[[suggestion]]
San Marino

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

San Marino

Etniset ryhmät

sanmarinolaiset, italialaiset

Kieli

italia

Uskonto

roomalaiskatolisuus

Väkiluku

32 700

BKT per asukas

60 933 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

San Marino on pieni Italian sisävaltio noin 10 kilometrin päässä Adrianmeren rannikosta. Maa on Euroopan kolmanneksi pienin valtio ja pinnanmuodoiltaan kukkulainen, sillä San Marino kuuluu Apenniinien vuorijonoon. San Marino onkin alun perin rakentunut maan korkeimman kohdan Monte Titanon (749 m) ympärille. Maa on jaettu yhdeksään hallinnolliseen hallintopiiriin, ja asutus koostuu 43 kyläkeskittymästä. Ilmasto on mannermaisen välimerellinen, eli kesät ovat kuumia ja talvet viileitä. Merkittäviä vesistöjä maassa ei ole.

Monte Titano ja San Marinon keskiaikainen keskusta liitettiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 2008.

Historia

Perimätiedon mukaan San Marinon perusti vuonna 201 kristitty kivenhakkaaja Marinus Dalmatialainen, joka pakeni roomalaiskeisari Diocletianiuksen vainoja. Hän piileksi Monte Titanon huipulla ja perusti pienen kristillisen yhteisön. Alueen oletetaan olleen asuttu esihistoriallisesta ajasta lähtien, vaikka ensimmäiset maininnat vuoresta ovat keskiajalta. Alue nimettiin kivenhakkaajan muiston kunniaksi ”Pyhän Marinuksen maaksi”, ja nimi muutettiin myöhemmin nykymuotoonsa San Marinon tasavallaksi. Maan alkuperäinen hallintomuoto koostui suvunjohtajista, mutta valtionpäämiehen toimi perustettiin vuonna 1243. San Marino käsitti aluksi vain Monte Titanon, mutta valtio liittoutui vuonna 1463 muiden kanssa yhteistä vihollista Riminin herttuaa vastaan, ja tämän kukistumisen jälkeen paavi myönsi San Marinolle naapurikaupungit Fiorentinon, Montegiardinon ja Serravallen. Myöhemmin samana vuonna myös Faetanon kaupunki liittyi valtioon omasta tahdostaan. Siitä lähtien San Marinon rajat ovat pysyneet muuttumattomina.

San Marino on ollut miehitettynä vain kahdesti historiansa aikana, molemmilla kerroilla vain lyhyen aikaa: vuonna 1503 Valencen herttua Cesare Borgio miehitti maan muutaman kuukauden päästä seuranneeseen kuolemaansa asti, ja vuonna 1739 italialainen kardinaali Giulio Alberoni miehitti maan, kunnes kansalaistottelemattomuus ja vetoaminen paaviin saivat paavin tunnustamaan maan itsenäisyyden. San Marino pysyi maailmansodissa liittoutumattomana, vaikka sen raportoitiin virheellisesti julistaneen sodan Englannille ja vaikka sitä hallitsi vuosina 1923–1943 San Marinon fasistinen puolue.

Yhteiskunta ja politiikka

San Marinon alkuperäinen hallintomuoto koostui suvunjohtajista, mutta valta siirtyi Suurelle ja yleiselle konsiljille, joka valitsi ensimmäiset kapteenivaltionhoitajat vuonna 1243 valtionpäämiehiksi. Sama käytäntö toimii edelleen. Konsilji on San Marinon parlamentti, ja sillä on 60 jäsentä, jotka valitaan suhteellisella vaalitavalla omista vaalipiireistään viideksi vuodeksi kerrallaan. Se hyväksyy budjetin ja nimittää kaksi kapteenivaltionhoitajaa maan johtoon kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jokaisen kuusikuukautisen kauden jälkeen kansalaisilla on 3 päivän ajan mahdollisuus osoittaa valituksia edellisille kapteenivaltionhoitajille. Toimeenpanovaltaa käyttää valtionkongressi (hallitus), jolla on 10 sihteeristöä.

San Marino ei kuulu Euroopan unioniin, mutta käyttää valuuttanaan euroa.

Talous ja kaupankäynti

Tuotantosektori kattaa San Marinon bruttokansantuotteesta reilun kolmanneksen. Muita tärkeitä sektoreita ovat pankki- ja vakuutussektori, julkishallinto, kaupankäynti, palvelut ja rakennussektori. Myös turismi on merkittävä ala: maassa vierailee vuosittain noin 2 miljoonaa matkailijaa.

San Marinon perinteinen talous keskittyi viljelyyn, lampaankasvatukseen ja kivenlouhintaan. Nykyisellään toiminta keskittyy viljan, viinin ja hedelmien viljelyyn sekä karjankasvatukseen. Turismin ohella suuria tuloja tuovat myös pankkisektori ja tuotantosektori, jonka tärkeimmät vientituotteet ovat keramiikka, kaakelit, huonekalut, vaatteet, maalit, tekstiilit ja alkoholijuomat. Elintaso on verrattavissa Italiaan, ja San Marinon työttömyysaste on Euroopan alhaisin, eikä maalla ole valtionvelkaa.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle San Marino koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  94,1
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  Puuttuva tieto
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  Puuttuva tieto
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  Puuttuva tieto
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  Puuttuva tieto
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  Puuttuva tieto
  Indeksi (0-120)
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  1
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  0
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  0
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  Puuttuva tieto
  År
  Peruskoulunkäynti
  92,7
  Prosenttiosuus
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  26,67
  Prosenttiosuus
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  100,0
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  78
  Prosenttiosuus
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  1 632 860 041
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  48 888
  Primaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Sekundaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
  Tertiaarisektori
  Puuttuva tieto
  Prosent
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  60,2
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  San Marino

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  Puuttuva tieto
  Henkilöä
  Väestömäärä
  33 557
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  2
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  0
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  Puuttuva tieto
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  Puuttuva tieto
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)