[[suggestion]]
Mosambik

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Maputo

Etniset ryhmät

afrikkalaiset 99,66 % (makuat, shangaanit, lomwet, senat ja muut), eurooppalaiset 0,06 %, euroafrikkalaiset 0,02 %, intialaiset 0,08 %

Kieli

makua 26,1 %, Tsonga 11,3 %, portugali 8,8 % (virallinen, toisena kielenä 27 %:lla väestöstä), lomwe 7,6 %, sena 6,8 %, echuwabo 5,8 %, muut mosambikilaiset kielet 32 %, muut ulkopuoliset kielet 0,3 %, ei määritelty 1,3 %

Uskonto

katolilaiset 23,8 %, muslimit 17,8 %, siionilaiskristityt 17,5 %, muut 17,8 %, ei uskontoa 23,1 %

Väkiluku

24 000 000

BKT per asukas

1 217 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Lähes puolet Mosambikista on rannikkoalankoa, joka kohti länttä kohoaa korkeammaksi tasangoksi. Korkeimmat vuoret ovat Namuli (2419 m) ja Binga (2436 m) Zimbambwen rajalla. Tärkeimmät joet ovat maan läpi Intian valtamereen laskeva Sambesi, Limpopo etelässä, Save sisämaassa ja Lugenda pohjoisessa. Maan suurin järvi on purjehduskelpoinen Njassajärvi länsirajalla. Lukuisten jokilaaksojen ja suistojen maaperä on hedelmällistä, maanviljelyyn soveltuvaa ravinnemaata, mutta Etelä- ja Keski-Mosambikissa on paikoin hiekkaista ja kuivaa.

Maan ympäristöongelmat ovat lukuisat. Tulvat ja kuivuus yhdistettynä sisällissotaan tekivät 90-luvulla tehdyn YK:n raportin mukaan ihmisistä kaikkein uhatuimman eliölajin Mosambikissa. Myös maan metsät olivat vaarassa, mutta laajojen uudelleenistutusprojektien seurauksena eroosiota on saatu hillittyä. Puhdasta vettä ei ole kaikille, ja maatalous käyttää 89 % maan vesivarannoista.

Ecoprint

0.5 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Mosambik, tarvitsisimme 0.5 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia


Ennen bantujen kansainvaellusta Mosambikin ensimmäiset asukkaat olivat saneja. Kun portugalilaiset ensimmäisinä eurooppalaisina saapuivat Mosambikiin vuonna 1498, sen rannikoilla ja saarilla oli jo vuosisatoja ollut arabialaisia kauppasiirtokuntia. Portugalilaiset kasvattivat vaikutustaan alueella, vaikka aluksi hallinto keskittyikin yksittäisiin itsenäisiin kauppapaikkoihin. Siirtokunnat oli kuitenkin suunniteltu hyödyttämään vain emämaita, joten paikallinen infrastruktuuri ei kehittynyt.
Toisen maailmansodan jälkeen monet Afrikan maat itsenäistyivät. Portugali päätti kuitenkin pitää kiinni siirtomaistaan merentakaisina maakuntina. Mosambikin itsenäisyyspyrkimykset kasvoivat nopeasti, ja vuonna 1962 perustettiin vasemmistolainen vastarintaliike Frelimo, joka aloitti aseelliset taistelut portugalilaisia vastaan. Kymmenen vuoden sodankäynnin ja Portugalin poliittisten muutosten jälkeen Mosambikista tuli itsenäinen vuonna 1975. Frelimo perusti sosialistisen yksipuoluejärjestelmän liittoutumalla Neuvostoliiton kanssa. Naapurimaat pelkäsivät aatteen ja vapautusliikkeen leviävän, ja tukivat maan oikeistolaisen vastarintaliikkeen Renamon toimintaa. Valkoista vähemmistövaltaa vastaan alkoi sissisota, jonka osapuolina oli kaksi vastakkaista kantaväestön liikettä. Sisällissota päättyi vasta vuonna 1990 Etelä-Afrikan apartheidin heikennyttyä, ja rauhansopimus allekirjoitettiin kaksi vuotta myöhemmin. Lähes miljoonan ihmisen arvioidaan kuolleen sisällissodassa, ja neljän miljoonan evakkoon lähteneen ihmisen paluumuuttoliike oli Saharan etelänpuoleisen Afrikan suurin.

Yhteiskunta ja politiikka

Vuoden 1990 perustuslain mukaan Mosambik on monipuoluedemokratia, jonka päämies on presidentti ja hallitusta johtaa presidentin nimittämä pääministeri. Parlamentissa on  250 jäsentä viiden vuoden toimikaudella. Myös presidenttikausi on viisi vuotta. Maan politiikkaa on itsenäistymisen jälkeen johtanut Frelimo-puolue, sen oikeistolainen vastapuolue Renamo on toiseksi suurin.  Käytännössä maassa on ollut vaalituloksista johtuen lähes yksipuoluevalta. Poliittinen vakaus on kuitenkin ollut verraten hyvä.  Yhteiskuntarauha rikkontui kuitenkin vuonna 2012, kun Renamo syytti hallitsevaa Frenamoa yhteiskunnallisesta syrjinnästä. Seuraavana vuonna seurasi väkivaltaisia yhteenottoja hallituksen joukkojen ja Renamo-kapinallisten välillä. Rauha saatiin kuitenkin aikaan ennen vuoden 2014 presidentin ja parlamentin vaaleja. Parlamenttivaaleissa Renamo eteni ja sai noin 30 % äänistä, mikä on lisännyt sen painoarvoa maan politiikassa. Korruption on hyvin yleistä yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Talous ja kaupankäynti

Sisällissodan päätyttyä Mosambik oli yksi maailman köyhimmistä maista. Se luokitellaan edelleen vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, mutta sen talous on elpynyt merkittävästi mm. paluumuuton, verraten rauhallisen poliittisen ilmapiirin ja jatkuvien uudistusten myötä. Mosambikin luonnonvarat ovat huomattavat. Sieltä löytyy öljyä, kaasua, hiiltä, titaniumia ja myös vesivoimavarat ovat huomattavat. Mosambik aloittaa nesteytetyn maakaasun viennin vuonna 2015. Ulkomaisten investointien vuoksi luonnonvaroja on alettu hyödyntää ja talouden arvioidaan kasvavan vauhdilla. Köyhiä, alle dollarilla päivässä eläviä on yhä noin puolet väestöstä, mutta köyhyys on vähentynyt merkittävästi. Maataloudesta elantonsa saa kuitenkin suurin osa kansasta. Suurin osa viljelykelpoisesta maasta on yhä viljelemättä, mikä jättää suuren kasvuvaran alalle. Mosambikin BKT:sta noin 40 % koostuu ulkomaisista avustuksista, mutta  oma tuotanto tulee lähivuosina ohittamaan avustusten osuuden. Tuleva kasvu pyritään turvaamaan yhä jatkuvilla talousuudistuksilla, ulkomaisilla sijoituksilla sekä maatalouden, liikenteen ja turismin elvyttämisellä. Muihin talousuudistuksiin kuuluvat yksityistäminen, tullirajojen helpottaminen ja tehokas inflaationhallinta, joka sai jo vuoden 1994 70 %:n inflaation laskemaan alle viiteen prosenttiin vuoteen 1999 mennessä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mosambik koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  799 380
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  7,2
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  48,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  30 528 673
  Hedelmällisyys
  4,9
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,437
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  51
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  52
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  50
  Vuosi
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  62,9
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  80,3
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  25,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  13 322
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  12 729
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  23 676
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  10 000
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  26
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,056
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  53
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  551
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,31
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  0,9
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  25
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  23,7
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  88,7
  Indeksi (0-120)
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  76,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  58,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  51,1
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  21
  Prosenttiosuus
 •  

  Mosambik

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  37,5
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  22
  Prosent
  Sekundaarisektori
  21
  Prosent
  Tertiaarisektori
  54
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  7 792 576 000
  Yhdysvaltain dollari