[[suggestion]]
Portugali

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Lissabon

Etniset ryhmät

Portugalilaiset

Kieli

Portugali, mirandeesi

Uskonto

Katolisia 84 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 16 %

Väkiluku

10 500 000

BKT per asukas

30 659 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Portugalin pohjoisosa muodostuu vuoristoista, jotka kattavat koko Iberian niemimaan alueen ylittäen rajan Pohjois-Espanjan puolelle. Kauempana etelässä vallitsevat pitkät harjut ja tasangot. Vuoristoalueet ja alankoalueet jakaa kahtia Tejo-joki, joka virtaa Espanjasta koko Portugalin läpi ja laskee mereen pääkaupungin Lissabonin edustalla. Portugalissa vallitsee tyypillinen Välimeren ilmasto, ja lämpötilat ovat Euroopan mantereen korkeimpia. Eteläisillä rannikkoalueilla on huomattavasti lämpimämpää kuin pohjoisilla vuoristoalueilla, joilla keskitalven lämpötila voi laskea kymmeneen pakkasasteeseen. Lähes kolmasosa maan pinta-alasta on metsän peitossa. Eniten metsiä on eteläisillä alankoalueilla. Suuri osa metsästä on istutettu kaupallisessa tarkoituksessa hakkuita ja puun vientiä ajatellen. Portugali kärsii, kuten myös monet muut eurooppalaiset myöhään teollistuneet maat, juomaveden ja ilman voimakkaasta saastumisesta. Tämä johtuu siitä, ettei maassa ollut kunnollista ympäristönsuojelulakia ennen kuin sen sotilasdiktatuuri syrjäytettiin vuonna 1974. Sen jälkeen onkin käynnistetty monia ympäristötoimia ja tilanne on alkanut monilla alueilla parantua.

Earth Earth

2 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Portugali, tarvitsisimme 2 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Portugalin alueen iiberien joukkoon saapui kelttejä viimeisellä vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua, jolloin syntyi keltiberien heimokansa. Monien kovien taisteluiden jälkeen alue liitettiin Rooman valtakuntaan noin 200 eaa. Roomalaisen valtakunnan romahtamisen jälkeen maa jakautui moniin kuningaskuntiin, joista suurin osa jäi arabivalloituksen jalkoihin vuonna 711 jaa. Portugalin valtion katsotaan syntyneen Sao Mameden taistelun jälkeen vuonna 1128, kun ruhtinas Afonso nimitti itsensä Portugalin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Portugalin raja Espanjaa vasten on pysynyt tämän jälkeen miltei muuttumattomana. Seuraavien vuosisatojen aikana Portugalista kasvoi yksi Euroopan rikkaimmista maista ja se oli johtavassa asemassa sekä tieteen että merenkulun aloilla. Portugalilaiset merimatkaajat perustivat siirtokuntia ja kauppa-asemia kaukaisiin maihin kuten Japaniin, Indonesiaan, Brasiliaan ja Angolaan, ja toivat valtavia rikkauksia kotimaahansa. 1500-luvun puolivälissä Portugalin asukasluku oli kaksi miljoonaa, mutta se johti silti yhtä maailman suurinta imperiumia. Kehitys kääntyi huonompaan suuntaan vuonna 1580, jolloin Espanja miehitti Portugalin ja kun Alankomaat ja Englanti muutamia vuosia myöhemmin valtasivat useita Portugalin siirtokuntia. Kun maa jälleen itsenäistyi vuonna 1668, siirtokuntien menetys kuitenkin jatkui jatkumistaan. Portugalin jouduttua Ranskan miehittämäksi vuonna 1807 ja menetettyään Brasilian vuonna 1822, portugalilainen imperiumi oli lähes täysin lakannut olemasta. Monarkia syrjäytettiin vuonna 1910 ja tätä seurasi useiden vuosien pituinen poliittinen kaaos. Vuonna 1926 armeija teki vallankaappauksen. Joitakin vuosia myöhemmin diktaattori Antoniò Salazar nousi valtaan ja maasta tuli alikehittynyt diktatuuri vuoteen 1974 asti, jolloin tehtiin uusi vallankaappaus. Vuonna 1975 Portugali luovutti viimeiset afrikkalaiset siirtomaansa ja maassa on sen jälkeen vallinnut suhteellisen vakaa demokratia.

Yhteiskunta ja politiikka


Portugali on vuonna 1976 hyväksytyn perustuslain mukaan tasavalta, jonka päämies on presidentti. Hän on myös armeijan ylipäällikkö. Presidentti nimittää pääministerin 230 jäsenen parlamentin esityksestä. Kaksi valtapuoluetta ovat keskusta-vasemmistolainen Sosialistipuolue (PS) ja Sosiaalidemokraattinen puolue (PSD), joka nimestään huolimatta on oikeistopuolue. Ne ovat olleet hallitusvastuussa vuoronperään. Vuoden 2015 vaaleissa PSD menetti enemmistönsä ja kuukauden kestäneen poliittisen kiistan jälkeen sosialistipuolue muodosti kahden muun vasemmistopuolueen kanssa vähemmistöhallituksen ja sosialistien Antonio Costa nousi pääministeriksi. Presidentti Aníbal Cavaco Silva on PSD-puolueesta.
Valtiontalouden tasapainottaminen ja talouskasvun vauhdittaminen ovat hallituksen suurimmat haasteet. Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen finanssikriisi vei 2010-luvun alussa Portugalin talouskriisiin. Valtio oli pahasti velkaantunut ja talouskasvu heikkoa. Portugali joutui turvautumaan EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 78 miljardin euron tukilainaan vuonna 2011. Tuen ehtona oli tiukka säästöohjelma, joka merkitsi mm. verojen ja maksujen korotuksia, irtisanomisia, palkkojen alennuksia, eläkkeiden jäädytyksiä, yksityistämisiä. Kulutuskysynnän heikkenemisestä seurasi yrityskonkursseja, työttömyys nousi ennätyslukemiin ja kymmenet tuhannet ihmiset muuttivat maasta. Portugali oli jo ennen kriisiä yksi Länsi-Euroopan köyhimmistä maista, ja köyhyys paheni entisestään. Jo ennestään heikkoa sosiaaliturvaa heikennettiin myös. Yhteiskunnalliset levottomuudet ovat kuitenkin jääneet verraten vähäisiksi verrattuna muihin kriisimaihin Espanjaan ja Kreikkaan.

Talous ja kaupankäynti

Diktatuurin aikana valtio otti haltuunsa suurimman osan elinkeinoelämästä ja loi maahan raskassoutuisen vanhanaikaisen byrokratian, joka yhä aiheuttaa ongelmia Portugalin taloudelle. Maa on 1970-luvulta lähtien uudistanut elinkeinoelämäänsä. Teollisuustuotanto on monipuolistunut etenkin vuoden 1986 EY:hyn liittymisen jälkeen. Aiemmin hallitseva maatalous on voimakkaasti vähentynyt, kun taas kauppa- ja palveluelinkeinot ovat kasvaneet. Erityisesti turismi on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja sen osuus bruttokansantuotteesta on suuri. Palvelusektorin osuus BKT:sta  on jo yli 70 prosenttia, teollisuuden ja rakentamisen 25 prosenttia ja maatalouden ja kalastuksen noin neljä prosenttia. Harmaa talous on suurta, sen arvioidaan olevan jopa neljännes BKT:sta. Teollisuuden tärkeimmät vientituotteet ovat öljy- ja kemianteollisuuden tuotteet sekä vaatteet ja jalkineet. Tärkeimmät maatalouden vientituotteet ovat viini, kalajalosteet ja nahka. Maailman korkkituotannosta 80 prosenttia on Portugalissa ja korkit ovat myös tärkeä vientituote.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Portugali koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,5
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  60,5
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  45 053
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  4,33
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,318
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  64
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  12,63
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  27,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,7
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,3
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,1
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  80
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  13
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  8
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  20
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,4
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  94,5
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  14
  År
  Peruskoulunkäynti
  96,3
  Prosenttiosuus
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,9
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  34,78
  Prosenttiosuus
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  95,1
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  62
  Prosenttiosuus
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  27,2
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  6,9
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  219 308 128 887
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  21 291
  Primaarisektori
  2
  Prosent
  Sekundaarisektori
  22
  Prosent
  Tertiaarisektori
  76
  Prosent
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  73,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Portugali

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  344
  Henkilöä
  Väestömäärä
  10 291 196
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  193
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 668
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,847
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  77
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  5,69
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)