[[suggestion]]
Namibia
Namibias flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Windhoek

Etniset ryhmät

Ovambot 50 %, kavangot 9 %, hererot 7 %, damarat 7 %, namat 5 %, caprivit 4 %, basterit 2 %, tswanat 0,5 %, valkoiset 6 %, muut 7,5%

Kieli

Englanti, afrikaans, saksa, useita heimokieliä

Uskonto

Kristityt 80 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 20%

Väkiluku

2 200 000

BKT per asukas

10 625 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Namibia on suuri maa ja sen rantaviiva on yli 1600 kilometriä pitkä. Kuiva Namibian aavikko myötäilee rannikkoa kapeana vyönä koko sen pituudelta. Kauempana idässä maasto muuttuu korkeammiksi ylätasangoiksi. Muutamat harvat joet leikkaavat maan muuten niin kuivaa maata luoden hedelmällisiä alueita, joilla suurin osa väestöstä asuu. Namibian Botswanan vastaisella itärajalla alkaa valtava Kalaharin autiomaa ja pohjoisilla alueilla maasto muuttuu laajoiksi tasangoiksi, joilla kasvaa harvassa kituliaita pensaskasveja. Yli kolmasosa Namibian pinta-alasta on aavikkoa, jossa lämpötila on korkea ja sateet vuosimääriltään vähäisiä. Namibia kärsii usein kuivuusjaksoista ja useita kuukausia saattaakin kulua täysin ilman sateita. Puhtaan juomaveden puute on yksi Namibian suurimmista ympäristöongelmista. Kuiva ilmasto altistaa myös vähäiset viljelykelpoiset alueet maanpinnan eroosiolle ja köyhdyttää maaperää.

Earth Ecoprint

1.2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Namibia, tarvitsisimme 1.2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Noin 1000 vuotta sitten Namibiaa asutti paimentolaisina elävä san-kansa. 1000-luvulta lähtien alueelle saapui muita kansanryhmiä, kuten khoi-kansaa ja eri bantuheimoja, ja jokivarsien alueelle syntyi pieniä kuningaskuntia. Portugalilaiset merimatkaajat rantautuivat maahan useita kertoja 1400-luvulla, mutta he eivät edenneet maan sisäosiin. Vasta 1800-luvulla Namibia joutui suuremman ulkopuolisen mielenkiinnon kohteeksi. Brittiläisen Kap-siirtomaan (nykyisen Etelä-Afrikan) karkulaiset, kauppamiehet ja lähetyssaarnaajat asettuivat asumaan alueelle ja käyttivät monissa tapauksissa maan alkuperäisväestöä orjinaan. Berliinin konferenssissa vuonna 1884 alueesta tehtiin Saksan siirtomaa nimellä Saksan Lounais-Afrikka. Siirtomaavalta jakoi suurimman osan maan resursseista yli 10 000 saksalaiselle maahanmuuttajalle, mikä aiheutti herero- ja nama-kansojen kapinan. Saksalaiset vastasivat kapinaan verisesti, ja yli 65 000 hereroa ja 20 000 namaa menetti henkensä. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Namibia joutui Etelä-Afrikan miehittämäksi. Tämä miehitys kesti todellisuudessa aina maan itsenäistymisvuoteen 1990 asti.

Yhteiskunta ja politiikka

Namibiaa johtaa presidentti, joka on hallituksen johtaja, valtion päämies ja armeijan ylipäällikkö. Sekä parlamentti että presidentti valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Namibian politiikkaa on koko sen itsenäisyyden ajan hallinnut poliittiseksi puolueeksi muuntunut vapautusliike SWAPO, joka on ottanut etäisyyttä marxilaiseen menneisyyteensä. Parlamentti on kaksikamarinen, mutta alueita edustavalla 26-jäsenisellä toisella kamarilla on lähinnä neuvoa antava rooli. Vuoden 2014 parlamenttivaaleissa SWAPO lisäsi kannatustaan ja jo aiempaa määräenemmistöään 72-paikkaisessa kansalliskokouksessa. Ensimmäisenä Afrikassa vuoden 2014 vaalit suoritettiin sähköisesti. Namibialla, kuten monilla naapurimaillaankin, on ongelmia valkoisen vähemmistön siirtomaa-aikana omistamien maiden jakamisen kanssa. Valkoisia on alle 10 prosenttia Namibian väestöstä. Myös hiv/aids-epidemia aiheuttaa maalle huomattavia ongelmia. Lisäksi namibialaisten tuloerot ovat maailman suurimpia.

Talous ja kaupankäynti

Namibialla on maaperässään paljon kaivannaisia ja merialueellaan runsaasti kalastusresursseja. Kaivosteollisuus ja kalastus sekä kalankasvatus tuottavat suurimman osan vientituloista. Maa on maailman suurimpia luonnontimanttien tuottajia ja kolmanneksi suurin uraanintuottaja. Myös hopean, sinkin ja kuparin tuotanto on merkittävää. Mutta vain alle kaksi prosenttia maan työvoimasta työskentelee kaivosteollisuuden parissa, ja kaivostoiminta on ulkomaisten (eteläafrikkalaisten, länsieurooppalaisten ja kiinalaisten) yritysten omistuksessa. Rakennussektori kasvaa vauhdilla, ja se helpottaa osaltaan mustan väestön työttömyyttä, joka on noin 50 %.  Suurin osa köyhästä mustasta väestöstä asuu maaseudulla ja saa juuri ja juuri elantonsa maanviljelyksestä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Namibia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  186 690 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  13,4
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  28,70
  prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  37,8
  Slummit, kaupunkiväestö
  39,4
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  3 755
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,58
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  5
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,806
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  53
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  18,95
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  68,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  3,4
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  25,4
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  7,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  44
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  3,5
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  63
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  265
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  18
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  82
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  423
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  94,4
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  88,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  9
  År
  Peruskoulunkäynti
  97,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,2
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  46,15
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  48,0
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  23,1
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  13 253 698 015
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  5 231
  Primaarisektori
  7
  Prosent
  Sekundaarisektori
  28
  Prosent
  Tertiaarisektori
  61
  Prosent
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  36,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  821
  Henkilöä
  Väestömäärä
  2 587 801
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  1 586
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  4 096
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,647
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  63
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  62
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,64
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)