[[suggestion]]
Mongolia

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Ulan Bator

Etniset ryhmät

mongolit (enimmäkseen halhat) 94,9 %, turkkilaiset (enimmäkseen kazakit) 5 %, muut (sis. kiinalaiset ja venäläiset) 0,1 %

Kieli

halha-mongoli 90 %, turkki, venäjä

Uskonto

lamalaiset 50 %, shamanistit ja kristityt 6 %, muslimit 4 %, ei uskontoa 40 %

Väkiluku

2,9 miljoonaa

Pinta-ala

1 564 115 km2

Valuutta

Tögrög

BKT per asukas

12 252 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

11. heinäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Maailman suurin sisämaan valtio Mongolia sijaitsee Aasiassa Venäjän ja Kiinan välissä. Se on valtaosin ylänköä, ja äärilännessä Mongolian Altai-vuoristo kohoaa korkeimmillaan 4374 metriin. Maan eteläosaa peittää Gobin kivikkoinen hiekka-aavikko, jonka pinnan alta muutaman metrin syvyydestä on löydetty laajoja vesivarantoja. Mongoliassa vallitsee kuiva mannerilmasto, jossa vuodenaikojen väliset lämpötilaerot ovat suuret ja sademäärä vähäinen.

Maan ympäristöongelmia ovat saasteet ja eroosio. Useat tehtaat, voimalaitokset ja kodit polttavat pehmeää kivihiiltä, mikä on saastuttanut voimakkaasti teollistuneen pääkaupungin Ulan Batorin ympäristöä. Paikoin holtiton kaivostoiminta käyttää myrkyllistä elohopeaa. Mongolian vesivarat ovat hyvin rajalliset, joten veden saastuminen nousee helposti vakavaksi ongelmaksi. 77 %:lla kaupunkilaisista ja 30 %:lla maalla asuvista on puhdasta vettä käytettävissään. Liikalaiduntaminen suhteellisen pienillä laidunkelpoisilla mailla kuluttaa maaperää tuhoamalla metsiä ja laajentaa Gobin autiomaata. Maan hallitus on alkanut panostaa kestävään energiaan, jottei maa olisi riippuvainen venäläisten voimalaitoksien energiasta.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.3 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Mongolia, tarvitsisimme 5.3 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ennen yhdentymistä valtakunnaksi mongolit elivät hajanaisissa heimoissa, jotka sotilasjohtaja Temüjin yhdisti yhtenäiseksi valtioksi vuonna 1206. Hänestä tuli Tšingis-kaani, jonka alaisuudessa valtakunta kasvoi Keltaiseltamereltä Kaspianmerelle ulottuvaksi imperiumiksi. Hänen seuraajiensa jatkamien valloitussotien jälkeen 1200-luvun lopulla valtakunta oli laajimmillaan historian suurin yhtenäinen maa, kun siihen liitettiin vielä Kiina ja Venäjä. Suuri valtio koostui käytännössä kuitenkin lähes itsenäisistä kaanikunnista. Kiinassa mongolivalta (Yuan-dynastia) joutui väistymään Ming-dynastian alettua 1368, jota seuraavan mantšujen Qing-dynastian aikana Mongolia jaettiin kahdeksi Kiinan maakunnaksi, Ulko- ja Sisä-Mongoliaksi vuonna 1686. 
Kiinan keisarivallan luhistuttua Ulko-Mongolia itsenäistyi Venäjän tuella vuonna 1911, mutta liitettiin jälleen osaksi Kiinaa, kun neuvostovallankumous oli heikentänyt venäläisten vaikutusta Mongoliassa. Neuvostoliitto voimistui pian jälleen, ja Mongoliasta tehtiin sosialistinen kansantasavalta vuonna 1924. Alkuvaikeuksien jälkeen yhteiskunnalliset ristiriidat jäivät vähäisiksi, ja maatalouden ja tuotantokarjan kollektivisointi sekä asutusuudistukset toteutettiin ilman vastarintaa.


Mongolia oli Neuvostoliiton ohjailtavissa vuoteen 1990, ja vain kommunistipuolue MPRP oli sallittu. Neuvostoliiton perestroika-uudistus ja demokratiavaatimukset Itä-Euroopassa heijastuivat myös Mongoliaan. Rauhallisesti sujuneessa vallankaappauksessa kommunistipuolueen yksinvalta lakkautettiin, ja maassa pidettiin ensimmäiset monipuoluevaalit 1990. Kommunistit kuitenkin voittivat vaali. Uusi demokraattinen parlamentti Hural laati perustuslain, joka astui voimaan vuonna 1992. Se takasi perusvapaudet ja poliittisen järjestelmän toiminnan valtiossa, joka muutettiin kansantasavallasta tasavallaksi. Kommunistit voittivat parlamenttivaalit myös 1992, mutta seuraavat vaalit 1996 voitti demokraattinen oppositio, joka oli erityisesti nuorten suosiossa. Uusi hallitus kamppaili vakavien talousvaikeuksien kanssa, sillä Neuvostoliiton hajoamisen myötä sen aiempi runsaskätinen tuki Mongolialle oli lakannut. Elintaso maassa romahti, ja kansa äänesti kommunistipuolueen taas valtaan vuonna 2000. Seuraavissa vaaleissa 2004 se menetti paikkoja, ja hallitusvalta jaettiin kommunistien ja demokraattisen opposition kesken.

Yhteiskunta ja politiikka

Mongolian parlamentti on yksikamarinen, jonka 76 jäsentä valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, eikä sitä voida hajottaa ennen seuraavia parlamenttivaaleja. Maan päämies on presidentti, joka on myös puolustusvoimien ja kansallisen turvallisuusneuvoston päämies. Myös presidenttikausi on nelivuotinen. Vuonna 2009 maan presidentiksi valittu Tsakhia Elbegdorj on Mongolian ensimmäinen valtiojohtaja, jolla ei ole kommunistista taustaa. Kommunistinen puolue muutti nimensä Kansan vallankumouksellisesta puolueesta Kansan puolueeksi 2010. 
Kommunistien ja Demokraattisen puolueen hallitusyhteistyö kesti vuoden 2012 vaaleihin saakka. 
Nimensä muuttanut kommunistipuolue kärsi murskatappion, ja hallituksen sai johtaakseen Demokraattinen puolue. 
Mongolia on kaupungistunut vauhdilla, ja noin 60 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa. Silti joka kolmas mongolialainen elää yhä perinteistä liikkuvaa paimentolaiselämää jurtissa asuen. Mukana liikkuvia eläimiä ovat useimmiten vuohet ja lampaat, vähemmässä määrin lehmät, hevoset, jakit ja kamelit.
 Puolet kansasta on buddhalaisia, mutta 40 prosenttia ei tunnusta mitään uskontoa.

Talous ja kaupankäynti

Taloustoiminta Mongoliassa on perinteisesti perustunut paimentolaisuuteen ja maanviljelykseen. Maassa on laajoja mineraaliesiintymiä (kuparia, hiiltä, molybdeeniä, tinaa, volframia ja kultaa), joiden ympärille keskittyvät prosessit ovat iso osa maan teollisuutta. 2000-luvulla mineraaliesiintymiä ryhdyttiin hyödyntämään kasvavalla vauhdilla, ja tämä ”kaivosbuumi” on nostanut maan vuosittaisen talouskasvun lähes kymmeneen prosenttiin. Maan luonnonvarat ovat tuoneet maahan ulkomaisia investointeja ja yrityksiä. Mongoliasta tuli virallisesti myös öljyntuottajamaa vuonna 2010. Öljy- ja kaasuvarat ovat huomattavat, mutta maa ei itse kykene vielä jalostamaan öljyä, vaan se  ostaa 75 prosenttia öljyjalosteista Venäjältä.
 Maatalous edustaa noin viidesosaa bruttokansantuotteesta, mutta sen lisäksi tärkeitä aloja ovat kaivosteollisuus, kauppa, palvelut sekä liikenne- ja kommunikaatioteollisuus. Naapurimaiden taloustoiminta vaikuttaa voimakkaasti myös Mongolian talouteen. Kiina on sen tärkein vientikumppani ja ostaa valtaosan metalliraaka-aineista. Perinteiden ja luonnonkauneutensa vuoksi Mongolian turismi on kasvussa. Työttömyys maassa on 10 prosentin alapuolella.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mongolia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  763 920 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,5
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  21,60
  prosenttiosuus
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  67,6
  Slummit, kaupunkiväestö
  42,7
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  20 840
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  7,13
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,821
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  37
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  29,51
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  54,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  0,7
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  18,7
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  1,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  17
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  69
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  35
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  9
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  27
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  428
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  98,5
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  98,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  14
  År
  Peruskoulunkäynti
  97,9
  Prosenttiosuus
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  45,4
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  17,11
  Prosenttiosuus
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  14,5
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  6,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  11 433 635 876
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  3 717
  Primaarisektori
  10
  Prosent
  Sekundaarisektori
  38
  Prosent
  Tertiaarisektori
  47
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  23,7
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Mongolia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  9
  Henkilöä
  Väestömäärä
  3 121 772
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  6 403
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  9
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,741
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  73
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  65
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,29
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)