[[suggestion]]
Mikronesia

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Palikir

Etniset ryhmät

chuukit 48,8 %, ponapet 24,2 %, kosraelaiset 6,2 %, yapilaiset 5,2 %, yapin ulkosaarilla asuvat ryhmät 4,5 %, aasialaiset 1,8 %, polynesialaiset 1,5 %, muut 6,4 %, tuntematon 1,4 %

Kieli

englanti (virallinen), chuuk, kosrea, ponape, yap, ulithi, woleai, nukuoro, kapingamarangi

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 52,7 %, protestantit 41,7 %, muut 3,8 %, määrittelemättömät/ei uskontoa 0,8 %

Väkiluku

106 000

Pinta-ala

702 km2

Valuutta

Yhdysvaltojen dollari

BKT per asukas

3 509 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

10. toukokuuta

Muut maasivut

Maantiede

Mikronesian liittovaltio koostuu 607 saaresta, jotka sijaitsevat laajalle alueelle levittäytyvässä Karoliinien saariryhmässä, Filippiinien itäpuolella. Saaret jaetaan neljään ryhmään (Yap, Chuuk, Ponape ja Kosrae), jotka ovat Mikronesian liittovaltion osavaltoita. Pääkaupunki Palikir sijaitsee suurimmassa saariryhmässä Ponapessa. Lähes kaikki saaret ovat atolleja tai koralliriuttoja, jotka ovat muodostuneet merenalaisten vuorenhuippujen päälle, usein tulivuorenpurkausalueille. Alueen ilmasto on trooppinen ja tasaisen lämmin ympäri vuoden. Sademäärät ovat suuria, ja Ponape on tunnettu eräänä maailman kosteimmista paikoista 8,4 metrin vuosittaisella sademäärällään. Kuivuutta esiintyy siitä huolimatta, erityisesti El Niño -ilmiön vaikuttaessa läntisellä Tyynellämerellä – El Niñon aikana pohjavesivarannot voivat huveta kriittisen pieniksi. Trooppiset myrskyt uhkaavat erityisesti matalapintaisia atolleja.

Nimi Mikronesia voi viitata myös laajempaan läntisen Tyynenmeren alueeseen, jossa Mikronesian liittovaltio sijaitsee yhdessä kuuden muun valtion kanssa.

Historia

Mikronesialaisten esi-isät asettuivat Karoliineille yli 4000 vuotta sitten. Päälliköiden johtamat heimot muuttuivat pikkuhiljaa keskitetymmiksi uskonnollisiksi hallintoalueiksi, joista tärkeimmät olivat Yapin ja Ponapen saariryhmissä. Portugalilaiset löysivät tiensä saarille etsiessään maustesaaria 1500-luvulla, ja espanjalaiset saapuivat pian heidän jälkeensä perustaen alueelle hallinnon. Valta siirtyi Saksalle vuonna 1899 ja Versailles’n rauhansopimuksen myötä japanilaisille vuonna 1919. Toisen maailmansodan jälkeen saarista tuli osa YK:n Tyynenmeren saarten luottamusaluetta, jota Yhdysvallat hallinnoi. Neljä alueen saariryhmistä ratifioi uuden perustuslain vuonna 1979 ja muodostivat Mikronesian liittovaltion. Naapurisaarialueet Palau, Marshallinsaaret ja Pohjois-Mariaanit päättivät olla osallistumatta valtion muodostukseen ja jäivät erillisiksi alueikseen. Vuodesta 1986 Mikronesia on ollut Yhdysvaltojen liitännäisvaltio.

Yhteiskunta ja politiikka

Mikronesia on liittovaltio, mutta keskushallinnon asema on heikko. Jokaisella neljällä osavaltiolla on laaja itsehallinto. Perustuslaki erottelee vallankäytön ja takaa ihmisoikeudet. Maan yksikamarisessa kongressissa on 14 kansanäänestyksellä valittavaa jäsentä. Heistä neljä valitaan edustamaan kutakin osavaltiota neljäksi vuodeksi, ja loput 10 valitaan kaksivuotiselle kaudelle edustamaan asukasmäärän perusteella jaettuja vaalipiirejä. Kongressi valitsee presidentin ja varapresidentin neljäksi vuodeksi osavaltiosenaattorien joukosta. Kongressissa ei ole muodollisia poliittisia puolueita, ja sillä on verrattain vähän valtaa paikallisissa asioissa, kuten budjeteissa, joista osavaltiot päättävät itse.

Talous ja kaupankäynti

Mikronesian talous on riippuvainen Yhdysvaltojen antamasta tuesta. Yhdysvaltain kanssa tehty sopimus takaa maalle n. 100 miljoonan dollarin vuosituen vuoteen 2024 saakka.
 Liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset työllistävät puolet työvoimasta. Vaateteollisuus  työllistää 500 ihmistä ja on siten maan suurin yksityisyrittäjyyden haara. Muiden elinkeinojen, kuten maanviljelyn ja kalastuksen, arvellaan tuottavan noin 25 % bruttokansantuotteesta, mutta tilastot ovat puutteellisia. Yhdysvallat ja Aasian kehityspankki laativat maalle 1990-luvun alussa taloudenkehitysohjelman, jonka yhtenä tehtävänä on pienentää valtion roolia työnantajana ja tukea yksityisyrittäjyyttä. Suosituksina oli myös panostaa kala- ja matkailutalouteen, jotka Mikronesian alueella ovat erityisen potentiaalisia tulonlähteitä. Maan kehitystä rajoittavat kuitenkin syrjäinen sijainti, saariston pirstaleinen koostumus ja heikko infrastruktuuri.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mikronesia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  98 020 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  16,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  41,20
  prosenttiosuus
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  66,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  150
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,45
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  Puuttuva tieto
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  Puuttuva tieto
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  74,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  32
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  3,1
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  69
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  211
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  17
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  44
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  165
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  Puuttuva tieto
  År
  Peruskoulunkäynti
  84,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  0,00
  Prosenttiosuus
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  336 427 500
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  3 188
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  6
  Prosent
  Tertiaarisektori
  67
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  Puuttuva tieto
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Mikronesia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Väestömäärä
  531 996
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,627
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  70
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  68
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)