[[suggestion]]
Pakistan

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Islamabad

Etniset ryhmät

Punjabit, sindhit, pashtut, belutšit, mujahirit

Kieli

Punjabi, sindhi, siraiki, pashtu, urdu, belutši, hindko, brahui, englanti, burušaski

Uskonto

Muslimit 97 %, muut/ei eritellyt/ ei uskontoa 3 %

Väkiluku

196 000 000

BKT per asukas

5 235 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Pakistan on pitkä ja kapea maa, jonka maasto vaihtelee suuresti. Pohjoisessa sijaitsee Himalajan vuoristo, jonka huiput ulottuvat yli 8000 metrin korkeuteen. Maan keskiosissa on hedelmällisiä tasankoja ja rämealueita, kun taas lounaisissa osissa maa on kuivaa ylänköä. Useat joet virtaavat alas Himalajan vuoristosta muodostaen laajoja delta-alueita rannikolle. Ilmasto vaihtelee alueesta ja korkeusasemasta riippuen: Pohjoisessa on kylmää ja kuivaa, etelässä lämpimämpää ja kosteampaa. Maan keskiosassa sijaitsee useita laajoja aavikkoalueita, joiden lämpötila voi kesäisin nousta jopa +50 asteeseen. Maan nopea väestönkasvu on asettanut suuria paineita maan resurssien käytölle. Pakistanille aiheutuu ongelmia saastuneen juomaveden vuoksi, mikä aiheuttaakin yli 80 prosenttia maan asukkaiden sairauksista, joita ovat ripuli, malaria ja loissairaudet. Kasvavan teollisuuden päästöt ja metsäkadot ovat johtaneet maanpinnan eroosioon, joka puolestaan aiheuttaa jatkuvasti tulvia erityisesti maan keskiosissa.

Ecoprint

0.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Pakistan, tarvitsisimme 0.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Pakistanin alue on ollut joidenkin maailman vanhimpiin lukeutuvien sivilisaatioiden syntypaikka. Useiden vuosisatojen ajan alue oli osa vaihtuvia intialaisia imperiumeja. 1700-luvun alussa maa miehitettiin useita kertoja, kunnes siitä tuli osa Brittiläistä Intiaa 1800-luvulla. 1920- ja 30-luvuilla Pakistanissa syntyi poliittinen vapautusliike, joka taisteli Intian muslimien oman maan puolesta. Kun Iso-Britannia vetäytyi Intiasta vuonna 1947, perustettiin Pakistanin valtio. Maa muodostui kahdesta erillisestä alueesta, Itä- ja Länsi-Pakistanista. Itsenäisyys johti valtavaan muuttoliikkeeseen, koska kaikki muslimit halusivat asua Pakistanissa ja hindut Intiassa. Tässä kaoottisessa tilanteessa monien alueiden jakamisesta tuli hyvin riidanalainen asia. Heti itsenäistymisen jälkeen Pakistanin ja Intian välille syttyikin sota Kashmirin jaosta. YK sai neuvoteltua rauhansopimuksen, mutta sota puhkesi vielä kaksi kertaa vuosina 1965 ja 1971. Itsenäisyyden jälkeinen aika oli poliittisesti epävakaata ja väestönkasvu oli suurta. Maantieteelliset, kulttuuriset ja kielelliset erot johtivat siihen, että Itä-Pakistan irrottautui Intian avustuksella Pakistanista vuonna 1971 ja otti nimekseen Bangladeshin.

Yhteiskunta ja politiikka


Pakistan on islamilainen tasavalta. Päämies on presidentti, joka on myös armeijan ylipäällikkö. Presidentin valitsee valitsijamieskollegio, joka koostuu senaatista, kansalliskokouksesta ja neljän maakunnan parlamenteista. Presidentin kausi on viisi vuotta. Vuonna 2013 presidentiksi valittiin Mamnoon Hussain. Parlamentti (Majlis-e-Shoora) on kaksikamarinen. 104-jäsenisen senaatin paikat jaetaan maakuntien, pääkaupungin ja liittovaltion heimoalueiden kesken.  Kansalliskokouksessa on 342 jäsentä, joista 272 valitaan yleisillä vaaleilla - 60 paikkaa on varattu naisille ja 10 ei-muslimeille.

Pääministeri on yleensä kansalliskokouksen suurimman puolueen puheenjohtaja. Armeijalla on perinteisesti ollut voimakas asema maassa ja sen on kaatanut monia hallituksia sotilasvallankaappauksilla. Viimeisin vallankaappaus tapahtui vuonna 1999, kun kenraali Pervez Musharraf syrjäytti presidentti Nawaz Sharifin ja otti vallan. Vuoden 2013 vaalit olivat ensimmäiset, joissa valta siirtyi siviilihallinnolta toiselle. Ylivoimaisesti suurin puolue kansalliskokouksessa (126 paikkaa) on Pakistanin Muslimiliiga. Pääministeri on Muslimiliigan puheenjohtaja Nawaz Sharif.

Maassa on monia eri etnisiä ja kielellisiä ryhmiä, mistä on aiheutunut lukuisia konflikteja itsenäistymisen jälkeen. Viranomaiset eivät ole saaneet kontrolliinsa maan luoteisosia, joita eri heimopäälliköt hallitsevat. Hallitus on useita kertoja yrittänyt auttaa näitä eri ryhmiä sovintoon ottamalla islamin käyttöön kokoavaksi valtionuskonnoksi. Useita alueita johtavat islamilaiset tuomioistuimet, joiden ainoa lakiteksti on Koraani.
Hallitus on pitkään yrittänyt saada rauhoitettua Afganistanin vastaisen rajan heimoseuduilla toimivan islamistisen Pakistanin taliban-järjestön toiminnan. Islamilaista valtiota ajava järjestö on viime vuosina surmannut lukuisissa terrori-iskuissaan tuhansia ihmisiä. Tuhoisin on ollut Peshawarissa joulukuussa 2014 kouluun tehty isku, jossa kuoli 141 – yli 130 kuolleista oli lapsia. Pakistanissa toimii myös useita muita aseellisia ryhmiä.

Pakistan on yksi Aasian vähemmän kehittyneistä maista – terveydenhuoltolaitos ei toimi, harvat lapset käyvät koulua ja iäkkäät ihmiset eivät saa minkäänlaista eläkettä. Islamilaiset koulut ovat paikoin ottaneet vastuulleen julkisen koulutuksen. Suhteet naapurimaahan Intiaan ovat olleet huonot itsenäisyydestä lähtien, ja molemmat maat ovat nyt hankkineet ydinaseita terroritasapainon ylläpitämiseksi. Ulkopoliittisesti Pakistan on pitkään tukenut Yhdysvaltoja. Tätä tukea lisättiin vielä enemmän 11. syyskuuta 2001 jälkeen, kun amerikkalaiset perustivat useita tukikohtia Pakistaniin jahdatessaan Afganistanin Taliban-liikettä.

Talous ja kaupankäynti


Pakistanin taloudellista tilannetta värittää voimakkaasti sen kaoottinen menneisyys. Se ei ole onnistunut kehittämään laajamittaista omaa teollisuutta, eivätkä ulkomaiset yritykset ole olleet halukkaita investoimaan maahan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF myönsi Pakistanille vuonna 2013 yli neljän miljardin rahoituspaketin tiukoin ehdoin, jotka sisältävät useita rakenteellisia uudistusvaatimuksia koskien mm. energian tuotannon ja verojen keruun tehostamista.  Vain noin 2 prosenttia pakistanilaisista maksaa tuloveroa.
Maan talous perustui hyvin pitkään yksinkertaiseen maatalouteen, ja puolet väestöstä elää yhä maataloudesta. Muiden elinkeinojen merkitys on kasvanut vasta viime vuosikymmenten aikana. Pakistanin talouden nopeimmin kasvavia aloja ovat olleet televiestintä, aseteollisuus ja palvelusektori. Tekstiiliteollisuus on myös merkittävää. Pakistanilla on paljon ulkomaanvelkoja, jotka aiheutuivat muun muassa konfliktista Intian kanssa, joka jatkui pitkään ja kävi monella tapaa kalliiksi. Pakistanin osallistuminen ”sotaan terrorismia vastaan” sai aikaan sen, että Yhdysvallat antoi suuren osan maan veloista anteeksi. Pakistan on pitkään tehnyt yhteistyötä Kiinan kanssa, ja viimeisimmän vuosikymmenen aikana kauppa on kasvanut Kiinan taloudellisen tilanteen kehittymisen tahdissa. Myös suhteet Intiaan ovat paranemaan päin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Pakistan koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  2 283 270 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  4,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  29,50
  prosenttiosuus
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  35,9
  Slummit, kaupunkiväestö
  45,5
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  166 298
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,90
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  668
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  3,079
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  87
  Korruptio
  33
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  45,83
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  5
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  96,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  3,5
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  20,5
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  10,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  75
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  66
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  178
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  44
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  44
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  267
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  72,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  57,0
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  9
  År
  Peruskoulunkäynti
  76,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  21,9
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  20,59
  Prosenttiosuus
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  35,6
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  5 090
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  10,7
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  3,0
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  304 951 818 494
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  1 548
  Primaarisektori
  23
  Prosent
  Sekundaarisektori
  18
  Prosent
  Tertiaarisektori
  54
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  15,5
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Pakistan

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  5 527
  Henkilöä
  Väestömäärä
  200 813 818
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  205 867
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 396 639
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,562
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  249 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  67
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  65
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,65
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)