[[suggestion]]
Sri Lanka

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Colombo

Etniset ryhmät

Singaleesit 73,8 %, Sri Lankan moorit 7,2 %, Intian tamilit 4,6 %, Sri Lankan tamilit 3,9 %, muut ja erittelemättömät 10,5 % (2001)

Kieli

Sinhali (virallinen ja kansallinen kieli), tamili (kansallinen kieli), lisäksi muita kieliä

Uskonto

Buddhalaisia 69,1 %, muslimeja 7,6 %, hinduja 7,1 %, kristittyjä 6,2 %, ei eritellyt 10 % (2001)

Väkiluku

21,8 miljoonaa

BKT per asukas

12 313 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Sri Lankan saari sijaitsee Intian valtameressä. Saareen maasto voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin. Saaren lounaissosat ovat sateisia, kun taas sen koillisosa muodostuu kuivasta alankoalueesta ja eteläosa ylängöistä. Sri Lankan korkein vuori nimeltä Adam Peak on 2238 metriä korkea. Lukuisat joet virtaavat alas vuorilta moniin eri suuntiin. Rannikolla on hiekkarantoja ja laguuneja. Ilmasto on trooppinen ja lämmin, ja eri vuodenaikojen väliset erot ovat pieniä. Lämpötilat vaihtelevat kuitenkin alueittain. Maan lounaisosissa on lämmintä ja kosteaa, pohjoisessa kuivaa ja erittäin lämmintä ja eteläpuolen ylängöillä taas kylmempää.

Sri Lankan suurin ympäristöongelma on nopea metsien tuhoaminen. Tämä on johtanut huomattavaan maanpinnan eroosioon, eläinten luontaisten elinympäristöjen tuhoutumiseen sekä altistanut alueen myös tulville. 1970-luvulla Sri Lankan viranomaiset aloittivat puunistutusohjelman, kielsivät puutavaran viennin ja myös metsän hakkuut yli 1500 metrin korkeudessa. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomiksi ja Sri Lankan metsien häviäminen jatkuu.

Ecoprint

0.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Sri Lanka, tarvitsisimme 0.9 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Ennen kuin portugalilaiset saapuivat Sri Lankaan vuonna 1505, oli sen eteläosassa kaksi singalesien kuningaskuntaa ja tamilien valtakunta saaren pohjoisosassa. Voimakkaasta vastarinnasta huolimatta portugalilaiset ottivat saareen siirtomaakseen hyvin nopeasti. 1600-luvulla alankomaalaiset syrjäyttivät portugalilaiset, kun taas 1700-luvun lopulla englantilaiset ottivat saaren haltuunsa. Englantilaiset perustivat saarelle suuria tee- ja kumiplantaaseja, toivat mukanaan rahatalouden ja pakottivat saaren alkuperäiset asukkaat maksamaan veroa. Siirtomaavallan toiminnan seurauksena syntyikin vapautusliike, joka vaati itsenäisyyttä Sri Lankalle. Vasta vuonna 1948 maasta tuli itsenäinen valtio, joka kuuluu Brittiläiseen Kansainyhteisöön. Buddhalaisten singaleesien ja hindulaisen tamilivähemmistön väliset erimielisyydet lisääntyivät mm. singaleesiväestön saamien etuuksien vuoksi. Lisäksi oli päätetty, että singaleesista tehtäisiin maan virallinen kieli ja buddhalaisuus otettiin maan viralliseksi uskonnoksi. Kaiken tämän seurauksena kasvoi tamilien radikaalinen liike nimeltä Tamilitiikerit (LTTE), joka vaati oman itsenäisen tamilivaltion perustamista. Sri Lankan tamilien ja maan hallituksen välinen konflikti jatkui yli 25 vuotta (1983–2009).

Yhteiskunta ja politiikka

Sri Lanka on demokraattinen sosialistinen tasavalta, jossa vallanvaihto tapahtuu vaalien kautta. Maan perustuslaki rakentuu ranskalaiseen malliin, jossa presidentin asema on voimakas. Presidentti ja parlamentti valitaan joka kuudes vuosi. Presidentti on myös hallituksen johtaja. Maan hallituksen ja Tamilitiikerien (LTTE) välinen konflikti on leimannut maan politiikkaa. Vuonna 2011 YK:n laatiman raportin mukaan sodan molemmat osapuolet syyllistyivät sotarikoksiin. Sri Lankan hallitus on kiistänyt raportin tiedot. Vuonna 2013 tamili-oppositio voitti maan pohjoisosan osittain itsehallinnollisella alueella järjestetyt vaalit. Vaalitarkkailijat raportoivat armeijan pelotelleen äänestäjiä. Vaikka Sri Lanka on näennäisesti demokraattinen valtio, on maan hallinto kuitenkin syyllistynyt vallan väärinkäyttöön, vaalivilppiin, korruptioon ja poliittiseen sortoon. Vuoden 2015 presidentinvaalit voitti yllättäen opposition ehdokas Maithripala Sirisena, joka sai kannatusta myös maan tamili- ja muslimiväestöltä. Vastaehdokkaana ollut edellinen presidentti Mahinda Rajapaksa oli ajanut läpi perustuslakimuutoksen, joka mahdollisti hänen ehdokkuutensa kolmannelle kaudelle. Rajapaksan hallintoa arvosteltiin korruptiosta, itsevaltaisista otteista ja sukulaisten suosimisesta. Rajapaksan entinen puoluetoveri Sirisena on luvannut rajoittaa presidentin valtaoikeuksia, uudistaa perustuslakia, vähentää hallinnon korruptiota ja lisätä lehdistönvapautta. Hän myös kieltäytyi vuonna 2013 noudattamasta YK:n suosituksia, joissa vaadittiin maata tekemään tutkimus sotarikoksista. Sirisenan uudessa hallituksessa on mukana myös etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen edustajia. Hallitus ilmoitti maaliskuussa suunnitelmista päästää kuusitoista järjestöä ja satoja yksittäisiä tamileja "ulkomaisten terroristien" tarkkailulistalta.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Sri Lankan köyhyys on vähentynyt, mutta silti lähes neljäsosa maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Muihin alueen maihin verrattuna on Sri Lankan hyvinvointijärjestelmä suhteellisen hyvä. Monet terveyspalvelut ovat ilmaisia ja maassa on monia sairaaloita. Naisten asema on heikko, ja työelämässä ja koulutuslaitoksessa tapahtuu syrjintää.

Talous ja kaupankäynti

Sri Lankan talous perustui aiemmin maatalouteen ja yksinkertaiseen teollisuuteen. 1960-luvun loppupuolella 90 prosenttia maan vientituloista saatiin teen, kookoksen ja kumin viennistä. Nykyisinkin näiden tuotteiden osuus on merkittävä maan viennistä. Suurin vientimaa on Yhdysvallat. Turismi on tärkeä tulonlähde, ja se on elpynyt sisällissodan jälkeen vauhdilla. Sri Lankan vienti on vähäisempää kuin sen tuonti, minkä vuoksi maalla on paljon ulkomaanvelkaa. Ulkomailla työskentelevien srilankalaisten rahalähetyksillä on huomattavaa merkitystä vaihtotaseen vajeen supistamisessa. Sri Lankan työttömyysaste on laskenut viime vuosien aikana.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Sri Lanka koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  297 010 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,7
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  4,10
  prosenttiosuus
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  15,0
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  18 394
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,89
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  10 165
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,954
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  0
  Korruptio
  38
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  3
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  39,61
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  4
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  84,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  2,2
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  10,9
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  15,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  9
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  2,2
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,0
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  75
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  38
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  6
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  20
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  64
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  98,9
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  91,9
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  13
  År
  Peruskoulunkäynti
  99,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  35,0
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  5,78
  Prosenttiosuus
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  20,7
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  4,4
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  87 357 205 923
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  4 074
  Primaarisektori
  8
  Prosent
  Sekundaarisektori
  27
  Prosent
  Tertiaarisektori
  62
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  34,1
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Sri Lanka

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  950
  Henkilöä
  Väestömäärä
  20 950 041
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  134 581
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  1 450
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,770
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  42 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  78
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  72
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,37
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)