[[suggestion]]
Pohjois-Korea

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Pjongjang

Etniset ryhmät

Lähes pelkästään korealaisia, lisäksi joitakin japanilaisia

Kieli

Korea

Uskonto

Buddhalaisia, kungfutselaisia, joitakin kristittyjä sekä muita pieniä uskonnollisia ryhmiä

Väkiluku

24 000 000 (arvio)

Muut maasivut

Maantiede

Noin 80 prosenttia Pohjois-Korean maa-alueista on vuoristoaluetta. Maassa vallitsee mannermainen monsuuni-ilmasto, talvet ovat kylmiä ja kesät lämpimiä. Pohjois-Korealla on paljon kaivannaisia kuten hiiltä ja rautamalmia, mutta laaja teollisuustoiminta on johtanut maaperän ja juomaveden saastumiseen. Polttopuun tarpeen vuoksi alankoalueiden metsät ovat suurin piirtein kadonneet, vaikka maassa aloitettiin systemaattinen metsän istutus jo 1950-luvun puolivälissä. Metsäkadon seurauksena myös maanpinnan eroosiosta tuli suuri ongelma.

Earth Ecoprint

1.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Pohjois-Korea, tarvitsisimme 1.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Korean historiaa leimaa sen maantieteellinen sijainti Kiinan ja Japanin välissä. Monien vuosisatojen ajan Kiinan vaikutus oli voimakkainta Korean niemimaalla, mutta 1800-luvun loppupuolella japanilainen vaikutus sai yliotteen. Japanilaiset ottivat Korean siirtomaakseen vuodesta 1895 aina toiseen maailmansotaan asti. Japanin hävittyä sodan Korea jaettiin kahteen osaan. Neuvostoliitto hallinnoi pohjoista puolta ja Yhdysvallat eteläistä puolta. Jaon piti olla tilapäinen ratkaisu. Korean molempiin puoliskoihin perustettiin keskenään kilpailevat hallitukset. Etelä-Korea julistettiin ensimmäisenä itsenäiseksi valtioksi vuonna 1948 ja heti perään myös Pohjois-Koreasta tuli itsenäinen. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto vetäytyivät pois, mutta viimeksi mainittu jätti jälkeensä Pohjois-Koreaan hyvin organisoidun armeijan. Korean sota puhkesi vuonna 1950 Pohjois-Korean hyökättyä Etelä-Koreaan. Pohjois-Korea sai tukea Kiinalta, kun taas Yhdysvallat ja useimmat YK:n jäsenmaista antoivat tukensa Etelä-Korealle. Kun sota loppui kolme vuotta myöhemmin, oli raja suurin piirtein sama kuin ennenkin. Näiden kahden valtion välistä rauhansopimusta ei ole vieläkään allekirjoitettu. Korean jako pirstoi lukemattomia korealaisia sukuja ja perheitä. Yhä tänäkin päivänä lähes kymmentä miljoonaa läheistä sukulaista estetään tapaamasta toisiaan, koska kukaan ei saa ylittää Koreoiden välistä rajaa.

Yhteiskunta ja politiikka

Pohjois-Korea on viralliselta nimeltään Korean demokraattinen tasavalta, mutta hallitusmuoto on suljettu ja totalitäärinen. Kim Il Sungin (”Suuri johtaja”) kuoltua 1994  johtoon tuli hänen poikansa Kim Jong Il (”Rakas johtaja”) ja tämän kuoltua vuonna 2011 johtajaksi tuli hänen nuorin poikansa Kim Jong-un (”Suuri seuraaja”). Valtiollinen propaganda on kaiken kattavaa, ja ihmisoikeudet tuntematon käsite. Poliittiset vangitsemiset, kidutus ja kuolemantuomiot ovat järjestelmällisiä. Pohjois-Korean armeijan arvioidaan olevan yli miljoonan henkilön suuruinen eli maailman suurin suhteessa maan asukaslukuun. Asepalvelus kestää kolmesta kymmeneen vuoteen. Pohjois-Korea on myös käyttänyt paljon resursseja kemiallisten ja biologisten aseiden sekä ydinaseiden kehittämiseen. Maasta laukaistaan jatkuvasti keskimatkan ohjuksia. Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n asetarkastajat häädettiin maasta vuonna 1994, mutta kansainvälinen yhteisö yrittää jatkuvasti painostaa Pohjois-Koreaa lopettamaan ydinaseohjelmansa neuvotteluyrityksin ja erilaisin pakottein. Pohjois-Korea on kärsinyt ajoittaisista tai jatkuvista nälänhätäjaksoista 1990-luvun alusta lähtien, Maailman ruokaohjelma WFP arvioi vuonna 2011, että yli kuusi miljoonaa ihmistä maassa on ruoka-avun tarpeessa. Erityisesti lapset kärsivät aliravitsemuksesta. Maassa toimii yli sata ulkomaista avustusjärjestöä.

Talous ja kaupankäynti

Pohjois-Korean talous on organisoitu Stalinin mallin mukaisesti ja valtio kontrolloi yli 90 prosenttia kaikesta työstä. Maan talous on yksi maailman keskusjohtoisimmista ja eristäytyneimmistä. 95 prosenttia kaikista teollisuustuotteista saadaan valtion omistamalta teollisuudelta, ja maanviljely on organisoitu suuriksi kollektiiveiksi. Pohjois-Korean vientituotteita ovat tekstiilit, metalli ja maataloustuotteet.  Tärkein kauppakumppani on Kiina. Koska Pohjois-Korea on koko ajan pyrkinyt taloudessaan täyteen omavaraisuuteen, sen ulkomaankauppa on suhteellisen vähäistä. Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti maalle suuria ongelmia. Neuvostoliitto oli Pohjois-Korean tärkein yhteistyökumppani, ja se avusti Pohjois-Koreaa myymällä maalle halpaa öljyä. Energianpuute on nykyisin maan suuri ongelma ja tärkein syy siihen, että teollisuus on vuodesta 1990 lähtien toiminut vain puolella teholla.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Pohjois-Korea koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  133 070 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  60,2
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  40 528
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  1,61
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,950
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  14
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  83,40
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  93,2
  Indeksi (0-120)
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  43,4
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  4,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  19
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  69
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  37
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  10
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  1
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  513
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  100,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  100,0
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  Puuttuva tieto
  År
  Peruskoulunkäynti
  94,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  47,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  16,30
  Prosenttiosuus
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  3,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  0,0
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Pohjois-Korea

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Väestömäärä
  25 610 672
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  1 766
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  72
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  66
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)