläpuolella. Ilmasto vaihtelee rannikon trooppisesta ja subtrooppisesta ylängön lauhkeaan. Pääkaupunki Mexico City sijaitsee 2 300 metrin korkeudessa alueella, jolla on suuria tulivuoria. Maan keskiosa on ylänköä, joka rajoittuu Läntisen Sierra Madren vuoristoon lännessä ja Itäiseen Sierra Madreen idässä. Vaikka puolet Meksikosta on aavikkoa, siellä on myös metsäisiä vuoristoja, hedelmällisiä laaksoja sekä suuria sademetsäalueita.  

Meksikossa esiintyy usein poikkeuksellisia luonnonoloja kuten maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä. Lisäksi massa on muutamia aktiivisia tulivuoria ja rannikoilla on olemassa tsunamivaara. Meksikossa on paljon ympäristöongelmia mm. metsien hakkuiden sekä ilman ja vesistöjen saastumisen vuoksi. Erityistä huolta valtiolle aiheuttaa metsäkato ja puhtaan veden puute. 

Earth Ecoprint

1.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Meksiko, tarvitsisimme 1.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Meksikon alueen historia alkaa jo 20 000 vuoden takaa. Olmeekit olivat alueen ensimmäinen merkittävistä korkeakulttuureista. Vuoden 1000 eaa. tienoilla maan keskiosissa oli mm. edistynyttä arkkitehtuuria. Olmekkien jälkeen Meksikoa asuttivat eri aikoina eri intiaanikansat. Viime vuosisatojen aikana maata ovat valloittaneet niin espanjalaiset, yhdysvaltalaisten kuin ranskalaistitkin. Eurooppalaisten valloitukset alkoivat vuonna 1519, kun espanjalaiset konkistadorit Hernán Cortésin johdolla tulivat Meksikon alueelle ja tekivät siitä Espanjan siirtomaan – aina Meksikon itsenäistymiseen 1821 saakka. Vuonna 1845 Yhdysvallat vaati itselleen Texasin aluetta, joka kuului tuolloin Meksikolle. Maiden välille syttyi sota, jonka seurauksena Meksikon pinta-ala pieneni puoleen. 

1860-luvulla ranskalaiset valloittivat Meksikon, mutta vetäytyivät maasta Yhdysvaltojen painostuksen alla muutamaa vuotta myöhemmin. Poliittisesti olot eivät kuitenkaan tasaantuneet, sillä Meksiko ajautui pian diktatuuriin. Levottomuus puhkesi suureksi Meksikon vallankumoukseksi, joka alkoi vuonna 1910 ja jatkui 10 vuoden ajan. Vallankumous sai alkunsa diktatuurin vastustamisena, mutta siitä tuli taistelu sosiaalisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. 1940-luvulla olot Meksikossa alkoivat tasaantua sekä poliittisesti että taloudellisesti.
 Käytännössä koko 1900-luvun Meksiko oli vahvasti yksipuoluemaa. Taloudellista nationalismia ajaneellaPartidoRevolucionarioInstitucionalilla (PRI) oli lähes ”yksioikeus” presidentin virkaan 71 vuotta. Vuoden 2000 presidentinvaalit olivat käännekohta maan historiassa, sillä vaalit voitti kristillisdemokraattinen PAN-puolue (PartidoAccionNacional). Presidentti Vicente Fox Quesada lupasi taistella korruptiota vastaan ja lisätä alkuperäiskansan, intiaanien itsehallintoa. 

Yhteiskunta ja politiikka

Meksiko on liittovaltio, joka koostuu 31 osavaltiosta ja pääkaupungin hallintoalueesta. Valtion päämies on suorilla vaaleilla kuudeksi vuodeksi valittava presidentti, jota ei voi valita uudelleen. Presidentti on maan poliittinen johtohahmo, hän nimittää hallituksen ja on sekä hallinnon että armeijan päällikkö. Myös vuonna 2006 valittu Felipe Calderón oli PAN-puolueesta. Hän voitti vain 0,57 prosentin erolla vasemmiston ehdokkaan. 
Vuoden 2012 vaaleissa selkeä voittaja oli jälleen PRI. Enrique Peña Nieto valittiin presidentiksi, ja PRI sai selkeän enemmistön myös parlamenttivaaleissa. 

Parlamentti on kaksikamarinen ja koostuu 500-jäsenisestä edustajainhuoneesta (Cámara de Diputados) sekä 128-jäsenisestä senaatista (Cámara de Senadores). Molemmat valitaan suorilla kansanvaaleilla, edustajainhuoneen jäsenet kolmeksi ja senaatin kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Kummankaan jäseniä ei voida valita toiselle kaudelle. 
 

Laajalle levinnyt järjestäytynyt rikollisuus näkyy Meksikon turvallisuustilanteessa. Rikollisuus ja väkivaltaisuudet ovatkin melko yleisiä Meksikossa. Erityisesti huumekauppa ja siihen liittyvä väkivalta ovat maassa todella suuria ongelmia. Keskenään taistelevilla huumekartelleilla on paljon valtaa niin paikallisesti kuin maanlaajuisesti. Presidentti Caldéronin kaudella aloitetussa huumeiden vastaisessa taistelussa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Turvallisuustilanteen vakauttaminen on myös nykyhallinnon isoimpia haasteita.  Myös korruptio on laajalle levinnyt, eikä tehoton oikeusjärjestelmä ole saanut sitä kuriin. Suuret tuloerot näkyvät meksikolaisessa yhteiskunnassa selvästi. Lähes puolet väestöstä elää köyhyydessä samalla kun eliitti rikastuu. Koko historiansa ajan Meksikolla on ollut ongelmia etenkin alkuperäisväestön kansalaisoikeuksien suojelemisessa, myös sananvapaus on kyseenalaista. Muita ongelmia ovat työttömyys ja väestön pakkautuminen suuriin kaupunkeihin. 
Laillinen ja laiton työperäinen maahanmuutto Yhdysvaltoihin on suurta: arviolta joka 10. meksikolainen asuu Yhdysvalloissa. Meksikossa ei ole valtionuskontoa, mutta katolisella kirkolla on yhteiskunnassa vahva vaikutus. 

Talous ja kaupankäynti

Meksikon talous on kasvanut tasaisesti vuosien varrella. Päävientituotteita ovat moottoriajoneuvot, öljy, tietoliikennelaitteisto ja ajoneuvojen osat. Vienti muodostaa yli 30 prosenttia maan BKT:stä. 
Palveluala (mm. kauppa, turismi) on suurin työllistäjä (62 %), teollisuuden palveluksessa on 24 % ja maataloudessa 13,4 %.
 Meksiko on 1990-luvun lopulta lähtien muuttunut säädellystä taloudesta vapaaksi markkinataloudeksi, ja sillä on huomattava määrä vapaakauppasopimuksia. Yhdysvaltojen talouden kehitys vaikuttaa voimakkaasti Meksikoon, sillä noin 80 % sen viennistä ja puolet tuonnista koostuu Yhdysvaltojen kanssa käydystä kaupasta. Vuonna 2009 Meksikon talous kärsi vuoden 2008 finanssikriisistä. Talous elpyi kuitenkin nopeasti ja lähti nousuun vuonna 2010. Maalle ongelmia aiheuttavat suuret tuloerot, ja noin puolet väestöstä elää köyhyydessä. 

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Meksiko koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  737 480 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  2,5
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  43,60
  prosenttiosuus
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  77,8
  Slummit, kaupunkiväestö
  11,1
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  480 271
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  3,87
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  37
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,583
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  28
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  46,78
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  71,5
  Indeksi (0-120)
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,5
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  3,8
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  1,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  13
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,1
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  77
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  42
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  8
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  63
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  22
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,1
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  94,9
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  95,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  36,3
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  42,60
  Prosenttiosuus
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  42,6
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  45
  Prosenttiosuus
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  9 677
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  8,4
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  3,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  1 150 887 823 404
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  8 910
  Primaarisektori
  3
  Prosent
  Sekundaarisektori
  34
  Prosent
  Tertiaarisektori
  62
  Prosent
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  63,9
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Meksiko

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  2 872
  Henkilöä
  Väestömäärä
  130 759 074
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  96 763
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  19 385
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,774
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  345 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  80
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  75
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,60
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)