[[suggestion]]
Nepal
Nepals flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Katmandu

Etniset ryhmät

Chhettrit 15,5 %, brahman-hillit 12,5 %, magarit 7 %, tharut 6,6 %, tamangit 5,5 %, newarit 5,4 %, kamit 3,9 %, yadavit 3,9 %, muut 39,7% (2001)

Kieli

Nepali, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi, muut kielet (2001). Hallinnon kielenä usein englanti.

Uskonto

Hindut 80,6 %, buddhalaiset 10,7 %, muslimit 4,2 %, kirantit 3,6 %, muut 0,9 % (2001)

Väkiluku

30 000 000

Valtiomuoto

Liittotasavalta

BKT per asukas

2 478 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Suuri osa Himalajan vuoristosta sijaitsee Nepalin alueella. Maailman korkein vuori Mount Everest sijaitsee myös Nepalissa. Maassa on useita muita yli 8000 metriä korkeita vuorenhuippuja, ja kaksi kolmasosaa Nepalin alueesta on vuoristoja. Eteläosan tasankoalueita hyödynnetään pääasiassa maanviljelyyn, kuten myös maan monia hedelmällisiä laaksojakin. Ilmasto vaihtelee alueen korkeudesta riippuen: Tasankoalueilla vallitsee subtrooppinen ilmasto, kun taas vuoristoalueilla on niin kylmää, että siellä on sekä lunta että jäätiköitä ympäri vuoden. Nepal ei ole juurikaan hyödyntänyt maan lukuisten jokien vesiputouksia vesivoiman tuottamiseen, ja metsät ovat yhä maan suurin energianlähde. Yli 90 prosenttia Nepalin käyttämästä energiasta saadaan polttopuusta, mikä on johtanut metsien häviämiseen sekä maanpinnan eroosioon.  Joillakin vuoristoalueilla on pieniä maatiluksia viljelemällä onnistuttu pysäyttämään maanpinnan eroosion eteneminen. Nepalilla on myös puutetta puhtaasta juomavedestä, koska huono viemärijärjestelmä ja maan vähäisen teollisuuden päästöt ovat saastuttaneet juomavettä.  Autojen ja muiden kulkuneuvojen pakokaasut puolestaan saastuttavat kaupunkien ilmaa.

Ecoprint

0.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Nepal, tarvitsisimme 0.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia


Nepal sijaitsee tiiviisti Intian ja Kiinan välissä, ja molemmat maat ovat vaikuttaneet voimakkaasti Nepalin kehitykseen. Nepal ei ole koskaan ollut siirtomaa, vaikkakin sekä intialaiset että britit ovat pitkinä ajanjaksoina johtaneet maan ulkopolitiikkaa. Omavaltaiset kuninkaat ja korruptoituneet poliitikot ovat pitkään antaneet leimansa Nepalin yhteiskuntaelämälle. Tästä johtuen maolaississien on ollut helppo saada jalansijaa Nepalin köyhissa maaseutukylissä.  Maolaississien monarkian ja feodalismin vastainen retoriikka on saanut tukea köyhiltä maanviljelijöiltä, jotka ovat tunteneet muutoin  jäävänsä maassa poliittiseen paitsioon. Sissit aloittivat vuonna 1996 ”kansan sodan”, joka sai nopeasti laajaa tukea kansan keskuudessa.  ”Kansan sodan” taisteluissa menetti henkensä noin 13 000 ihmistä.

Vuonna 2001 kruununprinssi Dipendra surmasi kuninkaan, kuningattaren  sekä  seitsemän muuta kuningashuoneen jäsentä ja lopuksi itsensä. Kuninkaan nuorempi veli Gyanendra peri vallan tämän jälkeen. Vuonna 2005 hän teki Nepalista jälleen maailman viimeisen absoluuttisen kuningaskunnan ja irtisanoi kaikki kansan valitsemat edustajat. Voimakkaan kansainvälisen painostuksen ja suurten Nepalin sisäisten mielenosoitusten jälkeen parlamentti koottiin uudelleen keväällä 2006.
Tämän jälkeen hallitus ja maolaissisit aloittivat rauhanneuvottelut, jotka päätyivät sopimukseen samana vuonna. Seuraavana vuonna maa sai uuden perustuslain, ja vuotta myöhemmin kuningas erosi ja Nepalista tuli tasavalta.

Yhteiskunta ja politiikka


Vuonna 2008 Nepalissa järjestettiin Perustuslakia säätävän kansalliskokouksen vaalit, joissa maolaiset saivat enemmistön paikoista. Kansalliskokous ei kuitenkaan onnistunut säätämään perustuslakia määräaikaan menneessä, ja korkein oikeus hajotti kansalliskokouksen vuonna 2012. Seuraavana vuonna suurimmat puolueet pääsivät sopimukseen yhteishallituksesta, jonka oli määrä järjestää uudet perustuslakia säätävän kansalliskokouksen vaalit, jotka pidettiin syksyllä 2013.
Kaksi suurinta puoluetta (Nepalin kongressipuolue ja kommunistinen puolue) muodostivat hallituksen vuonna 2014. Maolaiset ovat suurin oppositiopuolue. Nepalin poliittinen tilanne on yhä epävakaa. Perustuslaista ei ole päästy sopimukseen, eikä maassa sen vuoksi ole pystytty pitämään esim. paikallisvaaleja yli 10 vuoteen. Perustuslakia yritettiin viimeksi sorvata tammikuussa 2015, mutta perustuslakia säätävän kansalliskokouksen istunto päättyi käsirysyyn. Perustuslain tavoitteena on lujittaa demokratiaa ja vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Maassa on noin 120 etnistä, kielellistä ja uskonnollista vähemmistöä, joiden asemaan uuden lain odotetaan tuovan parannuksia samoin kuin naisten asemaan. Köyhyys on jonkin verran helpottanut, mutta joka neljäs nepalilainen elää köyhyydessä. Köyhyys on suurinta maaseudulla, jossa suurin osa väestöstä asuu. Ihmiskauppa on köyhyyden tuoma vitsaus, siitä kärsivät erityisesti naiset ja lapset. Pääuskonto on hindulaisuus. Kastilaitos on kielletty, mutta se on varsin yleisesti käytössä.

Talous ja kaupankäynti


Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista ja se lukeutuu YK:n luokittelemiin vähiten kehittyneisiin maihin (LCD-maat). Suuri osa väestöstä elää pelkästään omien viljelystensä varassa. Maanviljely on Nepalille tärkeä elinkeino, joka työllistää noin 75 % väestöstä. Alankoalueilla viljellään sokeriruokoa, riisiä, viljaa, öljykasveja, vihanneksia, tupakkaa, juuttia ja maustekasveja. Yli 3000 metrin korkeudessa asuvan väestön tärkein elinkeino on karjanhoito. Teollisuus on vähäistä, mutta Nepal tuottaa mattoja ja tekstiilejä vientiin. Teollisuudesta elantonsa saa vain 7 % työvoimasta. Turismista on vähitellen tullut tärkeä tulonlähde. Tämä on kuitenkin aiheuttanut taloudellista epävakautta monille turismista eläville nepalilaisille, koska poliittisten levottomuuksien seurauksena myös turistien määrä tyrehtyy.
Työttömiä on noin 40 % työvoimasta. Tärkeä tulonlähde Nepalille ovat ulkomailla työskentelevien nepalilaisten rahalähetykset. Ulkomailla arvioidaan työskentelevän 2-3 miljoonaa nepalilaista. Maassa on runsaasti vesivoimapotentiaalia, joka voisi nostaa maan köyhyydestä. Poliittinen epävakaus, korruptio, byrokratia ja toistuvat yleislakot eivät tee maasta kovin suosittua ulkomaisten sijoittajien silmissä. Ulkomaiset avustukset muodostavat pienestä valtionbudjetista suuren osan.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Nepal koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  1 258 400 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  15,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  25,20
  prosenttiosuus
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  16,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  54,3
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  8 031
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,28
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  457
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,053
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  31
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  33,40
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  87,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  72
  Sotilasmenot
  1,6
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  9,5
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  9,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  34
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  69
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  258
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  21
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  88
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  152
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  84,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  59,6
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  12
  År
  Peruskoulunkäynti
  94,7
  Prosenttiosuus
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  51,8
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  3,64
  Prosenttiosuus
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  26,8
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  5,1
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  1,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  24 880 266 905
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  849
  Primaarisektori
  27
  Prosent
  Sekundaarisektori
  13
  Prosent
  Tertiaarisektori
  51
  Prosent
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  21,4
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Nepal

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  137
  Henkilöä
  Väestömäärä
  29 624 035
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  21 613
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  21 623
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,574
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  2
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  70
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  68
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,91
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)