[[suggestion]]
Saksa

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Berliini

Etniset ryhmät

Saksalaiset 91,5 %, turkkilaiset 2,4 %, muut 6,1 %

Kieli

Saksa

Uskonto

Protestanttikristityt 34 %, katoliset 34 %, muslimit 3,7 %, muut 28,3 %

Väkiluku

81 000 000

Valtiomuoto

Liittotasavalta

BKT per asukas

48 861 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Saksa jakautuu maaperältään kolmeen erilaiseen maastotyyppiin- Pohjois-Saksan rannikon Pohjanmereen ja Itämereen suuntautuviin alankoalueisiin, maan keskiosan vuoristoalueisiin ja kauimpana etelässä vuoristoalueeseen, joka muodostaa Alppien pohjoisimman osan. Näiden alueellisten erojen johdosta maan ilmasto vaihtelee pohjoisen lauhkeasta rannikkoilmastosta tyypilliseen keski-eurooppalaiseen sisämaailmastoon kauempana etelässä. Eteläisen ja pohjoisen Saksan korkeuserot aiheuttavat myös suuria lämpötilaeroja, mutta suurimmat vuodenaikojen vaihtelujen väliset lämpötilaerot saavutetaan etelän uloimmilla vuoristoaueilla, kun taas lämpötilaerot tasaantuvat pohjoista kohti liikuttaessa. Saksan maisemaa halkovat lukuisat joet, joiden merkitys on ollut keskeinen eurooppalaiselle kaupankäynnille. Suuri osa maata on saastunut raskaan teollisuuden aiheuttamien happamien sateiden ja maaperän huonontumisen takia. Erityisesti entisellä Itä-Saksan alueella on saasteongelmia, koska alueella ei ollut moniin vuosikymmeniin ympäristön suojeluun tähtäävää lainsäädäntöä.

Earth Earth Ecoprint

2.8 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Saksa, tarvitsisimme 2.8 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia


Frankkien germaaniheimo perusti 400-luvulla keskiseen Eurooppaan vahvan, kristinuskon omaksuneen valtakunnan. Se oli suurimmillaan Kaarle Suuren aikana 800-luvulla käsittäen nykyisen Ranskan, Pohjois-Italian ja suurimman osan Saksaa. Kaarle Suuren pojanpojat jakoivat valtakunnan kolmeen osaan. Ludvig Saksilainen sai itäosan josta oli muodostuva Saksan valtakunnan ydin. Nykyisen Saksan alueelta alkoi 900-luvun lopulla muotoutua  Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, joka säilyi hajanaisuudestaan huolimatta koossa aina 1800-luvun alussa alkaneisiin Napoleonin sotiin asti. Keisarikunnan raunioille syntyneiden pienten saksalaisvaltioiden poliittiset ja taloudelliset liitot 1800-luvulla pohjustivat vuonna 1871 tapahtunutta Saksan keisarikunnan perustamista.  Sen arkkitehtinä toimi suurimman saksalaisvaltion Preussin "rautakansleri" Otto von Bismarck ja keisarikunnan ensimmäiseksi keisariksi nousikin Preussin Wilhelm I. Tuolloinen keisarikunta, jonka ydinalue Preussi kuuluu nykyään Puolalle, perusti myöhemmin useita siirtokuntia Afrikkaan.
Tappio ensimmäisessä maailmansodassa romahdutti Saksan keisarikunnan, joka korvattiinkin niin sanotulla Weimarin tasavallalla. Saksa joutui luovuttamaan suuria maa-alueita ja maksamaan raskaita sotakorvauksia. Tasavalta oli alusta lähtien poliittisesti epävakaa. Maassa oli mellakoita, lakkoilua ja kapinointia, joiden takana olivat sekä vasemmistolaiset että oikeistolaiset ääriliikkeet. Talous oli kuralla, työttömyys suurta ja maata riivasi hyperinflaatio. Ensimmäisen maailmansodan sotamarsalkka Paul von Hindenburg valittiin presidentiksi 1925. Ikääntynyt presidentti ei pystynyt vakauttamaan yhteiskuntaa, ja talousongelmat vain pahenivat entisestään. Hindenburg voitti myös seuraavat presidentinvaalit 1932, mutta Adolf  Hitlerin kansallissosialistinen puolue valtiopäivävaalit. Seuraavana vuonna Hindenburg nimitti Hitlerin valtakunnankansleriksi eli hallituksen johtajaksi uskoen voivansa pitää tätä paremmin silmällä.  Hitler keskitti kaiken vallan itselleen ja muut puolueet kiellettiin. Vuonna 1939 Saksa aloitti toisen maailmansodan miehittämällä Puolan. Sodan jälkeen voittajavaltiot jakoivat Saksan. Länsivaltojen vyöhykkeelle perustettiin Länsi-Saksa vuonna 1949 ja Neuvostoliitto teki itäisestä alueesta Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n.  Useiden vuosikymmenten jälkeen erillisistä valtioista syntyi yhteinen Saksan liittotasavalta vuonna 1990.

Yhteiskunta ja politiikka


Saksa on 16 osavaltiosta koostuvan liittotasavalta. Kullakin osavaltiolla on oma hallitus, omat viranomaiset ja lainsäädäntövalta joillakin alueilla. Muodollinen valtionpäämies on liittopresidentti, mutta todellinen johtaja on hallitusta johtava liittokansleri. Kaksikamarisen parlamentin ylin lainsäädäntövalta on liittopäivillä (Bundestag). Osavaltiot käyttävät omaa lainsäädäntövaltaansa liittoneuvostossa (Bundesrat). Liittopäivävaalit on joka 4. vuosi, käytössä on viiden prosentin äänikynnys. Pääpuolueet ovat kristillisdemokraattinen CDU  ja sosiaalidemokraattinen SPD, jotka ovat yleensä vuorotelleet hallitusvastuussa, mutta vuoden 2103 vaalien jälkeen ne muodostivat yhteishallituksen ns. ”suuren koalition”. Liittokansleriksi valittiin vaalien voittajapuolueen CDU:n puheenjohtaja Angela Merkel, joka johti myös edellistä hallitusta. Kolmas hallituspuolue on CDU:n Baijerin sisarpuolue CSU.
Saksa on kehittynyt hyvinvointivaltio ja sen demokratia on vakaa. Vaikka Saksa on nykyään yhdistynyt valtio, aiemmat itäsaksalaiset osavaltiot ovat yhä kaukana jäljessä läntisten alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Maa on yksi EU:n  perustajamaista ja sillä on erittäin merkittävä rooli niin unionissa kuin ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Talous ja kaupankäynti


Saksa on maailman viidenneksi suurin talous ja Euroopan suurin talousmahti. Sitä kutsutaankin usein EU:n talousveturiksi. Talouden selkäranka on monipuolinen teollisuus, joskin sen osuus BKT:sta on pienentynyt. Lähes joka toinen saksalainen työskenteli noin 40 vuotta sitten teollisuuden palveluksessa, nykyään vain joka neljäs. Teollisuuden tuotanto ja tuottavuus on silti jatkuvassa nousussa, mikä johtuu varsinkin informaatio- ja viestintäteknologian tehokkaasta hyödyntämisestä. Saksa on yksi johtavista maista useilla teollisuudenaloilla, kuten esim. autoteollisuudessa. Maassa tuotetaan USA:n ja Japanin jälkeen maailman kolmanneksi eniten ajoneuvoja. Autot ovat myös Saksan tärkein vientituote.

Myös koneiden- ja laitteiden valmistuksessa ja viennissä se on johtavia maita maailmassa. Tekstiili- ja vaatetusalalla Saksa on Kiinan, Hongkongin ja Italian jälkeen neljänneksi suurin vientimaa. Muita merkittäviä vientiartikkeleita ovat kemian tuotteet, metallit, sähkötekniikka, elektroniikka ja elintarvikkeet. Saksan teollisuus koostuu pääosin keskisuurista yrityksistä: 98 prosentissa yrityksistä työskentelee alle 500 työntekijää. Palvelualat työllistävät yli 70 % työvoimasta.

Työttömyysluvut vaihtelevat Etelä-Saksan alle neljästä prosentista idän yli kymmeneen prosenttiin. Nuorisotyöttömyysluvut koko Saksan osalta ovat EU:n alhaisimmat, mutta suuret itäisissä osavaltioissa.
Saksa päätti vuonna 2011 luopua asteittain ydinvoimasta vuoteen 2020 mennessä. Tämä ns. Energiewende (energiakäännös) on merkitsee sitä, että maa satsaa voimakkaasti uusiutuviin energioihin, erityisesti tuuleen ja sähköön. Vuonna 2013 uusiutuvien energioiden osuus oli jo lähes neljännes, mutta hiilienergian osuus on yhä suuri.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Saksa koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Pinta-ala
  357 170
  Neliökilometriä (km²)
  Viljelykelpoinen maa
  34,0
  Prosenttiosuus maan pinta-alasta
  Metsäalueet
  32,8
  Prosenttiosuus
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestömäärä
  82 293 457
  Hedelmällisyys
  1,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,936
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Elinikä, odotettavissa oleva
  81
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  78
  Vuosi
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  97 129
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Äärimmäinen köyhyys
  0,0
  Prosenttiosuus
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
  Aliravitsemus
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  226 191
  Henkilöä
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  251
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 399 669
  Henkilöä
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  1
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,531
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  3
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  Puuttuva tieto
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Tuberkuloosi, tapaukset
  6
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  8,89
  tonnia CO2 per asukas
  Ekologinen jalanjälki
  5,0
  Hehtaaria per henkilö
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  81
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Tasa-arvo politiikassa
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Onnellisuusindeksi, globaali
  29,8
  Asteikko: 1-100 (1 on huonoin, 100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  25,8
  Indeksi (0-120)
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  100,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  99
  Prosenttiosuus
 •  

  Saksa

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret naiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys, nuoret
  7,7
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  Puuttuva tieto
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  Primaarisektori
  1
  Prosent
  Sekundaarisektori
  30
  Prosent
  Tertiaarisektori
  69
  Prosent
  Velka, ulkomaan
  Puuttuva tieto
  Yhdysvaltain dollari