[[suggestion]]
Suomi

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Helsinki

Etniset ryhmät

Suomalaiset, suomenruotsalaiset, venäläiset, eestiläiset, romanit, saamelaiset

Kieli

Suomi 88,7% (virallinen kieli), ruotsi 5,3% (virallinen kieli), saame 0,04%, venäjä 1,3% (Tilastokeskus, 2015)

Uskonto

Evankelis-luterilaiset 73,0%, ortodoksit 1.1%, muut 1,6% (Tilastokeskus, 2015)

Väkiluku

5 495 830 (Tilastokeskus, heinäkuu 2016)

Valtiomuoto

Tasavalta

Pinta-ala

390 905 km2

Valuutta

Euro

BKT per asukas

43 378 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

6. joulukuuta

Muut maasivut

Maantiede

Lähes kaksi kolmasosaa Suomen pinta-alasta on metsää ja kymmenesosa sisävesiä. Suomessa on 187 000 järveä, joten se on kokoonsa suhteutettuna maailman järvirikkain maa. Suomi on pinnanmuodoiltaan melko tasainen. Myös pitkä rannikko on loivaa. Suomen ilmasto on skandinaavinen kylmine talvineen ja lämpimine kesineen. Venäjän suuri maamassa tuo talvisin kylmiä tuulia ja kesäisin helleaaltoja. Metsäteollisuuden hakkuut ovat vähentäneet metsien määrää. Suomen järvet ovat matalia ja siksi hyvin alttiita saastumiselle. Suuri osa sisämaan järvistä ja joista laskee Itämereen, joka on nykyisin pahasti saastunut.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Suomi, tarvitsisimme 3.4 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

1300-luvulla Suomesta tehtiin Ruotsin provinssi, ja maa on siitä lähtien ollut tiiviissä yhteydessä Ruotsiin sekä poliittisesti että kulttuurisesti. Ruotsin kieli oli pitkään vallitsevassa asemassa valtion kielenä. Vuonna 1809 Venäjä valloitti Suomen, ja maasta tuli autonominen suurruhtinaskunta. Venäjän tsaari lupasi kunnioittaa maan lakeja, kunhan ne eivät toimineet ylemmän hallinnon lakeja ja etua vastaan. Tällä tavalla Suomi sai tilaa itsehallintonsa kehittämiseen, ja ajan myötä myös haaveet itsenäisyydestä kasvoivat.

Venäjän lokakuun vallankumouksen 1917 jälkeen porvarilliset puolueet Suomessa vaativat itsenäisyyttä, mutta vasemmisto halusi mukaan vallankumoukseen. Kahtiajako johti sisällissotaan, jossa vastakkain olivat porvarilliset valkoiset ja vasemmistolaiset punaiset. Valkoiset voittivat, mutta konflikti aiheutti maassa syvän poliittisen jaon, joka vaikutus tuntui Suomessa pitkään.

Toisen maailmansodan aikana Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan kahdesti, ensin talvisodassa vuosien 1939–40 aikana. Neuvostoliitto kävi hyökkäykseen, mutta suomalaiset joukot pystyivät yllättäen torjumaan hyökkäykset kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen Suomen oli pakko anoa rauhaa. Vain vuotta myöhemmin Suomi kävi Saksan rinnalla hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Sota jatkui vuoteen 1944 saakka. Suomi menetti sodissa alueitaan Neuvostoliitolle ja joutui maksamaan sille kalliit sotakorvaukset.

Yhteiskunta ja politiikka

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomen piti jälleenrakentaa maata ja rakentaa suhteensa Neuvostoliittoon uudelleen. Suomi ja Neuvostoliitto solmivat YYA-sopimuksen, ystävyys- ja yhteistyösopimuksen, joka vaikutti Suomen ulkomaanpolitiikkaan aina Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Suomen täytyi esimerkiksi kieltäytyä Marshall-avusta sotien jälkeen. Neuvostoliiton hajottua Suomi muutti asteittain ulkopolitiikkaansa. Suomen viranomaiset suuntautuivat kohti EU:ta, jonka jäseneksi Suomi liittyi vuonna 1995. Suomi otti myös käyttöönsä yhteisvaluutta euron.

Suomi on demokraattinen tasavalta, jonka valtionpäämies on presidentti. Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi. Presidentillä on ollut aikaisemmin paljon valtaa, mutta sitä on sittemmin rajoitettu ja siirretty pääministerille ja eduskunnalle. Presidentti valitaan kuuden vuoden kaudeksi kerrallaan, ja kausien määrä on rajattu kahteen. Suomessa on muiden Pohjoismaiden tapaan kehitetty kattava sosiaaliturvajärjestelmä.

Talous ja kaupankäynti

Suomessa on paljon metsää, ja metsäteollisuuden asema on ollut perinteisesti maassa vahva. Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen syntyi myös paljon metalli- ja koneteollisuutta. 1990-luvun alussa Suomi ajautui taloudelliseen kriisiin, jonka seurauksena talouselämässä panostetaan nyt aiempaa enemmän vientiin. 90-luvun puolivälistä lähtien Suomen talous lähti jälleen kasvuun ja Nokian johdolla suomalainen elektroniikkateollisuus teki läpimurron.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta talouden laskusuhdanteet ovat aiheuttaneet voimakkaita paineita Suomen hyvinvointijärjestelmälle. Järjestelmän rakenteita on purettu, minkä vuoksi sosiaaliset erot ovat lähteneet kasvuun. Työelämän ulkopuolelle joutuneiden ihmisten uudelleentyöllistäminen on osoittautunut hankalaksi, ja työttömyysaste onkin Suomessa edelleen verrattain korkea. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin ja Euroopan velkakriisin vaikutukset ovat näkyneet myös Suomen taloudessa. Lisähaasteita Suomen taloudelle aiheuttavat pienenevät verotulot, ikääntyvä väestö sekä kansainvälisen kilpailun koveneminen.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Suomi koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  Puuttuva tieto
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  0,0
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  Puuttuva tieto
  prosenttiosuus
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  83,6
  Slummit, kaupunkiväestö
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  47 301
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  8,66
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  Puuttuva tieto
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  1,506
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  Puuttuva tieto
  Korruptio
  85
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  7,90
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  1
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  17,9
  Indeksi (0-120)
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  1,4
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  0,0
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  1,9
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  80
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  3
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  2
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  6
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  5
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  14
  År
  Peruskoulunkäynti
  99,1
  Prosenttiosuus
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  48,0
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  42,00
  Prosenttiosuus
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  96,9
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  92
  Prosenttiosuus
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  23 580
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  24,6
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  7,8
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  252 301 837 573
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  45 805
  Primaarisektori
  2
  Prosent
  Sekundaarisektori
  27
  Prosent
  Tertiaarisektori
  71
  Prosent
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  87,5
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Suomi

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 754
  Henkilöä
  Väestömäärä
  5 542 517
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  15
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  23 955
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,920
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  Puuttuva tieto
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  83
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  77
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  7,77
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)