[[suggestion]]
Namibia
Namibias flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Windhoek

Etniset ryhmät

Ovambot 50 %, kavangot 9 %, hererot 7 %, damarat 7 %, namat 5 %, caprivit 4 %, basterit 2 %, tswanat 0,5 %, valkoiset 6 %, muut 7,5%

Kieli

Englanti, afrikaans, saksa, useita heimokieliä

Uskonto

Kristityt 80 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 20%

Väkiluku

2 200 000

BKT per asukas

10 625 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Namibia on suuri maa ja sen rantaviiva on yli 1600 kilometriä pitkä. Kuiva Namibian aavikko myötäilee rannikkoa kapeana vyönä koko sen pituudelta. Kauempana idässä maasto muuttuu korkeammiksi ylätasangoiksi. Muutamat harvat joet leikkaavat maan muuten niin kuivaa maata luoden hedelmällisiä alueita, joilla suurin osa väestöstä asuu. Namibian Botswanan vastaisella itärajalla alkaa valtava Kalaharin autiomaa ja pohjoisilla alueilla maasto muuttuu laajoiksi tasangoiksi, joilla kasvaa harvassa kituliaita pensaskasveja. Yli kolmasosa Namibian pinta-alasta on aavikkoa, jossa lämpötila on korkea ja sateet vuosimääriltään vähäisiä. Namibia kärsii usein kuivuusjaksoista ja useita kuukausia saattaakin kulua täysin ilman sateita. Puhtaan juomaveden puute on yksi Namibian suurimmista ympäristöongelmista. Kuiva ilmasto altistaa myös vähäiset viljelykelpoiset alueet maanpinnan eroosiolle ja köyhdyttää maaperää.

Earth Ecoprint

1.2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Namibia, tarvitsisimme 1.2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Noin 1000 vuotta sitten Namibiaa asutti paimentolaisina elävä san-kansa. 1000-luvulta lähtien alueelle saapui muita kansanryhmiä, kuten khoi-kansaa ja eri bantuheimoja, ja jokivarsien alueelle syntyi pieniä kuningaskuntia. Portugalilaiset merimatkaajat rantautuivat maahan useita kertoja 1400-luvulla, mutta he eivät edenneet maan sisäosiin. Vasta 1800-luvulla Namibia joutui suuremman ulkopuolisen mielenkiinnon kohteeksi. Brittiläisen Kap-siirtomaan (nykyisen Etelä-Afrikan) karkulaiset, kauppamiehet ja lähetyssaarnaajat asettuivat asumaan alueelle ja käyttivät monissa tapauksissa maan alkuperäisväestöä orjinaan. Berliinin konferenssissa vuonna 1884 alueesta tehtiin Saksan siirtomaa nimellä Saksan Lounais-Afrikka. Siirtomaavalta jakoi suurimman osan maan resursseista yli 10 000 saksalaiselle maahanmuuttajalle, mikä aiheutti herero- ja nama-kansojen kapinan. Saksalaiset vastasivat kapinaan verisesti, ja yli 65 000 hereroa ja 20 000 namaa menetti henkensä. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Namibia joutui Etelä-Afrikan miehittämäksi. Tämä miehitys kesti todellisuudessa aina maan itsenäistymisvuoteen 1990 asti.

Yhteiskunta ja politiikka

Namibiaa johtaa presidentti, joka on hallituksen johtaja, valtion päämies ja armeijan ylipäällikkö. Sekä parlamentti että presidentti valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Namibian politiikkaa on koko sen itsenäisyyden ajan hallinnut poliittiseksi puolueeksi muuntunut vapautusliike SWAPO, joka on ottanut etäisyyttä marxilaiseen menneisyyteensä. Parlamentti on kaksikamarinen, mutta alueita edustavalla 26-jäsenisellä toisella kamarilla on lähinnä neuvoa antava rooli. Vuoden 2014 parlamenttivaaleissa SWAPO lisäsi kannatustaan ja jo aiempaa määräenemmistöään 72-paikkaisessa kansalliskokouksessa. Ensimmäisenä Afrikassa vuoden 2014 vaalit suoritettiin sähköisesti. Namibialla, kuten monilla naapurimaillaankin, on ongelmia valkoisen vähemmistön siirtomaa-aikana omistamien maiden jakamisen kanssa. Valkoisia on alle 10 prosenttia Namibian väestöstä. Myös hiv/aids-epidemia aiheuttaa maalle huomattavia ongelmia. Lisäksi namibialaisten tuloerot ovat maailman suurimpia.

Talous ja kaupankäynti

Namibialla on maaperässään paljon kaivannaisia ja merialueellaan runsaasti kalastusresursseja. Kaivosteollisuus ja kalastus sekä kalankasvatus tuottavat suurimman osan vientituloista. Maa on maailman suurimpia luonnontimanttien tuottajia ja kolmanneksi suurin uraanintuottaja. Myös hopean, sinkin ja kuparin tuotanto on merkittävää. Mutta vain alle kaksi prosenttia maan työvoimasta työskentelee kaivosteollisuuden parissa, ja kaivostoiminta on ulkomaisten (eteläafrikkalaisten, länsieurooppalaisten ja kiinalaisten) yritysten omistuksessa. Rakennussektori kasvaa vauhdilla, ja se helpottaa osaltaan mustan väestön työttömyyttä, joka on noin 50 %.  Suurin osa köyhästä mustasta väestöstä asuu maaseudulla ja saa juuri ja juuri elantonsa maanviljelyksestä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Namibia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  824 290
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  1,0
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  8,4
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  2 587 801
  Hedelmällisyys
  2,8
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,647
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  63
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  63
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  62
  Vuosi
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  22,6
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  39,4
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  42,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  821
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  1 586
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  4 096
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  5
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,806
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  32
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  561
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,58
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  2,1
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  53
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  21,6
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  68,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  94,9
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  90,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  91,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  34
  Prosenttiosuus
 •  

  Namibia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  48,0
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  7
  Prosent
  Sekundaarisektori
  32
  Prosent
  Tertiaarisektori
  61
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari