[[suggestion]]
Romania

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bukarest

Etniset ryhmät

Romanialaiset 89,5 %, unkarilaiset 6,6 %, romanit 2,5 %, ukrainalaiset 0,3 %, saksalaiset 0,3 %, venäläiset 0,2 %, turkkilaiset 0,2 %, muut 0,4 %

Kieli

Romania, unkari, romani

Uskonto

Ortodoksit 86,8 %, protestanttikristityt 7,5 %, katoliset 4,7 %, muut 1 %

Väkiluku

21 800 000

Valtiomuoto

Tasavalta

BKT per asukas

23 027 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Keskellä Romaniaa sijaitsee Karpaattien vuoristo, jonka 14 korkeinta huippua nousevat yli 2000 metrin korkeuteen. Nämä korkeat vuoret sulautuvat eteläpuolen matalampaan harjumaisemaan ja lännessä sekä kaakossa sijaitseviin laajoihin alankoalueisiin. Lähes puolet Romanian maa-alueesta on ekosysteemiltään koskematonta, mistä johtuen Romanian eläimistö ja kasvisto on Euroopan parhaiten säilynyttä. Maalla on laajoja suojeltuja metsäalueita, joiden puusto on istutettu uudelleen kommunismin aikaisten hakkuiden jälkeen. Romanian kaakkoisosassa vallitsee tyypillinen Välimeren ilmasto leutoine talvineen ja lämpimine kesineen. Ilmasto vaihtelee myös eri alueiden välillä korkeuseroista riippuen. Romania joutui huomattavan saastumisen kohteeksi kommunistikauden aikana, kun tekniikaltaan alkeellinen raskas teollisuus pilasi suuria metsäalueita. Suuri osa maasta on saastunut happamien sateiden ja naapurimaassa Ukrainassa vuonna 1986 tapahtuneen Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden radioaktiivisen laskeuman takia. Neuvostovallan jälkeisinä vuosikymmeninä ympäristönsuojelutyö on päässyt vauhtiin ja monia pahimmin saastuneita alueita on jo puhdistettu.

Earth Ecoprint

1.6 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Romania, tarvitsisimme 1.6 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Nykyisen Romanian alueella sijainnut Daakian valtio liitettiin Rooman valtakunnan provinssiksi noin vuonna 100 jKr, ja se joutui useiden paimentolaiskansojen ryöstelyn kohteeksi 300-luvulta lähtien Rooman valtakunnan kukistumisen takia. Alue kuului useiden vuosisatojen ajan eri naapurimaiden alaisuuteen, ja valtionmuodostus tapahtui vasta 1300-luvulla Transilvanian, Valakian ja Moldovan ruhtinaskuntien synnyn myötä. Alue liitettiin 1400-luvulla Ottomaanien imperiumiin, joka hallitsi koko nykyisen Romanian aluetta aina 1700-luvulle, kunnes Itävallan keisarikunta valtasi siltä Transilvanian ja Venäjä Bessarabian. Venäjä valtasi 1800-luvulla maan protektoraatikseen, mutta menetti hallintansa Krimin sodan (1853-1856) jälkeen. Vuonna 1877 Romania julistautui itsenäiseksi kuningaskunnaksi, jota hallitsi kuningas Kaarle. Romania osallistui ensimmäiseen maailmansotaan Yhdysvaltojen riveissä ja tämän ansioista se sai Transilvanian alueen sodan hävinneeltä Unkarilta. Toisessa maailmansodassa Romania puolestaan taisteli Saksan rinnalla tappioon päättyneen sodan Neuvostoliittoa vastaan menettäen Bessarabian Neuvostoliitolle. Toisen maailmansodan jälkeen kommunistit nousivat valtaan, ja monarkkia lakkautettiin. 1965-1989 välisenä aikana Romaniaa hallitsi diktaattori Nicolae Ceasescu, joka syöstiin vallasta verisen vallankumouksen avulla 1989. Myrskyisen 1990-luvun jälkeen Romaniasta tuli EU:n jäsen vuonna 2007. Maan talous on kasvanut voimakkaasti ja poliittinen ilmapiiri on ollut suhteellisen vakaa viimeisten vuosien aikana.

Yhteiskunta ja politiikka


Valtion päämies on presidentti, joka valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi olla presidenttinä enintään kaksi kautta. Presidentti nimittää pääministerin, neuvottelee kansainväliset sopimukset, jotka parlamentti sen jälkeen ratifioi. Hän joko hyväksyy parlamentin säätämät lait tai palauttaa ne parlamentille uuteen käsittelyyn.

Romanian parlamentti on kaksikamarinen koostuen edustajainhuoneesta (Camera deputaţilor, 412 jäsentä) ja senaatista (Senatul, 176 jäsentä). Parlamenttiedustajat valitaan vapailla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi. Vuoden 2012 parlamenttivaaleissa sosiaalidemokraateista (PSD), kansallisliberaaleista (PNL) ja konservatiiveista (PC) koostuva sosiaaliliberaali unioni (USL) saavutti murskavoiton, 59 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä eli 16 prosenttia keräsi entisen päähallituspuolue PDL:n ympärille rakentunut oikeistoliittouma ARD 

Äänestysprosentti jäi 41:een, mikä oli vain hieman korkeampi kuin edellisten, vuoden 2008 parlamenttivaalien ennätysalhainen 39 prosenttia.

Politiikka on henkilökeskeistä, eikä ole ollenkaan epätavallista, että poliitikot vaihtavat puoluetta tai muodostavat yhteistyöhallituksia entisten vastustajiensa kanssa.

Romaniassa on yli 20 vähemmistökansallisuutta. Suurimmat näistä  ovat unkarilaiset 1,2 miljoonaa ja romanit. Romaniväestön huono asema iso yhteiskunnallinen ongelma. Romaneja arvioidaan olevan jopa 2,5 miljoonaa. Usein romaneilla ei ole minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita ja he jäävät väestönlaskennan, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon ulkopuolelle. He ovat laajamittaisen ja avoimen syrjinnän kohteena niin tiedotusvälineiden, virkamiesten kuin tavallisten kansalaistenkin taholta. Romanian EU-jäsenyyden myötä romanit ovat lähteneet hakemaan parempia elinoloja muualta Euroopasta. Suuri halu muuttaa pois maasta asettaa romanit potentiaalisiksi ihmiskaupan uhreiksi. Romanien lisäksi Romaniassa on paljon myös muita ihmisoikeusongelmia: naiskauppa, perheväkivalta, orpo- ja huostaan otettujen lasten huono kohtelu, poliisiväkivalta ja seksuaalivähemmistöjen syrjintä.
Köyhyydessä elää yli 20 prosenttia väestöstä.  Lahjonta on maassa varsin yleistä kaikilla hallinnon tasoilla. Julkisen sektorin alhaiset palkat, lainsäädännön kehittymättömyys ja raskas byrokratia ovat luoneet otollisen pohjan korruptiolle.

Talous ja kaupankäynti


Romanian vientivetoinen talous on vahvasti riippuvainen maailmantalouden tilasta. 2000-luvun alun voimakkaan kasvun jälkeen talouskriisi iski Romaniaan pahasti vuonna 2009 ja toipuminen on ollut hidasta. Budjettivaje  kasvoi äkillisesti 7,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus aloitti ankaran uudistusohjelman ja mm. leikkasi muun muassa kesällä 2010 julkisen sektorin palkkoja 25 prosenttia ja korotti arvonlisäveron 19 prosentista 24 prosenttiin. Julkishallinnon säästölinjaa jatketaan yhä, minkä lisäksi heikon verotuspohjan laajentamisella ja tehostamisella pyritään ehkäisemään veronkiertoa ja saamaan aikaan lisää verotuloja.

Romania teki kaksi myös lainasopimusta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Euroopan komission ja Maailmanpankin kanssa vuosina 2009 ja 2011.

Romanian ylivoimaisesti tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat EU-maat. Tärkeimmät vientimaat vuonna 2012 olivat Saksa, jonka osuus kokonaisviennistä oli 18,6 prosenttia ja Italia, jonka osuus viennistä 12,1 prosenttia.

Tärkeimpiä vientituotteita ovat koneet ja laitteet, kulkuneuvot (erityisesti Renault Dacia -autot), metallurgiatuotteet sekä tekstiilit ja vaatteet. Myös maataloustuotteiden vienti on merkittävää, ja maatalous on suunnilleen yhtä suuri työllistäjä kuin teollisuus.
Romania tuottaa itse öljyvaroistaan noin 30 prosenttia ja kaasuvaroistaan noin 70 prosenttia. Siitä huolimatta Romania panostaa myös ydinvoimaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Romania koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  5,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  25,30
  prosenttiosuus
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  52,8
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  70 003
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  3,52
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  249
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,596
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  47
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  25,67
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  2
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  49,4
  Indeksi (0-120)
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  2,0
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  3,5
  Prosenttiosuus
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  8
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  74
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  44
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  4
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  35
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  72
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  99,0
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  98,6
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  12
  År
  Peruskoulunkäynti
  86,6
  Prosenttiosuus
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  43,6
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  20,67
  Prosenttiosuus
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  87,8
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  57
  Prosenttiosuus
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  11 676
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  21,8
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,3
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  211 883 923 504
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  10 819
  Primaarisektori
  4
  Prosent
  Sekundaarisektori
  30
  Prosent
  Tertiaarisektori
  67
  Prosent
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  63,8
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Romania

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  360
  Henkilöä
  Väestömäärä
  19 580 634
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  4 489
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  5 464
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,811
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  78
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  71
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,07
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)