[[suggestion]]
Moldova

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Chişinău

Etniset ryhmät

moldovalais-romanialaiset 78,2 %, ukrainalaiset 8,4 %, venäläiset 5,8 %, gagauzit 4,4 %, bulgarialaiset 1,9 %, muut 1,3 %

Kieli

moldova (virallinen, lähes identtinen romanian kielen kanssa), venäjä, gagauzi (turkkilainen murre)

Uskonto

ortodoksit 98 %, juutalaiset 1,5 %, baptistit ja muut 0,5 %

Väkiluku

3,5 miljoonaa

Pinta-ala

33 846 km2

Valuutta

Moldovan leu

BKT per asukas

5 332 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

27. elokuuta

Muut maasivut

Maantiede

Moldova on pieni sisämaa, vaikka se sijaitseekin lähellä Mustaamerta. Sen läntisen rajan piirtää Prut-joen uoma, joka yhtyy Tonavaan ennen rannikkoa. Idässä maan halki virtaa Dniester-joki, johon laskee useita pienempiä jokia. Maa on pinnanmuodoiltaan kumpareinen, joskin korkein kohta on vain 430 metrin korkeuteen kohoava Bălăneşti-kukkula. Mäet ovat osa Moldovan ylänköä, joka lasketaan Karpaattien vuoriston reuna-alueeksi. Pääkaupunki Chişinău sijaitsee keskellä valtiota, ja muita tärkeitä kaupunkeja ovat muun muassa Tiraspol, Bălţi, Bender ja Comrat, joka on Gagauzian itsehallinnollisen alueen keskuskaupunki.

Moldovan luonto kärsii maataloudessa käytettävistä myrkyllisistä kemikaaleista, joista osa on kiellettyjä aineita kuten DDT, joka on saastuttanut pohjavesivarantoja. Kehnot viljelysmenetelmät ovat köyhdyttäneet maaperää laajoilla alueilla. Vaikka maassa on luonnonsuojelualueita, joitakin eliölajeja uhkaa sukupuutto.

Earth Ecoprint

1.1 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Moldova, tarvitsisimme 1.1 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Moldovan tasavalta sijaitsee suurimmaksi osaksi muinaisen Bessarabian alueella, ja sen strateginen sijainti on tehnyt siitä historiassa paitsi tärkeän kulkuväylän myös sotatantereen Aasian ja Etelä-Euroopan välillä. Kreikkalaiset, roomalaiset, hunnit ja bulgaarit ovat hallinneet aluetta, josta 1200-luvulla tuli osa Mongolian suurvaltaa. 1300-luvulla Moldova oli itsehallinnollinen ruhtinaskunta Tapani Suuren alaisuudessa, kunnes Turkin osmanit (ottomaanit) valtasivat maan 1500-luvulla. Venäjä hallitsi aluetta voitettuaan sen sodassa turkkilaisilta, ja Romania valloitti Venäjän hallitseman Bessarabian saavutettuaan itsenäisyyden vuonna 1878 mutta joutui luovuttamaan sen Neuvostoliitolle vuonna 1940. Neuvostoliitto perusti Moldovan sosialistisen tasavallan osaksi Itä-Euroopan sosialistisia kansandemokratioita. Romania pyrki saamaan alueen takaisin ja liittoutui saksalaisten kanssa toisessa maailmansodassa. Bessarabian juutalaisia alettiin karkottaa Transnistrian keskitysleireille heti joukkojen miehitettyä alueen. Vain harvat 185 000 leireille karkotetuista juutalaisista olivat selvinneet elossa, kun Neuvostoliitto miehitti alueen uudelleen vuonna 1944.

Vuonna 1990 Moldovan neuvostotasavallan korkein neuvosto valitsi presidentiksi entisen kommunistipuolueen jäsenen Mircea Snegurin, joka kannatti Moldovan itsenäisyyttä ja pyrki saamaan länsimaiden tunnustuksen. Seuraavana vuonna neuvosto muutti nimensä Moldovan tasavallan parlamentiksi, ja itsenäisyys Neuvostoliitosta julistettiin.

Yhteiskunta ja politiikka

Moldovalla on yksikamarinen parlamentti, jossa istuu 101 listaäänestyksellä valittua edustajaa nelivuotisella parlamenttikaudella. Parlamentti nimittää presidentin 3/5 enemmistöllä.  
Moldovan siirtyminen demokratiaan itsenäistymisen jälkeen ei sujunut ongelmitta: parlamentti oli tehoton ja maassa velloi separatistiliikkeitä. Toinen niistä julisti venäläis-ukrainalaisenemmistöisen Transnistrian alueen omaksi tasavallakseen ja toinen vaati turkinkieliselle Gagauzin alueelle lisää valtaa. Gagauzin konflikti saatiin ratkaistua itsehallintoa lisäämällä, mutta kysymys Transnistriasta on yhä  tulenarka. Alueella järjestettiin kiistanalainen kansanäänestys Venäjään liittymisestä vuonna 2006. Liittymistä kannatti 97 prosenttia äänestäneistä. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ ei tunnusta vaalia eikä sen tulosta. 


Moldova solmi kesällä 2014 assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa. Maa on jakautunut kahteen leiriin: EU-lähentymisen ja Venäjään suuntautumisen kannattajiin. Parlamenttivaaleissa marraskuussa vuonna 2014 saivat kolme EU-myönteistä puoluetta enemmistön 55–46. Suurimmaksi puolueeksi nousi Venäjään suuntautumista kannattava venäjän kielisten sosialistinen puolue 25 paikallaan ja sen liittolainen, kommunistinen puolue 21 sai paikkaa. Toiseksi suurin oli EU-myönteinen liberaali-demokraattinen puolue 23 paikallaan. Sen liittolaiset demokraattinen puolue 19 ja liberaalipuolue 13 paikkaa. 
Kolme pro-EU puoluetta ei kuitenkaan pystynyt muodostamaan yhteistä hallitusta, vaan liberaali-demokraattinen ja demokraattinen puolue muodostivat vähemmistöhallituksen helmikuussa 2015, neljä kuukautta vaalien jälkeen. Chiril Gaburicin johtama hallitus sai parlamentin hyväksynnän kommunistipuolueen tuella. 
Hallituksen muodostamisen jälkeenkin poliittinen tilanne Moldovassa on jännittynyt.

Transnistriassa on jo vuosia ollut Venäjän joukkoja, ja viime aikoina myös Gagauzin alueen separatistit ovat ilmoittaneet halunsa lähestyä Venäjää. Ukrainan kriisin pelätään leviävän myös Moldovaan.
 Vaikka työttömyys on verraten pientä (5,6 % v. 2013), on maassa köyhiä yli 20 % väestöstä. Keskipalkka on n. 200 € kuussa. Köyhyys on yksi syy siihen, että maassa esiintyy ihmiskauppaa. Korruptio on laajalle levinnyttä.

Talous ja kaupankäynti

Moldova on Euroopan köyhimpiä valtioita. Palvelut  työllistävät n. 60 %, maatalous 27 %  ja teollisuus 13 % työvoimasta. Maaperä on Euroopan hedelmällisintä, mutta maanviljely aika tehotonta vanhanaikaisten koneiden takia ja lannoitteiden puutteen vuoksi. Maan talous nojaa kuitenkin paljolti maatalouden tuotteisiin, viiniin, vihanneksiin, hedelmiin ja tupakkaan. Näiden tuotteiden ansiosta talouskasvu on ollut suotuisaa viime vuosina, joskin kokenut kolauksen Venäjän asettamien kauppapakotteiden vuoksi. Se on kieltänyt moldovalaisten viinien ja muidenkin maataloustuotteiden tuonnin. Venäjä haluaa Moldovan mukaan perustamaansa Euraasian unioniin.
 Moldovalla ei ole juuri omia energiavaroja, vaan se tuo lähes kaiken tarvitsemansa energian Venäjältä ja Ukrainasta. Venäjän nostettua Moldovalle elintärkeän kaasun hintaa, on maa velkaantunut kaasuntuottaja Gazpromille miljardeja. 
Ulkomailla asuu arviolta miljoona moldovalaista, ja heidän lähettämillään rahoilla on suuri merkitys Moldovan taloudelle. Vuonna 2014 rahalähetysten arvioitiin olleen n. 35 % Moldovan BKT:sta.  Yli 60 %  tuli Venäjällä työskenteleviltä moldovalaisilta.
 EU:n kanssa solmitun vapaakauppasopimuksen odotetaan tuovan maahan investointeja ja lisäävän vientiä EU:n alueella. Noin puolet Moldovan viennistä suuntautuu jo nyt EU-maihin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Moldova koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  241 030 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,2
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  9,60
  prosenttiosuus
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  46,9
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  4 932
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,39
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  585
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,939
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  33
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  31,21
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  69,5
  Indeksi (0-120)
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,4
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  1,9
  Prosenttiosuus
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  16
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,2
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  70
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  28
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  12
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  27
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  95
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,5
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  99,1
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  12
  År
  Peruskoulunkäynti
  86,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,7
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  22,77
  Prosenttiosuus
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  70,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  12,3
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  3,4
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  8 128 493 432
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  2 290
  Primaarisektori
  12
  Prosent
  Sekundaarisektori
  19
  Prosent
  Tertiaarisektori
  68
  Prosent
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  76,1
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Moldova

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  149
  Henkilöä
  Väestömäärä
  4 041 065
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  5 768
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  482
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,700
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  73
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  66
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,53
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)