[[suggestion]]
Norja
Norge

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Oslo

Etniset ryhmät

Saamelaiset

Kieli

Norja, saame

Uskonto

Evankelis-luterilaiset 86%, helluntailaiset 1%, katoliset 1%, muut kristityt 2%, muslimit 2%, muut 8%

Väkiluku

5 100 000

Valtiomuoto

Perustuslaillinen monarkia

BKT per asukas

58 790 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Norjan rannikko on yli 2500 km pitkä, ja kapeimmillaan maa on alle 6 km leveä. Rannikko muodostuu kapeista vuonoista, jotka syntyivät viimeisimmän jääkauden aikana. Sisämaassa on useita pieniä vuorijonoja ja metsäalueita, maan keskiosassa taas alavia tasankoalueita. Pohjoisesta sijainnistaan huolimatta ilmasto on yllättävän lämmin, koska Golf-virta lämmittää rannikkoa. Maan eri osien välillä on ilmastollisia eroja: maan itäosissa vallitsee kylmä ja kuiva sisämaailmasto, lännessä kosteampi ja leudompi rannikkoilmasto ja pohjoisessa arktinen, kylmä ilmasto. Osa Norjaa joutui vuoden 1986 Tšernobylin onnettomuuden radioaktiivisen saastelaskeuman kohteeksi ja joillakin alueilla kärsitään yhä laskeuman jälkiseuraamuksista. Norjalaisten hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat asukaslukuun suhteutettuna lähes maailman suurimmat. Tämä on seurausta Norjan runsaasta maakaasun käytöstä energian tuotannossa, teollisuuden kasvusta ja maan autokannan iäkkyydestä.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Norja, tarvitsisimme 3.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Norjaa hallitsivat monien vuosisatojen ajan lukuisat pikkukuninkaat, kukin omilla pienemmillä alueillaan. Kuningas Harald Kaunotukka kokosi maan yhdeksi valtakunnaksi 900-luvulla. 700-luvulta alkaen noin neljänsadan vuoden aikana norjalaiset kuninkaat asuttivat Islannin ja Grönlannin ja tekivät ryöstöretkiä ympäri Eurooppaa. Norja oli tuohon aikaan merenkulun ja kaupankäynnin mahtivaltio. Ruttoepidemian eli mustan surman levitessä maahan 1300-luvulla yli puolet maan väestöstä kuoli, mikä heikensi Norjaa johtaen lopulta itsenäisyyden menettämiseen. 1300-luvun lopulta 1800-luvun alkuun oli Norja unionissa Tanskan ja sen jälkeen Ruotsin kanssa. Maa itsenäistyi vuonna 1905. Norja oli puolueeton maa ensimmäisessä maailmansodassa ja yritti toimia samoin myös toisessa maailmansodassa, mutta joutui saksalaisten miehittämäksi vuonna 1940.  Norja liittyi Natoon heti puolustusliiton perustamisesta lähtien vuonna 1949, ja se oli mukana perustamassa Euroopan vapaakauppaliitto Eftaa 1959. Maassa järjestettiin kansanäänestys EY-jäsenyydestä vuonna 1972 ja EU:n jäsenyydestä 1994, mutta liittymistä vastustavat voittivat molemmat äänestykset. Norjasta tuli öljyn- ja kaasuntuottajavaltio 1970-luvulla, minkä jälkeen talous on kehittynyt nopeasti.

Yhteiskunta ja politiikka

Norja on perustuslaillinen monarkia, mutta kuninkaan velvollisuudet ja oikeudet ovat lähinnä symbolisia. Todellinen valta on parlamentilla, 169 jäsenisellä Suurkäräjillä (Stortinget), joka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suurkäräjien enemmistö kokoaa maalle hallituksen. Norjassa, kuten muissakin skandinaavisissa maissa, on vahva sosiaalidemokraattinen perinne. Vuoden 2013 vaaleissa oikeisto sai enemmistön parlamenttiin ja kaksi vaalikautta hallitusvastuussa ollut sosiaalidemokraattinen työväenpuolue sai väistyä. Konservatiivit muodostivat vähemmistöhallituksen maahanmuuttovastaisen edistyspuolueen kanssa. Kaksi muuta oikeistopuoluetta tukee hallitusta, mutta ne eivät halunneet samaan hallitukseen edistyspuolueen kanssa. Pääministeri on konservatiivien Erna Solberg. Norjalaisten elintaso on maailman korkeimpia, mutta elinkustannukset ja verot ovat erittäin korkeat. Maan hyvinvointijärjestelmä on hyvin kehittynyt, koulutus on ilmaista, terveydenhuoltojärjestelmä korkealuokkainen, kuten myös sosiaali- ja kansaneläkelaitos. Se miten tämä järjestelmä pystytään rahoittamaan öljytulojen loppuessa, on yksi norjalaisen politiikan kuumimmista kysymyksistä. Muita poliittisia keskustelunaiheita ovat maahanmuutto, etnisten vähemmistöjen integrointi, väestön ikääntyminen ja valtion rooli elinkeinoelämässä.

Talous ja kaupankäynti

Ennen kuin 1960-luvulla Norjanmereltä löydettiin öljyä, Norja oli laivanvarustus-, maanviljelys- ja kalastusvaltio ja suurin osa asukkaista työskenteli näillä aloilla. Viimeisten vuosikymmenien aikana öljyteollisuudesta on tullut Norjan tärkein elinkeino, samaan aikaan kuin perinteelliset elinkeinot ovat menettäneet asemiaan. Taloudellinen kehitys on heilahdellut maailmanmarkkinoiden öljyhintojen tahdissa. Vähentääkseen öljynhinnan vaihteluiden vaikutuksia valtio perusti vuonna 1995 öljyrahaston, jonka ylijäämästä suurin osa sijoitetaan ulkomaille. Öljyn ja kaasun lisäksi Norjalla on runsaat mineraali- ja metsävarat. Lähes kaikki sähkö tuotetaan vesivoimalla. Kalanviljelyssä maa on johtavia maita maailmassa, ja kalavedet ovat  rikkaimmasta päästä. Yli 70% väestöstä työskentelee nykyään palveluelinkeinojen tai julkisen hallinnon piirissä. Valtio omistaa yhä osan maan yritystoiminnasta. Viime vuosina on tapahtunut asteittaista yksityistämistä mm. telekommunikaatio- ja liikennöintisektoreilla. Pääministeri Solbergin hallituksen ohjelmassa on palveluiden yksityistämistä ja verojen keventämistä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Norja koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  385 178
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  2,2
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  39,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  5 353 363
  Hedelmällisyys
  1,9
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,953
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  81
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  79
  Vuosi
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  0,2
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  7 180
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  40
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  62 232
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,519
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  8
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  9,27
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  6,0
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  85
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  36,8
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  18,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  100,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  98
  Prosenttiosuus
 •  

  Norja

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  10,1
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  2
  Prosent
  Sekundaarisektori
  38
  Prosent
  Tertiaarisektori
  60
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari