[[suggestion]]
Slovakia

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bratislava

Etniset ryhmät

Slovakit 86 %, unkarilaiset 10 %, romanit 2 %, muut/ei eritellyt 2 % (2001)

Kieli

Slovakki, unkari, romani, ukraina (2001)

Uskonto

Katoliset 69 %, protestantit 1 %, kreikkalais-katoliset 4 %, muut/ei eritellyt 3 %, ei uskontoa 13 % (2001)

Väkiluku

5,4 miljoonaa

BKT per asukas

30 460 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Slovakian pohjois- ja keskiosia hallitsee Karpaattien vuoristo, joka korkeimmillaan ulottuu lähes 2655 metrin korkeuteen. Monet joet virtaavat vuorilta alas maan eteläpuolen tasankoalueille ja useimmat niistä laskevat Tonavaan. Slovakian ilmasto on mannermainen kylmine, kuivine talvineen ja lämpimine kesineen. Vuoristoalueilla on kylmempää ja sateisempaa kuin eteläpuolen tasankoalueilla, jossa myös maan pääkaupunki Bratislava sijaitsee. Entisessä Tšekkoslovakiassa hiili oli tavallinen energianlähde ja ilman saastuminen onkin yhä Slovakian yksi suurista ongelmista. Teollisuuden päästöt ovat suuri ympäristöuhka sen lisäksi, että ne ovat vahingollisia maan asukkaiden terveydelle. Keuhkosyöpää esiintyy runsaasti juuri saastuneimmilla alueilla. Suuret metsäalueet ovat tuhoutuneet Puolasta ja enisestä Itä-Saksasta tulleiden happamien sateiden seurauksena. Maanviljelyn ja kaivosteollisuuden aiheuttama eroosio on myös yksi suuri ympäristöongelma.

Earth Earth Ecoprint

2.3 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Slovakia, tarvitsisimme 2.3 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Slovakia oli osa Itävalta-Unkaria vuoteen 1918 asti, jolloin tšekit ja slovakit perustivat yhdessä Tšekkoslovakian valtion. Slovakiasta tehtiin oma, nimellisesti itsenäinen valtio, ensimmäistä kertaa vuonna 1939 Saksan miehitettyä Tšekkoslovakian länsipuolikkaan. Slovakia oli Saksan liittolainen toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeen Tšekkoslovakia perustettiin uudelleen ja vuonna 1948 kommunistit kaappasivat vallan käsiinsä Neuvostoliiton vahvalla tuella. Rauhanomainen ”samettivallankumous” vuonna 1989 johti Tšekkoslovakian kommunistisen hallinnon lopettamiseen. Vuonna 1992 Tšekkoslovakia jaettiin Tšekinmaaksi ja Slovakiaksi, mutta maat jatkoivat läheistä keskinäistä kanssakäymistä.

Yhteiskunta ja politiikka

Slovakia on parlamentaarinen tasavalta. Presidentti on valtion päämies, mutta poliittinen valta on vähäistä. Joka viides vuosi vaaleilla valittava presidentti on kuitenkin armeijan ylipäällikkö, ja hänellä on veto-oikeus lakeihin sekä nimitysoikeuksia. Toimeenpanovalta on pääministerillä ja hallituksella. Vuonna 2014 presidentiksi nousi politiikan ulkopuolelta miljonääri-liikemies Anrej Kiska. Hänet tunnetaan myös korruptoitumattomana hyväntekijänä, joka poliittisesti edustaa lähinnä keskustaa. Kiska voitti vastaehdokkaansa sosiaalidemokraattisen pääministeri Robert Ficon selvästi.  Parlamentissa (Kansallisneuvosto) on 150 joka 4. vuosi valittavaa jäsentä. Vuoden 2012 vaaleissa selvästi suurimmaksi puolueeksi selvisi sosiaalidemokraattinen SMER, joka sai 83 paikkaa. Parlamenttiin edustajansa sai myös viisi muuta puoluetta, ilman paikkoja jäi kuusi puoluetta. Puoluejärjestelmä on hajanainen ja yhteistyöhallitukset ovat tavallisia. 1990-luvun lopulta alkaen viranomaiset ovat tehneet talousuudistuksia houkutellakseen maahan ulkomaisia sijoittajia. Slovakian liki 375 000 romania elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa, useimmiten kaupungin reuna-alueille sijoitetuissa parakeissa. Romanien työttömyysaste on 75 prosenttia, ja joillakin alueilla kokonaiset kaupungit elävät sosiaaliturvan varassa. Alueiden väliset erot ovat muutoinkin suuret.
 Korruptio on varsin laajaa. Euroopan komission Eurobrometri-kyselyssä vuonna 2013  slovakialaisista  90 % piti korruptiota laajalle levinneenä. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että vallan väärinkäyttö henkilökohtaista hyötyä tavoitellen ja lahjusten antaminen tai ottaminen on laajalle levinnyttä tuomioistuimissa, poliittisissa puolueissa ja julkisen terveydenhuollon alalla. 
Slovakiasta tuli vuonna 2004 sekä EU:n että puolustusliitto Naton jäsen. Slovakia otti euron käyttöön 1.1.2009. Maalla on hyvät suhteet Tsekkiin ja muihin naapurimaihinsa, samoin Venäjään. Maa on suhtautunut vastahakoisesti EU:n Venäjälle Ukrainan kriisin vuoksi 2014-2015 asettamiin pakotteisiin. EU:n laajentumiseen etenkin Balkanilla Slovakia suhtautuu myönteisesti.

Talous ja kaupankäynti

Slovakia on siirtyi suunnitelmataloudesta markkinatalouteen verraten mutkattomasti ja menestynyt 2000-luvulla on taloudellisesti erittäin hyvin. Maa on alhaisella verotuksella, yrityksiä suosivalla työlainsäädännöllä ja halvalla työvoimalla saanut houkuteltua maahan runsaasti ulkomaisia sijoituksia. Taloutta ovat vauhdittaneet erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuus. Pankkisektori on pitkälti ulkomaalaisten toimijoiden käsissä. Teollisuuden ja maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on laskenut 1990-luvun loppupuolelta lähtien, kun taas palvelusektorin osuus on kasvanut. Slovakia on riippuvainen Venäjältä Ukrainan kautta kulkevasta energiasta. Tšekki ja muut EU-maat ovat tärkeimmät kauppakumppanit. 
Slovakia pyrkii hyödyntämään maan keskeistä maantieteellistä asemaa ja kehittää siitä eurooppalaisen liikenteen solmukohdan. 
Talouskehityksestä huolimatta Slovakia on jäljessä rikkaammista EU-maista. Työttömyys on suurta.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Slovakia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  12,60
  prosenttiosuus
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  54,8
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  30 678
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  5,66
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,568
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  50
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  23,58
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  42,5
  Indeksi (0-120)
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,2
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  2,7
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  6
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,5
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  76
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  7
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  3
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  24
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  5
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  45,7
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  20,00
  Prosenttiosuus
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  93,4
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  82
  Prosenttiosuus
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  15 499
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  25,2
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  6,8
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  95 617 670 260
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  17 579
  Primaarisektori
  3
  Prosent
  Sekundaarisektori
  31
  Prosent
  Tertiaarisektori
  62
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  81,6
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Slovakia

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  220
  Henkilöä
  Väestömäärä
  5 449 816
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  1 620
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  949
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,855
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  80
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  72
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  6,20
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)